هزینه های آپارتمان چیست؟

هزینه های آپارتمان، پرداختی است که از مستاجرین یا صاحبان آپارتمان های ساکن در محل سکونت برای تامین هزینه ها و نگهداری مشاعات به ویژه در آپارتمان ها و املاک دریافت می شود که به آن شارژ یا عایدات می گویند. مستاجرین یا صاحبان آپارتمان ساکن در محل سکونت موظف به پرداخت هزینه ماهانه در تاریخ تعیین شده توسط مدیریت آپارتمان هستند.

بر اساس ماده 20 قانون مالکیت آپارتمان نشینی ضوابط قانونی پرداخت عوارض را بیان می کند، مگر اینکه توافقی بر خلاف آن وجود داشته باشد. پرداخت باید به نسبت سهم زمین در حق دربان، باغبان، نگهبان و گرمایش؛ بیمه آپارتمان، هزینه های نگهداری، مقاوم سازی، حفاظت و تعمیر کلیه قسمت های مشاع و سایر هزینه ها تا مستمری مدیر مشارکت داشته باشد.

در صورتی که مالکانی که موظف به پرداخت حقوق هستند، تصمیم به اجاره ملک داشته باشند، می توانند به شرط مندرج در اجاره نامه، حق الزحمه را به مستاجر منتقل کنند.

نقش شارژ ساختمان چیست؟

مبلغی که مالکین بابت نگهداری و تعمیر کلیه قسمت های مشاع متعلق به خانه و هزینه های ثابتی که به دربان، باغبان و نگهبان می پردازند، شارژ نامیده می شود. این مبلغ با توجه به هزینه های آپارتمان در طول ماه تعیین می شود. عوارض به صورت دوره ای توسط یک انجمن، موسسه، بنیاد یا مدیر آپارتمان که توسط ساکنان آپارتمان انتخاب شده، جمع آوری می شود.

اگر تصمیم به خرید آپارتمان و فروش آن را دارید، باید در مورد عایدات آن در آپارتمان یا مجتمعی که آپارتمان مورد خریداری در آن قرار دارد نیز تحقیق کنید. در برخی مناطق هزینه آپارتمان ها یا مجتمع ها ممکن است بالاتر از حداقل میانگین باشد. مشخص است که هزینه های اشتراک درخواست شده به ویژه در مجتمع ها بیشتر از آپارتمان ها است. به همین دلیل هنگام جستجوی خانه برای فروش یا اجاره، باید از هزینه پرداختی مطلع باشید. باید تحقیق کنید تا مبلغ درخواستی برای امکاناتی مانند پارکینگ، باغ، استخر، نگهبانی و سالن ورزشی خانه ای که به آن نقل مکان می کنید بیشتر از بودجه شما نباشد.

هزینه های آپارتمان چگونه تعیین می شود؟

برای تعیین میزان شارژ پرداختی ابتدا باید هزینه های عمومی ماهانه و سالانه آپارتمان ها یا مجتمع ها محاسبه شود. می توان این میزان را به عنوان “پروژه تجاری” یا بودجه تخمینی بیان کرد.

مرحله بعدی پس از عملیات محاسبه، تقسیم مجتمع به روش مشخص شده در برنامه مدیریت است. در این صورت عایدات با محاسبه مساحت زمین خانه متعلق به مالک سهم تعیین می شود. زمانی که مبلغ شارژ محاسبه شده به صورت کتبی به صاحبان املاک اعلام شود، پرداخت آن قطعی می گردد.

تعریف کلی شارژ را می توان به صورت توزیع کل هزینه های مجتمع بین ساکنان بیان کرد.

 1. پس از تعیین هر یک از اقلام هزینه، آنها را به صورت ماهانه بر روی شارژ محاسبه کنید:

 پس از محاسبه هر یک از اقلام هزینه، هر ماه این هزینه ها  در مبلغ شارژ محاسبه و لحاظ می شود.

به عنوان مثال، برای یک ساختمان با 12 آپارتمان، وضعیت به شرح زیر است:

          هزینه ها: مجموع ماهانه:

 • هزینه های پرسنل:           1000 لیر (65,34 دلار)
 • هزینه های تمیز کردن:      800 لیر (52,27 دلار)
 • هزینه های امنیتی:           600 لیر (39,20 دلار)
 • هزینه انرژی:                 400 لیر ( 26,14دلار)
 • هزینه های دفتر:             200 لیر  (13,07 دلار)
 1. محاسبه شارژ سالانه با تعیین تعیین قیمت و هزینه سالانه هر یک از اقلام صورت می گیرد:

روش دیگر محاسبه، محاسبه سالانه هزینه اقلام است. این روش محاسبه به شرح زیر است:

              هزینه ها: مجموع ماهانه: مجموع سالانه:

 • هزینه های پرسنل:       800 لیر (52,27 دلار) – 9.600 لیر (627,27 دلار)
 • هزینه های تمیز کردن:  700 لیر (45,47 دلار) – 8.400 لیر (548,86 دلار)
 • هزینه های امنیتی:       600 لیر (39,20 دلار) – 7.200 لیر (470,45 دلار)
 • هزینه انرژی:             200 لیر (13,07 دلار) – 2.400 لیر (156,82 دلار)
 • هزینه های دفتر:         100 لیر (6,53 دلار) – 1.200 لیر (78,41 دلار)

شارژ را می توان با توجه به تعداد خانه ها به شرح زیر محاسبه کرد:

در مجتمعی که از 12 خانه تشکیل شده و هزینه ماهیانه آن 3,000 لیر است، می توان به صورت عملی محاسبه حقوق را انجام داد.

محاسبه حق الزحمه = مجموع هزینه های ماهانه / تعداد اقامتگاه = 3000/12 واحد = 250 لیر / واحد

محاسبه سهم زمین و دستمزد بر اساس متر مربع می تواند به شرح زیر انجام شود:

اقلام هزینه تعیین شده توسط محاسبه ماهانه یا محاسبه سالانه با در نظر گرفتن مترمربع مسکن تقسیم می شود. با این روش مبلغی که هر آپارتمان باید به عنوان سهم پرداخت کند مشخص می شود.

مثال برای توضیح،

مسکن مترمربع      سررسید مجموع سالانه:          سررسید مجموع ماهانه:

مسکن 1: 100 مترمربع – 1.440 لیر (97،78 دلار) – 120 لیر (8.15 دلار)

مسکن 2: 100 مترمربع – 1.440 لیر (97،78 دلار) – 120 لیر (8،15 دلار)

مسکن 3: 100 مترمربع – 1.440 لیر (97،78 دلار) – 120 لیر (8.15 دلار)

مسکن 4: 100 مترمربع – 1.440 لیر (97،78 دلار) – 120 لیر (8،15 دلار)

مسکن 5: 150 مترمربع – 2.160 لیر (146،68 دلار) – 180 لیر (12،22 دلار)

مسکن 6: 150 مترمربع – 2.160 لیر (146،68 دلار) – 180 لیر (12،22 دلار)

مسکن 7: 150 مترمربع – 2.160 لیر (146،68 دلار) – 180 لیر (12،22 دلار)

مسکن 8: 150 مترمربع – 2.160 لیر (146،68 دلار) – 180 لیر (12،22 دلار)

مسکن 9: 200 مترمربع – 2880 لیر (195،57 دلار) – 240 لیر (16،30 دلار)

مسکن 10: 200 مترمربع – 2880 لیر (195,57 دلار) – 240 لیر (16,30 دلار)

مسکن 11: 200 مترمربع – 2880 لیر (195،57 دلار) – 240 لیر (16،30 دلار)

مسکن 12: 400 مترمربع – 5.760 لیر (391،14 دلار) – 480 لیر (32،59 دلار)

کل: 2000 مترمربع – 28800 لیر (1955,68 دلار) – 2,400 لیر (162,97 دلار)

مبلغ کارمزد = مجموع مترمربع 1955,68 دلار 2000 /  مترمربع = 0,98 دلار  /مترمربع

می توان با ضرب مترمربع هر آپارتمان در 0.98 دلار /مترمربع به مبلغ هزینه سالانه مجتمع رسید.

هزینه اجرایی آپارتمان چه زمانی پرداخت می شود؟

  پس از خرید خانه، هزینه آپارتمان ماهیانه یکبار و یا به صورت سالانه در تاریخ اعلام شده توسط مدیر یا مالکان آپارتمان پرداخت می شود، کلیه ساکنین آپارتمان موظف به پرداخت این مبلغ در تاریخ های تعیین شده می باشند. حتی در صورت عدم استفاده از محل زندگی مشترک یا امکانات رفاهی آپارتمان، موظف به پرداخت هزینه آپارتمان هستید.

در صورت عدم پرداخت این هزینه می توان علیه صاحبان آپارتمان اقامه دعوی کرد و اقدام به اجراء نمود. در اثر تأخیر در پرداخت حق الزحمه، 5 درصد سود تاخیر ماهانه برای مدت معوق باید پرداخت شود.

آیا پرداخت هزینه های آپارتمان الزامی است؟

طبق قانون مشخص شده در محدوده قانون مالکیت آپارتمان نشینی؛ چه صاحب خانه باشید و چه مستاجر، حتی اگر از تاریخ مالکیت خانه در آپارتمان خود زندگی نکنید، باید شارژ پرداخت کنید.

آیا پرداخت هزینه های اجرایی آپارتمان در ترکیه اجباری است؟

مفهوم شارژ در ترکیه مانند بسیاری از کشورها یک پرداخت اجباری است.

آیا مستاجران باید هزینه های اجرایی آپارتمان در ترکیه را بپردازند؟

همانطور که در قانون مالکیت آپارتمان نشینی ذکر شده است، مالکان آپارتمان ها و کلیه منازل مسکونی موجود در مجتمع موظف به پرداخت شارژهستند. طبق قانون پرداخت حق الزحمه مبلغی است که بر عهده موجر است. مالک موظف است در حدود این قانون در هزینه هایی از قبیل باغبان و نگهبان، حقوق مدیر، دربان و نگهداری، تعمیر، حفاظت و مقاوم سازی کلیه اماکن مشاع شرکت نماید. مالک میتواند علاوه بر اجاره بهای ذکر شده در اجاره نامه،  از مستأجر درخواست پرداخت مبلغی جهت تأمین هزینه آپارتمان (شارژ) نماید. بدین ترتیب مسئولیت پرداخت هزینه جهت تأمین امکانات و هزینه های معمول آپارتمان بر عهده مستأجر خواهد بود.

تفاوت بین هزینه  درخواست و هزینه مدیریت چیست؟

هزینه درخواست به هزینه ای گفته می شود که اغلب به عنوان بخشی از فرآیند درخواست دادن برای اجاره کردن ملک مورد نیاز است. این هزینه معمولاً به منظور پوشش دادن هزینه های پردازش درخواست (اپلیکیشن)، از جمله بررسی سابقه اعتباری متقاضی، سابقه اشتغال و سابقه اجاره نامه وی استفاده می گردد. هزینه مدیریت به هزینه ای گفته می شود که به مدیر ملک برای خدماتی که در مدیریت ملک اجاره ای ارائه می دهد پرداخت می شود. این خدمات می تواند شامل جمع آوری اجاره بها، رسیدگی به مسائل نگهداری و تعمیرات ملک و همچنین تعامل با مستاجرین باشد. هزینه مدیریت معمولاً درصدی از اجاره بهای ماهانه جمع آوری شده از ملک می باشد. به طور خلاصه، هزینه درخواست هزینه ای است که یک بار توسط مستاجر احتمالی در هنگام درخواست اجاره کردن ملک پرداخت می شود، در حالی که هزینه مدیریت هزینه مستمری است که برای مدیریت ملک به مدیر ملک یا ساختمان پرداخت می گردد.

هدف از پرداخت هزینه اجرایی چیست؟

در بخش املاک و مستغلات، هزینه اجرایی هزینه ای است که توسط یک شرکت مدیریت املاک، صاحب خانه یا سایر نهادها برای پوشش هزینه های مدیریت یک ملک ارزیابی و پرداخت می شود. این هزینه ها می تواند از مستاجرین، صاحبان خانه یا سایر افرادی که مسئولیت نگهداری از ملک را دارند، دریافت شود. هزینه های اجرایی می تواند طیف گسترده ای از هزینه ها از جمله مواردی مانند تبلیغات، دفترداری، هزینه های قانونی و نگهداری را پوشش دهد. برخی از هزینه های اجرایی ممکن است بر اساس نرخ ثابت ارزیابی شوند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به عنوان درصدی از اجاره بها یا سایر هزینه های مرتبط با ملک دریافت شوند. به طور کلی، هدف از هزینه های اجرایی کمک به پوشش دادن هزینه های مدیریت یک ملک و اطمینان حاصل نمودن از نگهداری مناسب آن در وضعیت خوب است.

دیدگاهتان را بنویسید