Emlak ve Gayrimenkul Farkı Nedir?

Gayrimenkul sektöründe birçok kişi emlakçı ve emlak danışmanı terimlerini aynı anlamda kullanmaktadır. Ancak bu iki terim birbirinden farklıdır ve birbirinin yerine kullanılması mümkün değildir. Emlak; toprağa sımsıkı bağlı, temeli toprak olan ve yerinden oynatılamayan varlıklardır. Evler, dükkanlar ve alışveriş merkezlerinin tümü Emlak’tır. Gayrimenkul ise emlaki de içeren hem maddi hem de maddi olmayan bir kavramdır. Arazinin üzerinde ve altında bulunanları kapsamaktadır ve bu varlıklar üzerindeki hakları da kapsamaktadır. Örneğin; bir arsa üzerine inşa edilmiş bir ev gayrimenkuldür. Yani somut bir kavramdır. Ancak bu evde farklı kişilerin farklı hakları olabilmektedir. Örneğin şifa hakkı gibi, intifa hakkı gibidir. Bu haklar gayri maddi olup tapu şerhi bölümünde bu haklar kaydedildiği için Türk Medeni Kanunu’na göre gayrimenkul sayılmaktadır. Hatta bazı haklar miras alınabilmekte veya devredilebilmektedir. Bu nedenle gayrimenkul, emlaki de içine alan daha kapsamlı bir kavramdır. Bu açılardan bakıldığında, ’emlakçı’ ve ’emlak danışmanı’ kavramlarının farklı anlamlar taşıdığını söyleyebiliriz.

Gayrimenkul Danışmanı ile Emlak Danışmanı arasındaki fark, konut, ofis, dükkân, arsa gibi her türlü gayrimenkulün alımı, satımı veya kiralanması gibi işlemlerde mal sahibi ile müşteri arasında aracılık yapmasıdır. Diğeri ise bu tür gayrimenkuller ile ilgili hemen her türlü danışmanlık hizmeti vermektedir.

1. Yasal Haklar

Mülkiyet hukukunun bir alt dalı olarak tanımlanabilecek gayrimenkul ve gayrimenkul hukuku, malik, kiracı ve yapı finansmanı kurumları arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Kamulaştırma, kaldırma, müsadere, miras hukukundan kaynaklanan tapu iptali ve tescili, taşınmaz alım satımı, kiralama, kentsel dönüşüm, kuruluş, taşınmazlara ilişkin ayni hakların korunması gibi konuları kapsamaktadır. Ülkemizde inşaat ve yapı sektörünün canlı ve dinamik yapısı, insanların yatırımlarını gayrimenkul edinme şeklinde yapması bu alanın hızla gelişmesine neden olmuştur.

2. Arazi

Arazi vergisi, Türkiye sınırları içindeki tüm arsa ve araziler için ödenmesi gereken vergi türüdür. Belediye sınırları içinde belediye tarafından parsellenen araziler arazi sayılmaktadır.

3. Fiziksel İyileştirmeler

Gayrimenkullerinin Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılmasını isteyen mülk sahipleri, gerçek veya tüzel kişiler vergi mükellefidir.

Emlak Vergisi ile Emlak Arasındaki Fark Nedir?

Devlet, topluma birçok kamu hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetlerin maddi olarak karşılanabilmesi için herkes anayasada belirlenen esaslara göre vergi ödemekle yükümlüdür. Herkesin gelir gücüne göre ödediği bu vergiler tek bir kaleme göre değil türlerine göre değerlendirilir. Vergiler, ülke ekonomisini canlandıracak ve vatandaşlarının yaşam standardını yükseltecek projeler üstlenmek için gelir elde etmek amacıyla hükümetler tarafından vatandaşlardan alınmaktadır. Vergi ödemesi ile; Ülkenin kalkınması, sosyal hayatın refah seviyesinin yükseltilmesi gibi hedefler planlanmaktadır.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi; Türkiye sınırları içinde yer alan bina ve arsalar için verilen bir vergi türüdür. Bina vergisi ve arsa vergisi olarak ikiye ayrılan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından ödenmektedir. Mülk sahibi yoksa, vergiyi arsa veya bina tahsis edilen kişiler ödemekle yükümlüdür.

Gayrimenkul mü, Emlak mı Daha Avantajlıdır?

En az riskli veya risksiz olarak nitelendirilen emlak yatırımları sadece konutlar için değil; arazi, tarla, bağ bahçesi, bina, han gibi birçok taşınmaz üzerine inşa edilebilmektedirler. Altın, döviz ve finansal platformlar gibi birçok alternatif yatırım seçeneği bulunsa da genellikle garantili yatırım olarak gayrimenkul yatırımları tercih edilmektedir. Düzenli kira getirisi olan konutlar ve işyerleri ve ticari yapılar olduğu yerde kazandıran araçlardır. Zamana bağlı olarak alım satım oranında kar sağlarken, zaman içinde kira getirisi ile para akışının sürekli olmasını sağlamaktadır. Tarlalar, gayrimenkul yatırımları için de ideal bir yatırım aracı olabilmektedir. Özellikle çiftçiler ve tarımla ilgilenenler için hem yatırım hem de faaliyet gösterebilecekleri bir tarla özelliği sunarken aynı zamanda para kazanma fırsatı da sunmaktadır.

Gayrimenkule nereye yatırım yapılacağı konusunda arsadan alınan evlerde yüzde 50-60 daha fazla kazanç sağlanabilmektedir. Projede alınan evlerin fiyatları çok daha uygundur. Örneğin, evin fiyatının yarısını satın aldığınızda ve diğer yarısının teslimi sırasında ödeme planı seçildiğinde, kar iki katından fazla olmaktadır. Örneğin yarım kalan projelerde 100 bin TL’ye alınan ev inşaat bittikten sonra 200 bin TL’ye satılmaktadır. İlk satıştan sonra yani tapunuzu aldıktan sonra 250 bin TL’ye kadar satış yapabilmekte ve yüzde 60’ın üzerinde kar elde edebilmektesiniz.

Neden Gayrimenkul’e Gerçek Denilmektedir?

“Gerçek” tam kökeni ile bilinmese de neyin var olduğu veya gerçek olduğu anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, “Mülk” mülkiyet getiren kendi arazisi anlamına gelmektedir. Bu yüzden bu terimi insanların mülküne rehberlik etmek için kullanıyoruz.

Yorum yapın