Türkiye’de Emlak Vergileri Ne Kadar?

Türkiye’de ev satın almadan önce vergi kanunlarını bilmek önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, ekonomisini en önemli sektör olan Türk gayrimenkulü aracılığıyla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yatırımcılara ABD emlak piyasasına girmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar ve buna ek olarak, İstanbul ve diğer şehirlerde ev ve daire satarak uluslararası öğrencileri, turistleri ve gayrimenkul yatırımcılarını Türkiye’ye çekmektedir.

Hem yabancılar hem de Türkler, Türkiye’deki gayrimenkuller için ek vergi ödemektedir. Bu nedenle, Türkiye’de bir ev satın alırken, ilk olarak ücretsiz vergi danışmanlığı sunan bir emlak şirketi arayın.

Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyenler genellikle gayrimenkulün toplam maliyeti, vergiler ve diğer ücretler hakkında sorular soruyorlar. Önceki araştırmalara göre, Türkiye’nin cazibesi ve hızlı ekonomik genişlemesi nedeniyle emlak piyasasına liderlik ettiğinden ve Türkiye’de gayrimenkul vergilerindeki azalmadan dolayı, pek çok gayrimenkul türüne yönelik dış talebi artırdı.

Türkiye’de emlak vergisi, alıcı ve satıcı tarafından bir mülkün satın alınması veya satılması sırasında vergi dairesine ve emlak idaresine ödenen tutardır. Yabancı alıcılar Türk alıcılarla aynı vergiyi öderler. Türk hükümetinin emlak vergileri şartlarla çelişmemektedir. Türkiye’nin düşük emlak vergileri, başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelere göre rekabet için avantaj sağlamaktadır.

Türkiye’de Emlak Alırken Vergi Ödemeniz Gerekir mi?

Evet, yıllık emlak vergisi Türkiye sınırları içinde gayrimenkullere sahip kişiler tarafından ödenmelidir. Her belediye, idari sınırları içinde sahiplik nedeniyle ortaya çıkan vergisini toplar.

Türkiye’de bir mülk satın alırsanız, vergi ödemek zorunludur. Satın alma fiyatında %1.5 alıcı vergisi ve damga vergisi (%0.15 – 0.75 ortalama) olsa da zorunludur.

Bireyler her yıl emlak vergilerini iki taksitle ödeyebilir. Vergi ödeme döneminin ilk taksiti 1 Mart’ta başlayıp 31 Mayıs’ta sona erirken, ikinci taksit Kasım ayında ödenir.

Ayrıca, kişi ödemenin tamamını ilk taksitte ödeme seçeneğine sahiptir. Öte yandan, emlak verginizi ödemek için iki yolunuz vardır. İlk olarak, belediyeyi ziyaret ederek ve ödemeyi yapabilir veya, ödemeyi belediye web sitesi üzerinden çevrimiçi yapabilirsiniz.

Türkiye’de Emlak Vergileri Nelerdir?

Türkiye’de mülkler için iki tür vergi vardır: emlak vergisi ve değerli konut vergisi. Emlak vergisi, arazi ve binalar dahil olmak üzere Türkiye’deki mülk sayısına uygulanan bir belediye vergisidir. Uygun ücret oranı, mülkün sınıflandırmasına bağlı olarak değişir.

Konut mülklerine artan oranlarda değerli konut vergisi uygulanır. Damga Vergisi, anlaşma kapsamında ifade edilen veya ima edilen en yüksek parayla ilgili değer üzerinden %0,948 damga yükümlülüğüne tabi olan satış sözleşmesidir. Örneğin, kiralama sözleşmelerinde %0,189 oranında damga zorunluluğu bulunmaktadır. Hem satıcı hem de alıcı, damga yükümlülüğünün taksitlendirilmesinden ortak olarak sorumludur. Türkiye’de emlak vergilerini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Satın Alma Vergisi (Tapu Vergisi)

Türkiye’de bir mülke sahip olmak için Türk tapusu şarttır. Türkiye Genel Müdürlüğü’nde tescil ve temin edilen malik ve mülke ilişkin bilgileri içerir.

İki tür tapu vardır: Mavi tapu ve Kırmızı tapu.

Mavi tapu, ortak mülkiyeti kapsar. Arazi mülkiyeti arazinin ünvanını belirtir; herhangi bir konut içermez. Ünvan, sahip olduğunuz toplam mülkün hangi payına sahip olduğunuzu size bildirecektir.

Ancak, kırmızı tapu münhasıran ünvan belgesinde listelenen birime aittir. Veya ticari (kat irtifakı, kat mülkiyeti). Kat irtifakı, devam etmekte olan bir çalışmanın altını çizer. Ancak kat mülkiyeti, yerel yetkililerin mülk binasını teftiş ettiği imarın tamamlanmasını ifade eder.

Alıcı, tapuyu kaydetmeden veya talepte bulunmadan önce tapu iznini sağlamalıdır. Bir ev satın alırken, satın alma fiyatının %4’üne mal olan tapu alıyorsunuz. Dolayısıyla satın alma bedeli Euro veya USD olarak ödenmiş olsa bile hükümet tapuyu Türk Lirası olarak göstermeyi tercih eder. Tutar alıcı ve satıcı arasında bölünür. Sözleşmeye bağlı olarak, alıcı toplam tutarı ödemek zorunda kalabilir.

Türkiye’de tapu almak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz.

 1. Yerel tapu dairesinden randevu alın ve pasaportunuzu ve kimliğinizi yanınıza alın.
 2. Taraflar arasında damga vergisinin uygulandığı işlem için beyan değeri sözleşmesi. Alıcı bunun için ödeme yapar.
 3. Damga vergisi banka havalesi ile ödenir.
 4. Tapu, satın alma makbuzu ve bu tapunun sorunsuz bir şekilde devredildiğine dair teyit sağlanarak satıcı tarafından onaylanır ve imzalanır.
 5. Tapu, alıcı tarafından üzerindeki masraflar dahil, imzalanmış ve kabul edilmiştir.
 6. Yeni sahibi orijinal tapuyu alır.

Türkiye’de tapu harcı değeri satılan emlak fiyatlarının binde 15’i üzerinden hesaplanır. Örneğin, 100.000 ABD Doları’na bir daire satın aldıysanız veya sattıysanız, bu değerin binde 15’ini, yani 1.000 ABD Doları’nı ödemek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle, tapunun toplam tutarı alıcı ve satıcı tarafından eşit olarak ödenen 3.000 ABD Doları tutarındadır.

2. KDV (Katma Değer Vergisi)

Türkiye’de mal ve hizmet vergileri %1 ile %18 arasında değişir. Ancak genel oran %18dir. İthalat girdi KDV’sini oluştururken, satışta hesaplanan ve toplanan KDV çıktı KDV’sidir. Girdi KDV’si, vergi dairesi KDV iadesinde çıkış KDV’sinden çıkarılır. Çıkış KDV’nin girdi KDV’sini aştığını ve fazla miktarın ilgili vergi dairesinden ödendiğini varsayın. Girdi KDV’si çıkış KDV’sini aşarsa ayarlama, gelecekteki çıkış KDV’sine karşı dengelemek üzere gerçekleştirilir. Bir girişim motive edicisine yapılan ihracat ve satışlar dışında, fazla vergi girişini geri almak için nakit indirimi yoktur.

Türk KDV ilkeleri, kiracı kuruluşların yabancılara taksitler halinde KDV hesaplamasını gerektirir. Kiracı kuruluş KDV’yi hesaplar ve karşılık gelen vergiyi vergi dairesinden öder; burada girdi KDV’si olarak işlem görür ve aynı ay içinde bu değeri öder. Bu nedenle, yerleşik veya yerleşik olmayan tüzel kişilikte vergi değildir ancak çıkış KDV’si girdi KDV’sini dengelemek için yeterli değilse nakit akışı etkisi de söz konusu olur. KDV, ithalat sırasında tahsil edilir. KDV oranı, iç borsalarla aynıdır. Ürünün miktarı KDV tabanıdır. Tek bir resmi rapor kaydedilene kadar tüm maliyetler tahakkuk eder.

Aşağıda farklı KDV türleri bulunabilir.

 • İndirimli Vergiler: Ham pamuktan elde edilen tarım ürünleri, tedarik ve kiralama malları gibi mal ve hizmetlerin tesliminde indirimli oran %1’dir. Ancak kitap ve tekstil gibi diğer mal ve hizmetlerin tesliminde indirimli oran %8’dir.
 • İthalat ve İhracat Vergileri: Türkiye’ye mal ithal etmek, tacirin pozisyonuna veya satışın niteliğine bakılmaksızın vergiye tabidir. Türkiye’ye mal ve hizmet ithal etmek için KDV gerekli olup, vergi yüküne idarelerin karar vermesi beklenmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’de aklanan her türlü mübadele de sonuç olarak aklanabilir. İthalatta KDV, yerel ürün ve hizmetlerle aynı oranlarda gereklidir. İthalat durumunda, değerlendirilebilir olay fiili ithalattır. IIC ile ekipman ve teçhizat ithalatı KDV’den muaftır.
 • Emlak Vergisi: Türk hukuku, Türkiye’de gerçekleştirilen tüm ticari, mesleki ve sınai işlemlerin KDV olduğunu belirtir. Ancak, bazı koşullar altında, mülk KDV’den muaf olacaktır. Bu koşullar, mülkün satıcısı herhangi bir ticari faaliyette bulunmuyorsa ve bir konut mülkü almayı düşünüyorsanız, net alana bağlı olarak KDV oranı %1 ile %18 arasında değişmektedir.

3. Yıllık Emlak Vergisi

Vergi dairesinde ödenmesi gereken mülk üzerinden yıllık bir emlak vergisi alınır ve her yıl Mayıs ayında yakın zamanda ödenmesi gerekir. Vergiler, mülk türü, büyük ve küçük şehirler ve kategori temelinde hesaplanır. Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Taahhüdü, hakiki vasiyet takdirinin %10’u oranında uygundur.

Emlak Tipi Küçük Şehirlerde Vergi Büyük Şehirlerde Vergi
Çiftlikler 0.1 %  

0.2%

 

Yerleşim yerleri 0.1 %  

0.2%

 

Ticari mallar  

0.2%

 

 

0.4 %

 

Topraklar  

0.3 %

 

 

0.6 %

 

 

4. Pul Vergisi

Pul vergisi, tüm sözleşmelerden kaynaklanan ve hükümet tarafından alınan resmi bir vergi türüdür. Kişiler ve kurumlar arasındaki anlaşmaların veya işlemlerin resmi belgeler üzerinde tamamlanması anlamına gelir. Resmi Gazeteye sunulan Genel Tebliğ’e göre pul vergisine tabi belgeler birçok resmi belgeden oluşmaktadır. Örneğin; teminatlar, rehinler, fesih mektupları, taahhütler, ikinci el araç satışına ilişkin belgeler, gayrimenkul satış sözleşmeleri. Ayrıca Türkiye’de pul vergisi oranları 2021’de %0.189 ile %0.948 arasında değişmektedir.

5. Veraset veya İntikal Vergisi

Veraset veya intikal vergisi, Türk Vatandaşlığına sahip kişilere ait malların intikal yoluyla intikal etmesi sonucu ortaya çıkan bir vergi türüdür. Hediye vergisi oranları, değer biçilen değerin %10 ila %30’u arasında değişmektedir. Ayrıca, veraset vergisi oranları, miras kalan miktarın yüzde 1 ila yüzde 10’u arasında değişmektedir. Ayrıca her iki vergi de 3 yıl içerisinde yılda 2 taksitle ödenmektedir.

Türkiye’de Emlak Vergisi Ödemek  Zorunlu mu?

Evet zorunlu. Tüm emlak sahipleri emlak vergisi ödemek zorunda olsa da muaf tutulan büyük bir grup var. Şehit ve engelli vatandaşlarımızın geliri olmayanları, emeklileri, gazileri, dul ve yetimleri tek evleri varsa emlak vergisi ödemezler. Ayrıca geri alabilirler. Ayrıca emlak vergisinin 2021 Kasım taksit ödemeleri devam ediyor.

Yabancılar Türkiye’de Emlak Vergisi Öder mi?

Evet. Türkiye’de herkes, gayrimenkul alıcıları emlak edinme vergisi ödemekle yükümlüdür. Tapu devir vergisi bu ücretin adıdır. Mülkün satış fiyatının %4’ü olarak uygulanır.

Türkiye’de emlak vergilerini ödemek için birçok dönem var. Örneğin, bir mülk satın alırken alıcıların tapu devir vergisi ödemesi gerekir. Bu vergi sadece bir kez ödenir. Ancak yıllık emlak vergisi her zaman Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

Türkiye emlak piyasası aşağıdaki vergilere tabidir:

 • Tapu devir vergisi
 • Mülk kira gelir vergisi
 • Sermaye kazancı vergisi
 • Yıllık emlak vergisi
 • Veraset vergisi
 • Hediye emlak vergisi
 • Katma değer Vergisi

Türkiye’de göçmenler ve vatandaşlar aynı emlak vergisi kanunlarına tabidir. Sonuç olarak Türk vatandaşı ve yabancılar ekstra vergi ödemiyor.

Türkiye’de yıllık emlak vergileri, diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha az olan mülk sahipleri tarafından ödenmektedir. Gayrimenkulün değerlemesi çoğunlukla yıllık emlak vergisini belirlemektedir. Bu nedenle daha pahalı mülkler için daha fazla yıllık emlak vergisi ödenir. Mülkün yeri ve türü de yıllık emlak vergisi maliyetleri üzerinde etkilidir.

Ticari binalarla karşılaştırıldığında, konutlar daha düşük bir yıllık emlak vergisine tabidir. Ayrıca metropollerde yıllık emlak vergileri şehirlere göre daha yüksektir.

Türkiye bu vergilerden çok daha azına sahiptir. Bu, yurtdışında mülk satın alırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. İster yatırım olarak ister tatil evi olarak yurtdışında bir ev satın alın, ek harcamaları en aza indirmek istersiniz.

Sonuç olarak hangi ülkeden mülk alacağınıza karar verirken bakım ve satın alma fiyatlarının yanı sıra vergi harcamaları da dikkate alınmalıdır. Türkiye, mülk sahipleri ve ev satın alanlar için ideal vergi koşullarını sağlamaktadır.

Türkiye’de Kira Geliri Gelir Vergisine Tabi midir?

Türkiye’de Gelir Vergisi süreklidir, yani geliriniz artarsa ​​vergi oranı da o kadar yüksek olur. Türkiye’de gelir vergisi oranı %15 ile %35 arasında değişmektedir. Türkiye’de yerleşik olmayanlar, yalnızca Türkiye’de kazanılan tüm gelir ve kazançlar üzerinden, Türkiye’deki dairesinin, çalıştığı yerin ve işyerinin kira gelirlerini kapsayan gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Türkiye’de yatırım yapıyorsanız ve yatırımdan faiz alıyorsanız, bunların da vergisini ödemeniz gerekir.

Türkiye’deki gelirinize göre vergi oranı aşağıdaki gibi değişmektedir.

 • 012 ABD Doları – 2.530 ABD Doları vergi oranı %20’dir.
 • 530 ABD Doları – 5.871 ABD Doları vergi oranı %27’dir.
 • 871 ABD Doları ve üzeri vergi oranı %35dir.

Gelir türleri aşağıda sınıflandırılmıştır.

 • Gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen gelir: Kira gelirini tahsil eden kişinin yabancı uyruklu olması durumunda emlak gelir vergisi alınır. Türkiye ile sahibinin yaşadığı ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yoksa, ödeme Türkiye’de kazanıldığı için mülk Türk hükümeti tarafından vergilendirilir. Ancak böyle bir sözleşme veya anlaşma varsa, ödeme, anlaşma koşullarının onaylandığı kabul edilecektir.
 • Satılan Gayrimenkulün Geliri: Duruma bağlı olarak, yabancı bir gerçek kişinin satıştan ödemesi işletme geliri veya sermaye kazancı geliri olabilir; Burada önemli olan sürekliliktir. Gerçek bir kişi sık sık alıp sattığında, işletme geliri ve diğer yandan sermaye kazancı geliri olarak kabul edilir.
 • Yabancı kuruluşların elde ettiği gayrimenkul satış gelirleri: Dar mükellef vakfın Türkiye’de gayrimenkul satması durumunda ödeme kurum kapsamında vergilendirilir. Daha önce de belirtildiği gibi, gelir ticari veya sermaye kazançları geliri olsun, açıklamalar aynıdır. Gayrimenkul satışı ve alımından elde edilen gelirler %20 kurumlar vergisine tabidir.
 • Kiralık tatil vergisi: Kiralık yazlık emlak vergisi, TL olarak toplam gelirden emlak genel giderleri için bir yüzde çıkarılarak, kişisel vergi indirimi düşülerek hesaplanır. Bundan sonra, net tutar, sürekli artan yüzde oranlarında vergilendirilir. Yabancı mülk sahipleri şu anda kredi faizi de dahil olmak üzere tüm tatil amaçlı mülk giderlerini Türk gelir vergisi faturalarından düşebilir, ancak bunları kendi ülkelerinde eğer çifte vergi anlaşması varsa mahsup edebilirler.

Türkiye’de Emlak Vergisi Ödememek Suç mu?

Evet suç. Yabancı uyruklular Türkiye’deki taşınmaz eşyaları için vergi öderler. Ödemeyenler vergi kaçırıyor demektir.

Türkiye’de Emlak Vergisi Oranları Nelerdir?

Bireylerin vergilendirilmesi – Mukim olmayanlar, Türkiye’de kazandıkları gelirler üzerinden vergi ödemek zorundadır. Evli çiftler, tüm gelir kaynakları için ayrı vergiler öderler.

 

Aylık gelir

 

1,500

 

6,000

 

12,000

Vergi oranı  

17.91 %

 

 

27.91 %

 

 

31.46 %

 

 

Gelir Vergisi – Gelir, tüm kaynaklardan toplanır ve artan oranlarda vergilendirilir.

                                               Gelir vergisi 2021 – Diğer Gelirler
Vergilendirilebilir Gelir, YTL (ABD Doları) Vergi oranı
24.000’e kadar (9.000 ABD Doları)  

15 %

 

24.000 – 53.000 (18.667 ABD Doları) 9.000 ABD Doları üzerindeki bantta %20
53.000 – 130.000 (44.333 ABD Doları) 18.667 ABD Doları üzeri bantta %27
130.000 – 650.000 (217.667 ABD Doları) 44.333 ABD Doları üzerindeki bantta %35
650.000’den fazla (217.667 ABD Doları) 217.667 ABD Doları üzerindeki tüm gelirlerde %40

 

Kiradan elde edilen gelir – Bireylerin net kira geliri artan oranlarda gelir vergisine tabidir. Ancak, mülk konut olarak kiraya verilirse, belirli bir miktar vergiden muaftır. Net kira geliri, fiili indirim tekniği veya toplu ödeme yöntemi kullanılarak hesaplanabilir.

Gerçek kesinti tekniği, brüt kira gelirinden gerçek giderleri (aydınlatma, ısıtma ve su giderleri; idari ücretler, sigorta giderleri; vergi ve harçlar; faiz giderleri; amortisman giderleri ve bakım giderleri dahil) düşer. Ayrıca, beş yıl içinde, bina kiralamalarından elde edilen gelirler için satın alma maliyetinin %5’i de indirilebilir.

Vergiye tabi geliri hesaplamak için vergi mükellefleri, toplam gelirlerinin %25’ini düşürmelerine izin veren götürü yöntemi kullanır. Ancak, vergi mükellefi toplu ödeme seçeneğini seçtikten sonra, iki yıl geçene kadar fiili gider kesintisine geri dönemeyebilir.

Yerel Türk emlak vergisi oranları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi mülkün değerine göre hesaplanmaktadır.

Emlak Tipi Büyük Şehirler Vergisi Küçük Şehirler Vergisi
Konut mülkiyeti 0.2 %

 

0.1 %

 

Ticari mal 0.4 %

 

0.2 %

 

Çiftlikler 0.2 %

 

0.1 %

 

Topraklar 0.6 %

 

0.3 %

 

 

Türkiye’de Emlak Maliyeti Nedir?

Türkiye’deki en pahalı şehir, 2021 yılının ilk çeyreğinde ortalama 490.000$ konut fiyatı ile İstanbul’dur. Ana mülk satışları bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında 2020’nin aynı dönemine göre %15,1 azalırken, ikincil konut satışları %9,8 düştü.

“Birincil” satışların (yeni yapılar) toplam işlem hacmine oranı, yılın ilk yarısında neredeyse sabit kaldı, %1,3’lük hafif bir düşüşle %30,3’e ulaştı. Ancak, Ocak-Haziran 2020 ile karşılaştırıldığında, diğer işlem kategorilerinin hacmi dörtte bir oranında arttı: + %25,2. Toplam 448.642 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirdi.

Yarı yıl göstergesi açısından, emlak acenteleri Haziran 2020’de yaklaşık 190.012 ve Haziran 2021’de 154.731 konut sattı. Analistler, ilgilenen herkesi memnun etmeyi hedefliyor. Mülkün doğru fiyatı için bir bütçeye ek olarak avukat, noter, vergiler ve ilgili ücretler gibi satın alma masrafları için para ayırmanız önerilir.

Avukatlar ve tercümanlar için hizmet ücretleri, seçtiğiniz kişiye göre değişiklik gösterebilir. Diğer resmi ücretler de aynı şekilde Türk Lirası olarak sabitlenir ve yerel para biriminizdeki tutar, cari döviz kurlarına göre değişecektir.

Fiyatlar, seçtiğiniz avukata göre değişir. Türkiye’de emlak satın alma konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmanız gerekiyorsa, başka yere bakmayın.

Çoğu çevirmen saatlik ücret alırken, diğerleri özellikle mülk edinimleri için tasarlanmış sabit bir paket sunar. Türkiye’de çevirmenlerin yasal olarak yetkilendirilmiş ve kayıtlı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Türkiye’deki her ilçede, lisanslı ve profesyonel tercümanların bir listesini içeren bir noter ofisi bulunmaktadır.

Satış sözleşmesi yaptığınızda, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan %0,948 damga vergisi ödemeniz gerekir.

Satın alma bedelinin %3’ü emlakçıya ödenmesi gereken standart bir ücrettir.

Tapuyu imzaladıktan sonra %4 emlak vergisi ödemeniz gerekiyor.

İlk kez bir ev satın alıyorsanız, vergi (KDV) ödemenize gerek yoktur. Bu, ancak bir yabancı para birimiyle tamamlanmışsa ve 12 ay boyunca satılmamışsa sağlanır

Tapuları imzaladıktan sonra, bir yıllık geçerli bir deprem sigortası alacaksınız. Fiyatlandırma taşınmazın metrekare fiyatıdır.

Türkiye’de yaşam maliyetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu makaleye göz atın.

Türk Gayrimenkulleri İyi Bir Yatırım mı?

Evet, Türkiye’de mülk satın almak iyi bir yatırımdır. Hemen hemen herkes Türkiye’nin, özellikle de İstanbul’un gayrimenkul yatırımı için iyi bir yer olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak, birçok yabancı bir mülk satın almak ve Türkiye’de yaşamak için İstanbul’u ziyaret ediyor. Ancak, uluslararası yatırımcılar mülk satın almak için iyi bir ortam ile mülke yatırım yapmak için iyi bir ortam arasındaki farkı bilirler.

Birkaç önemli, ilgili ve teşvik edici yön olarak, Türk gayrimenkul yatırımını etkilemektedir. İlk olarak uzun vadeli bir yatırım günlük kazanç sağlar. Türkiye emlak piyasası canlanır.

Yatırım Vatandaşlığı Programı, küresel olarak erişilebilen en rekabetçi seçeneklerden biridir. 400.000 ABD Doları karşılığında 3 ay içinde Türk pasaportunuz olacak. Ayrıca son moda apartman dairelerinden lüks sahil yalılarına kadar çok çeşitli portföyler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm dünya çeşitli düzeylerde sıkıntılar yaşarken gayrimenkul en güvenli yatırım türü haline geliyor.

Türkiye’de mülk sahibi olmanın iyi bir yatırım olmasının sebeplerini aşağıda bulabilirsiniz.*

 • Özgün ve stratejik konum: Büyük pazarlar için erişilebilir ve uygun maliyetli bir merkez ortaya çıktı, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya genelinde 4 saatlik uçuş aralığında 1.5 milyar kişi için uygun bağlantı ve 24 trilyon ABD doları birleşik ekonomi sağladı.
 • Türkiye’nin altyapısı ve ekonomisi: Türk hükümetinin uluslararası arenada Türkiye için iyi rakamlar elde etmek için son yirmi yılda gösterdiği yorulmaz çabalar sayesinde Türk ekonomisi dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biri haline geldi. Sonuç olarak, Türkiye’nin büyüyen ekonomisi, ulaşım, sağlık ve enerji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda cazip altyapı yatırım fırsatları sunuyor. Dünya Bankası’na göre Türkiye, 1990 ve 2015 yılları arasında dünya çapında kamu-özel ortaklığı (PPP) projelerinde 165 milyar ABD Doları brüt sözleşme tutarı ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ayrıca 132’den fazla ülkeye ulaşan çeşitli ürünler ve turizm endüstrisindeki bir toparlanma ile ihracatta bir artış gördü. Sadece 2019’da burayı 50 milyondan fazla insan ziyaret ederek dünyanın en iyi dördüncü turizm destinasyonu oldu.
 • Türkiye ekonomisi: Türkiye ekonomisi, yalnızca en büyük ve en eski ekonomiler olan Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından Avrupa’nın başlıca ekonomileri arasında yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye ekonomisi, Korona krizi gibi afetler karşısında en sağlam ekonomilerden biridir. Diğer büyük ekonomilerle karşılaştırıldığında, olağanüstü bir güç ve istikrar sergiledi. Türkiye, önceki on yılda çok çeşitli altyapı projelerinde 220’den fazla PPP dağıtımının sağlam bir geçmişine sahiptir ve bu çabaların %80’den fazlası tamamlanmıştır. Eylül 2020’de Türkiye’de yabancılara yapılan gayrimenkul işlemlerinde en önemli sayıda İranlı yatırımcılar olurken, onu Iraklılar ve Ruslar yakından takip etti.
 • Türkiye’de karlı gayrimenkul yatırımı: Türkiye emlak piyasasının değeri her yıl ikiye katlanıyor. Bu nedenle, Türkiye’nin hızla büyüyen emlak piyasasına yatırım yapmak, yatırımcılar için arzu edilen bir getiri sağlıyor. Gayrimenkul, verilere göre Türkiye’nin en başarılı yatırım araçlarından biridir. Yüzde 150 sonuç aldılar. Sonuç olarak, Türkiye’de gayrimenkul de popülerlik kazanıyor. Türkiye’nin gayrimenkulleri yüksek bir yatırım getirisi oranı sunuyor. Çok sayıda konut ve ticari gayrimenkul projesi bu yüksek getirilere katkıda bulunmuştur.
 • Türkiye birinci sınıf bir turizm ve eğlence istikametidir: Türkiye, uluslararası ziyaretçiler için en popüler turizm yerlerinden biridir. Güvenli turizm politikası nedeniyle turistler Korona salgınına rağmen Türkiye’yi ziyaret etmeye devam ediyor. Bu sevimli ülke, çarpıcı manzaraya, çekici plajlara ve çok sayıda eğlence fırsatına sahiptir. Turistler alışveriş merkezleri, popüler pazar yerleri, anıtlar, parklar, meydanlar, mağazalar, geçitler vb. bulabilirler.

Türkiye’de Gayrimenkulden Nasıl Gelir Elde Edilir?

Türk gayrimenkulüne kiralama amaçlı yatırım uygulanabilir bir seçenektir. Türkiye’de denize sıfır bir mülkü hem kısa süreli (ziyaretçiler için en az iki hafta) hem de uzun süreli (daimi ikamet edenler için minimum kiralama süresi altı aydır) kiralayabilirsiniz.

İlk örnekte, gelir önemli ancak döngüseldir. İkinci durumda, gelir orta düzeyde ancak sabittir.

Uzun süreli kiralama – Evinizi acentesiz uzun süre kiralayabilirsiniz. Peki, bu nasıl olur? İlk olarak, her iki taraf da (Türkiye’deki herhangi bir kırtasiye mağazasından alınan) bir kira sözleşmesi imzalamalı ve noter tasdik etmelidir. Noterde yeminli tercümanlar çalıştığı için Türkçe bilgisi aranmamaktadır. Kiracı daha sonra bu sözleşmeyi, kiralık birimin adresi ile oturma izni almak için kullanabilir. Son olarak, uzun vadeli kiracı faturaları (su, elektrik, aidat) zamanında ödemeyi kabul eder. Yerliler ve yabancılar kiralayabilir. Aylık kiranın ödenmesi gerekir (bir ay önceden).

Ev sahibi, kira sözleşmesiyle birlikte kiracıdan (bir veya birkaç aylık kira bedeline eşit) bir depozito isteyebilir. Kira süresi dolmadan bir veya iki ay önce, mal sahibi gelip güvenli olduğundan emin olmak için her şeyi gözden geçirir. Ünitenin onarıma ihtiyacı varsa, mal sahibi hasarlı nesnelerin değerini garantiden düşer.

Ayrıca kısa bir süreliğine acentesiz olarak da konutunuzu kiralayabilirsiniz.

Türkiye’de Gayrimenkul Nasıl Alınır?

Türkiye’de gayrimenkul satın aldıktan sonra ödemeniz gereken vergileri yukarıda listeledik.

Türkiye’de gayrimenkul satın almak için gerekli belgeler;

 • Kimlik belgesi veya pasaport (Gerekirse pasaportun tercümesi)
 • Emlak ekspertiz raporu
 • Belediyeden emlak piyasa değeri belgesi
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Yurtdışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılacak ise vekaletnamenin aslı ve noter tasdikli sureti yeminli tercümesi

Daha fazla bilgi almak isterseniz Realty Group en iyi çözüm ortağınız olacaktır. Böylece Realty Group, ev satın alma işlemlerinizi anında yapmanızı sağlayacak. Türkiye’nin her ilinde bir ev satın alabilir veya uygun fiyatlı bir ev bulabilirsiniz. En az 400.000$ değerinde gayrimenkul satın aldığınızda, kendiniz ve aileniz için vatandaşlık kazanabilirsiniz.

Türkiye’de Evler Neden Bu Kadar Ucuz?

Dünyanın her yerinden insanlar bize Türkiye’de mülkün neden bu kadar ucuz olduğunu soruyor. 40.000 Dolar ila 50.000 Dolar arasındaki tutarın bir daireyle ne yapacağımızı yanıtlamak için öncelikle çok sayıda bölgesel Türk emlak piyasasının lüks evlerle patlamakta olduğunu kabul etmeliyiz. Bu nedenle, ucuz mülk istiyorsanız, tüm ülke yerine yerel bölgelere bakın.

Örneğin İstanbul’un Boğaziçi yerleri dünyanın en pahalı yerleri arasındadır. Bir tanesi 155 milyon dolara satıldı. Bodrum yarımadasında yer alan Yalıkavak, Suudi kraliyet ailesi, ünlüler ve varlıklı işadamları için 4 milyon ABD Dolarına varan emlak fiyatlarıyla popüler bir destinasyondur.

Türkiye, 2023 Vizyon Planını başlattı ve bu iddialı hedef Türkiye ekonomisini ABD ve İngiltere ile karşılaştırılabilir hale getirip, dünyanın en iyilerinden biri yapmaktı. Bu plan, Türkiye için kapsamlı bir konut politikası içeriyordu.

İlki bankalar tarafından ipoteklerin halka arzıdır. İkincisi, yabancıların mülk satın almasına izin veren yasalar çıkardılar. Son olarak, müteahhitlerden ve inşaatçılardan eski, yıpranmış yapıların yerine yeni, modern konut projeleri başlatmalarını istediler. Türkiye konut piyasasının hala genç olması, mülkün neden bu kadar ucuz olduğunu açıklar.

2023 vizyon planı, bir arz ve talep iş örneği sundu. Konut piyasasında bu, olası alıcı ve satıcıların sayısına karşı mevcut evlerin sayısını ifade eder. Didim ve Altınkum gibi imarlı arsaların ve boş konutların bol olduğu bölgelerde metrekare maliyeti düşüktür. Piyasa değiştiği için, mülke uzun süre sahip oldukları takdirde en iyi getiriyi elde ederler.

Avrupa da  İstanbul harika bir örnektir. Büyükçekmece ve Küçükçekmece büyük gelişme kaydetti. Yeni İstanbul Havalimanı, İstanbul’daki emlak değerlerini ve konutlarını iyileştirirken, önerilen İstanbul kanal güzergahı yatırımcıları cezbetti. Bununla birlikte, bazı bölgelerde terk edilmiş evler ve boş araziler azdı ve bu da maliyetleri artırmaktadır.

Aşağıdaki harcamalar da Türkiye’nin neden bu kadar ucuz olduğunu kanıtlayan diğer faktörlerdir.

 • Ev giderleri, işletme maliyetleri ve bakım masrafları düşüktür.
 • Noter ücretleri, tercümanlar ve vergiler gibi satın alma ücretleri düşüktür.
 • Düşük maliyetli mobilyalar vardır.
 • Yaşam maliyetleri, özellikle İspanya gibi yerlere kıyasla düşüktür.

Yorum yapın