Ev Sigortası Nedir?

Ev sigortası, sel ve deprem gibi doğal afetlerden hırsızlık ve yangına kadar birçok riske karşı evi ve içindekileri koruyan kapsamlı bir sigorta türüdür. Aynı zamanda ev sigortasından sadece ev sahipleri değil kiracılar da faydalanabilmektedir. Evin sahibi olmasalar bile evde yaşayanlar bu sigorta ile eşyalarını güvence altına alabilmektedirler. Ev sigortası teminatı, ana ve ek teminatlardan oluşmaktadır. Bu teminatlar sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ev sigortasında en önemli risk yangın riskidir ve sigorta şirketleri ev sigortası için yangın sigortası sağlamaktadır dolayısıyla bu garanti kapsamında yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören mallar sigortalanmaktadır. Ev sigortası ayrıca patlama ve yangın sonucu oluşan duman ve buharın sigortalı mala doğrudan vereceği zararları da kapsamaktadır. Sigorta poliçesinin kapsamını genişleterek konutu ve mülkü birçok riske karşı güvence altına almak mümkündür.

Ev sigortası zorunlu değildir. Ancak konut kredisi ile alınacak evler için kredi ödeme sürecinde bankanın elindeki tek teminat olduğu için, banka evin olası zararlara karşı sigortalanmasını talep edebilmektedir. Zorunlu deprem sigortası ile DASK seçenekleri tüm ev sahipleri tarafından yaptırılmalıdır. Ancak isteğe bağlı olarak ev sigortası çeşitleri yapılabilmektedir. DASK (Türkiye’nin zorunlu deprem sigortası) ve ev sigortası birbirinden farklıdır. Her iki sigorta türü de konut hasarını karşılamaktadır. Ancak, iki sigorta türü arasında bir fark vardır ve sigorta türü arasındaki temel fark, sigorta paketlerinin kapsamıdır. Zorunlu deprem sigortası DASK depremin neden olduğu maddi hasarın sadece bir kısmını karşılamaktadır. Konut sigortası yangın, patlama, çökme, araba kazası, uçak kazası, fırtına, terör eylemi gibi birçok farklı nedenden dolayı meydana gelebilecek zararları kapsamaktadır.

Ev Sigortası Ne İşe Yarar?

Ev sigortası aşağıdaki durumlar için garanti sağlamaktadır. Ev sigortası aşağıda listelenen maddi ve manevi zararları kapsamaktadır.

 • Patlama ve Yangın: Bu iki nedenden dolayı doğabilecek tüm zarar ve ziyanlar sigorta kapsamındadır.
 • Grev, lokavt, isyan, terör ve halk hareketleri: Bu eylemlerin meydana geldiği olaylarda , olayda olanların %5’i için muafiyet uygulanmaktadır.
 • Ferdi Kaza Sigortası: Riskli bir kaza nedeniyle kaza halinde sigortalı kişiyi, vefat halinde poliçeyi kapsar.
 • Dahili su: Binadaki suyun, kazanın veya kalorifer borularının ,tesisatlarının patlaması veya kırılması sonucu sigortalı eşyaya gelebilecek zararlar garanti kapsamındadır.
 • Enflasyondan koruma: Bina ve mal değerlerinin enflasyona karşı korunması sağlanmaktadır.
 • Gasp ve Kapkaç: Sigortalı kişi ve ailesinin ev dışında karşılaştıkları gasp ve kapkaç durumlarında, şahsi eşyalarına verilen zarar veya nakit hırsızlığı poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında garanti altına alınmaktadır.
 • Duman: Havalandırmaya veya boruya ve bacaya bağlanan pişirme aletlerinden kaynaklanan hasarlar garantiler arasındadır.
 • Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden kaynaklanan enkaz kaldırma masrafları karşılanmaktadır.
 • Makine kırılması: Evdeki hidrofor, jeneratör, havuz tesisatı, kompresör gibi en fazla 10 yıllık makinelerin kırılması poliçe kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Asistan hizmetleri: Elektrik, sıhhi tesisat, anahtar ve cam işleri, ambulans, hemşire ve doktor gönderme, güvenlik ve otel hizmetleri, acil durum mesajlarının iletilmesi asistan hizmetleri kapsamındaki garantiler arasındadır.
 • Aile reisinin sorumluluğu: Sigortalı kişinin ve ailesinin bir kaza sonucu evde 3. şahıslara vereceği maddi ve manevi zararlar garantiler arasındadır.
 • Sel: Sigortalı evin çevresinde dere, nehir, kanalizasyon ve kanalların taşması, anormal yağış nedeniyle sel olması durumunda hasar gören mallar sigortalanmaktadır.
 • Heyelan: Sigortalı evin yapıldığı arsa ve çevresinde su basması sonucu meydana gelen çökme ve heyelanlarda hasar gören eşyalar garanti kapsamındadır.
 • Deprem ve volkanik patlama: Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) dışındaki hasarlar ev sigortası kapsamındadır.
 • Kar ağırlığı: Yoğun kar yağışı nedeniyle çatıda biriken buz ve karın düşmesi sonucu bina, çatı ve eşyalarda meydana gelen hasarlar karşılanmaktadır.
 • Fırtına: Dolu, yağmur, kar gibi doğa olaylarının neden olduğu fırtınalar veya fırtınanın sürüklediği cisimler nedeniyle meydana gelen hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmektedir.

İhtiyaçlara göre uygun ev sigortası yaptırıldığında yukarıda belirtilen tüm riskler için garanti oluşturulmaktadır.

Ev Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

Türkiye’de ev sigortasının kapsamı, sigorta şirketlerinin poliçelerine ve tercih ettikleri poliçe türüne göre değişmektedir. Aynı zamanda sigortayı yaptıracak kişilerin ihtiyaçlarına ve öngördükleri risklere göre garantiler farklılık göstermektedir. İlgili sigorta poliçesinde prim ve tazminat ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Ev sigortası kapsamında yıldırım ve yangın iki ana teminat riskidir. Bu iki riskten dolayı hasar gören eşyalar sigortalanmaktadır. Patlama ve yangın sonucu oluşan duman ve buharın sigortalı mallara zarar vermesi durumunda bu zararlar da garanti altına alınmaktadır. Yıldırım ve yangın risklerinin yanı sıra birçok risk ev sigortası ile garanti altına alınabilmektedir. Bu riskler ve garantiye konu olan kalemler cam kırılması, duman, su, doğal afetler, grev, lokavt, terör, halk hareketleri, ferdi kaza, hırsızlık, gasp, makine kırılması, enkaz kaldırma, aile reisi sorumluluğu, hizmetler, ulaşım yardımlarıdır.

Ev Sigortasında Ana Teminat Nedir?

Tüm ev sigortası poliçelerinde ana teminat yangın sigortasıdır. Diğer teminatlar ek garantilerdir. Ev ve mülkiyet durumuna göre garantiye ilave eklemeler ve çıkarmalar yapılabilmektedir. Aşağıdaki teminatlar ev sigortası poliçesinde yer alan temel garanti türleridir.

 • Yangın sigortası kapsamı: Yangın nedeniyle konutta ve eşyalarda meydana gelebilecek zararları kapsamaktadır. Risklerin belirtilmesi halinde dumanın neden olduğu zararları da kapsamaktadır. Yangına kazara patlamalar neden olabilmektedir. Bu nedenle poliçeye patlama riskini de eklemekte fayda vardır.
 • Hırsızlık sigortası kapsamı: Hırsızlık sigortası, hırsızlık sırasında ve sonrasında meydana gelen zararları kapsamaktadır.
 • Deprem ve volkanik patlama garantisi: Bu sebeple meydana gelebilecek tüm zararlar garanti altındadır.
 • Sel ve sel garantisi: Sel ve sel sigortası, sel veya selden kaynaklanan tüm zararları kapsamaktadır. Aynı zamanda maddi zararı da kapsamaktadır. Evin bahçesi veya evin dışında herhangi bir alan varsa bunların garanti kapsamına alınabilmesi için önceden poliçede belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bina içi su sistemleri garantisi: Bina içerisinde oluşabilecek su altyapısının vereceği zararları kapsamaktadır.
 • Fırtına, dolu, duman, kar ağırlığı ve heyelan garantisi: Tüm bu sigortalı riskler, meydana geldiklerinde kayıpları telafi etmektedir. Poliçede her risk konusu için ayrı ayrı teminat belirtilmelidir.
 • Kara, deniz ve hava aracıyla çarpışma
 • Rezidansta misafirlere karşı teminat: Rezidansta kalan misafirlerin zararlarını da kapsamaktadır.
 • Enkaz kaldırma maliyetleri: Enkaz kaldırma maliyetleri genellikle fark edilmeyen ve hafife alınan bir risk olmasına rağmen, bir olay sonucunda ciddi maliyetler yaratmaktadır. Bu nedenle poliçeye eklendiğinde bu risk garanti altına alınmaktadır.
 • İkamet ve taşınma giderleri: Olası bir risk oluştuktan sonra tam bir taşınma veya mal transferi gerçekleşebilmektedir. Bu durumlara karşı doğabilecek maliyetleri kapsamaktadır. Ekonomik kayıplardan korumaktadır.
 • Elektronik cihaz garantisi: Elektronik cihaz garantisi önemli garantilerden biridir. Konut sigortası kapsamında mal sigortasının önemli unsurlarından biridir. Bozulması ve zarar görmesi kolay olan bu cihazların kaybolması veya zarar görmesi durumunda, bu garanti kayıp ve hasarı garanti etmektedir. Sigorta şirketinin poliçesine göre, bir mali garanti de olabilmektedir. Diğer bir alternatif yöntem ise aynı değer ve özelliklerde bir cihazın sigorta şirketi tarafından temin edilmesidir.

Ev Sigortası Nasıl Alınır?

Türkiye’de konut sigortası seçerken öncelikle ev ve içeriği ile ilgili riskler belirlenmelidir. Daha sonra evin maliyeti ve malların maliyeti hesaplanmalıdır. Daha sonra konut sigortası yapan firmalar araştırılmalı ve en iyi teminat paketine sahip sigorta şirketi seçilmelidir. Sigorta şirketi ile konut sigortası poliçesi yapılırken her konu açık açık konuşularak bir sözleşme yapılmaktadır ve gerekli bilgi ve belgeler de verilmektedir. Politika hazırlanıp yıllık prim poliçede belirlenmektedir. Her yılın sonunda poliçe zeyilnamesi istenirse otomatik olarak yapılmaktadır ve tamamen isteğe bağlıdır. Koşullara göre ek teminatlar eklenebilmekte ve politika yenilenebilmektedir.

Türkiye’de pek çok yabancı, yaşamak veya yatırım yapmak için ev almaktadır ve bundan dolayı yabancıların ev sigortası yaptırabilmeleri için ikamet etmeleri ve yabancı kimlik numarası almaları gerekmektedir ve kimlik numarasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermektedir. Bu numara ile sigorta şirketlerinden sisteme entegrasyon kolay ve mümkündür. Bu şekilde sigorta yaptırmak mümkündür. Yabancıların satın aldıkları evde oturmaları ve konut sigortası yaptırmaları halinde sigorta, ev içindeki eşyalarını da kapsamaktadır. Burada oturmuyor ve evini kiralıyorsa, sigorta evi yani binayı kapsamaktadır.

Ev Sigortası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ev sigortasında ev sahibi, sigortalılık tarihinde evinin arsa bedeli hariç mevcut inşaatın metrekare maliyetinin üzerinde olmasını sağlamalıdır. Konut paketi sigortası kapsamında garantide yer alan tüm kalemleri içeren ve DASK’ın bir arada gerçekleştirilmesi tam güvence sağlayacaktır. DASK, bilindiği üzere Türkiye’de zorunlu deprem sigortasıdır. Yine ferdi kaza sigortası ve benzeri birçok sigorta riski ev risklerini içerdiğinden, sigorta teminatı için risklerin seçimi önemlidir. Bu risklerin seçimine ve garanti kapsamına göre ev sigortası yaptırırken evrakların kapsamı da değişmektedir. Bunların hepsi aşağıda listelendiği gibidir:

 • Kimlik bilgileri
 • İkamet yerinin tam adresini gösteren resmi belge
 • Evin yapım maliyetini gösteren belge
 • Konutun kat ve metrekare tespiti
 • Malların maliyetini gösteren bilgilere ilişkin belgeler
 • Rezidansın kullanım şekli

Türkiye’de Ev Sigortası Zorunlu mudur?

Türkiye’de ev sigortası zorunlu değildir. İsteğe bağlı bir sigorta türüdür. Ev sigortası kapsamına göre evi yangın, sel, doğal afet, hırsızlığa karşı güvence altına almaktadır. DASK sigortası depremleri garanti altına almaktadır. DASK Türkiye’de zorunludur ancak konut sigortası zorunlu değildir. Ev alırken kredi kullanılacaksa, kredi çekilecek birçok banka kredi borcunun süresi boyunca sigorta isteyebilmektedir fakat yasal bir zorunluluk değildir ve zorunlu olmamakla birlikte evin güvenliği için gerekli olan bir sigorta türüdür.

Türkiye’de Ev Sigortası Ücreti Ne Kadar?

Ev sigortası, kapsamına göre evinizi yangın, deprem, sel, dolu, hırsızlık, cam kırılması ve daha birçok olası hasara karşı sigortalayan bir sigorta türüdür. Bu nedenle mülk sigortası da ev sigortası kapsamına girmektedir. Bütün bunlar garanti kapsamını oluşturmaktadır. Garanti, sigorta risklerinin sayısına göre genişlemekte veya daralmaktadır. Ev sigortasında da primi belirleyen ana faktör, poliçeye ne kadar riskin dahil edildiğidir. Türkiye’de her sigorta şirketinde sigorta paketlerinin kapsamına göre farklı prim uygulamaları bulunmaktadır. Birbiriyle yarışan sigorta şirketleri, sigorta yaptıracaklara cazip teklifler sunmaktadır. Bu noktada önemli olan sigortayı yaptıracak kişinin risk unsurlarını doğru seçmesidir. Buna göre sigorta, en uygun teminat paketini sunan firmayı seçerek sigorta yaptırılabilmektedir. Sigortalı için en uygun sigorta primi seviyesi oluşturulmaktadır.

Risk hesaplamaları yaparken ev ve malların maliyeti ile sigorta riski belirlenmektedir. Bu masraflar için tazminat uygulanacağı için primin hesaplanması iki önemli hesap unsuruna sahiptir. Ev inşaatı, binanın dışından hesaplanan toplam ücretle binanın inşaatından elde edilen ücrettir, başka bir deyişle, ev inşaatı binanın değeri değil, yeniden yapılanmasıdır. Çevre Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti kentleşmesi ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenen Konut İnşaatı Maliyet Çizelgesi, evin metrekare inşaat maliyetiyle dikkate alınmaktadır. Evde onunla yaşayan ve evin armatürlerine dahil olmayan sigortalılar ve aile fertlerine ait eşyalar genel bir tanım olarak kabul edilir.

Ev sigortasında ortalama konut değeri üzerinden, ortalama prim ve genel ortalama emlak fiyatlarına örnekler verebiliriz. Örneğin, ortalama ev inşaat maliyeti 250.000tl (16600 USD) olan ve ev sigortası olmayan bir konut sigortasının yıllık ortalama primi 300TL (20 USD) olacaktır. Bu örnekteki poliçeye 100.000tl eklendiğinde ortalama yıllık prim 500tl (33USD) olacaktır. Ödemeler Türk Lirası (TL) olarak yapılmaktadır. Fiyatlar, sigorta şirketlerine ve sundukları teminat paketlerine göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılı son dönemine ait ortalama fiyatlar olup, 2022 yılı itibari ile uygulanmaya devam edecek olan ortalama fiyatlardır.

Ev Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Ev sigortası kapsamı oldukça geniş bir alanı kapsamakta olup, birçok hizmet sunan bir sigorta türüdür. Ev sigortasının ana teminat konuları yangın, doğal afetler, hırsızlık gibi riskler olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Bu kadar geniş kapsamlı bir sigorta türü olan ev sigortası birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.

 • Büyük Risklere Karşı Kapsamlı Koruma: Ev sigortası poliçesi, yangın, sel, fırtına, hırsızlık, sosyal rahatsızlıklar gibi büyük risklerde oluşacak zararları kapsamlı bir şekilde tazmin eder.
 • Sıhhi Tesisat Sorunlarına Kesin Çözüm: Ev sigortası isteğe bağlı olarak ev içindeki tesisatları da güvence altına almaktadır. Çilingir, su ve elektrik tesisat işleri, hatta kombi bakımı ve halı temizliği gibi birçok hizmet sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.
 • Kiracılara Ayrıcalıklı Hizmet: Sadece kiracının ev eşyaları sigortalanabilir. Kiracının ev eşyaları her türlü riske karşı sigortalıdır. Ev sahipleri de kiraladıkları evlerin sadece sorumlulukları ile ilgili kısımlarını temin edebilmektedirler.
 • İnsanları Sigortalayan Ev Sigortası: Ev sigortası, ev içinde meydana gelen kazalara karşı da garanti sağlayabilir. Poliçedeki esaslara göre mirasçılara ölüm halinde tazminat, maluliyet halinde de tazminat ödenmektedir.
 • Enflasyon Etkisine Karşı Koruma: Ev sigortası, evin değerini enflasyon etkisine karşı korumakta ve sigorta bedeline enflasyon oranında artış uygulamaktadır. Artış oranı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınmaktadır. Böylece hasar durumunda zararı karşılayabilmektedirler.
 • Ek Teminat Avantajı: Grev ve terör eylemlerinden kaynaklanan maddi zararlar, yangın, yıldırım çarpması, sel, hortum gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararlar, sel, doğalgaz patlaması gibi kazalardan kaynaklanan kayıplar, hırsızlıktan kaynaklanan maddi kayıplar, meydana gelen hasarlar hava, deniz veya kara araçlarının çarpışması, kira kaybı ve enkaz kaldırma masrafları dahildir.
 • Sigorta şirketlerinin ev sigortası ile birlikte sunduğu ek hizmetler: Acil tıbbi yardım, çilingir, tesisatçı, fatura ödeme, ambulans, ve refakatçidir.

Konut Sigortasının Dezavantajları Nelerdir?

Maliyet. Çünkü konut sigortası pahalıdır. Bir konut sigortası poliçesi tutmanın maliyeti, potansiyel olarak yüksek aylık primler nedeniyle önemlidir. Bir talep durumunda ödemeniz gereken düşük kesinti, kısmen bu pahalı primlerin sorumlusudur.

Evinizde meydana gelen her türlü hasar konut sigortası kapsamında değildir. Örneğin, poliçe bazı yerlerde fırtınalar ve su hasarlarının neden olduğu tüm kayıpları kapsamayacaktır. Sonuç olarak her bir sigortanın özellikle neyi kapsadığını anlamak çok önemlidir.

Koşullar ve şartlar da önemlidir. Poliçenin hüküm ve koşullarına gömüldükleri için poliçe sahiplerinin bilmediği ev sigortasıyla ilgili bir takım gizli masraflar olabilir.

Ev sahipleri için bir ev sigortası poliçesi seçmek önemli bir karardır. Ev sigortasının yararlarını ve sakıncalarını ve sağladığı kapsamı anlamak en iyi eylem planına ilişkin kararınızı vermenizde size yardımcı olacaktır.

Yorum yapın