Emlak Nedir?

Gayrimenkul Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Tanımı, Çeşitleri ve Terimleri

Gayrimenkul kelimesi, taşınamayan ve maddi değeri olan malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Yani bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan değerli eşyalardır. İki gayrimenkul örneği bu tanımla çelişmektedir. Gemi ve teknelerin yanı sıra prefabrik yapılar da taşınmaz olmamakla birlikte gayrimenkul olarak kabul edilmektedir.

Taşınmaz, ekonomik bağlamda değeri olan likidite veya para ile ifade edilebilen yeryüzüne sabitlenmiş aslına zarar vermeden taşınamayan ve tek bir yerden alınamayan değerli maddeler gayrimenkul kavramı olarak tanımlanmaktadır.

Gayrimenkul, üzerinde bulunduğu arazi ve bu alanda inşa edilen her yapı ile bütünlük taşımaktadır. Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yapılan tanıma göre gayrimenkul kavramı fiziki bir varlık olan araziyi ve bu arazi üzerinde insanlar tarafından inşa edilen yapıları ifade etmektedir.

Gayrimenkul kelimesinin kökeni Arapçadır. Gayrimenkul kelimesi, “taşınır” kelimesinin olumsuz olmayan ön eki alınarak şekillenmiştir. Gayrimenkul kavramına örnek verecek olursak apartman, dükkân, arsa, villa, konak, fabrika, plaza, alışveriş merkezi gibi yapılar gayrimenkul türleri olarak ifade edilebilir.

Gayrimenkul kavramı bir başka tanıma göre mülkiyetin menfaat ve haklarından oluşan ve sürekli olarak toprağa bağlı olma özelliği taşıyan hukuken tanımlanmış haklar bütünüdür.

Emlak Ne Demektir?

Günlük konuşma rutinimizde birçok kelime kullanırız. Ancak kullandığımız birçok kelimenin kökeni hakkında bilgimiz yoktur. Gayrimenkul bu kelimelerden sadece bir tanesidir. Bu ifade, tanımı gereği, arazi mülkiyetini, arazinin bulunduğu yeri ve bu alan üzerine inşa edilen yapıyı ifade eder.

Realis, varlık olarak ifade edilen ve gerçek anlamına gelen Latince bir terimdir. Real, Orta İngilizce’de giyim veya mobilya gibi mülkün aksine taşınmaz mülke (yani bir ev, bina veya yapıya) atıfta bulunmak için kullanılır.

Gayrimenkul teriminin kökeni daha detaylı incelendiğinde Latinceye ve hatta Fransızcaya kadar uzanmaktadır. Bu ifade bir koşul anlamına gelen Latince statü kelimesinden türetilmiştir.  Fransızca türevi estat’tır. Bu ifadenin şu anki İngilizce karşılığı, mülkiyet veya bir bireyin menfaati, sahip olunan mülkiyettir.

Gayrimenkul teriminin ilk ortaya çıkışı Londra’da gerçekleşti. 1666’daki Büyük Londra Yangını’ndan sonra, Londra’daki birçok mülk tahrip edildi. Bu durum 1670 yılında büyük bir konut ihtiyacı yaratmıştır. Gayrimenkul teriminin ilk kullanımı bu döneme rastlar. Gayrimenkul ifadesi o zamandan beri aynı anlamda kullanılmaya devam etmiştir.

Emlak Tarihi

İnsanlık tarihinin başlangıcında ve sonrasında uzun bir süre insanlar dört ayaklı besin kaynakları ile hareket ederek yaşam alanlarını belirlemiştir. Bu da insanları yüzyıllar boyunca göçebe bir yaşam sürmeye yöneltmiştir. O dönemde yaşamış insanların günümüzde ulaştığı durum budur; mağara çizimleri, taş ve ahşaptan yapılmış aletler gibi malzemeler ve bunların geride bıraktığı benzeri izler.

Zamanla insanlık avcı-toplayıcı yaşam tarzını yavaş yavaş terk etti. Bu dönemin araştırmacılar tarafından MÖ 30.000 ile MÖ 15.000 yılları arasında gerçekleştiği bilinmektedir. Bu gelişme küresel değil bölgesel olarak gerçekleşmiştir. Bugün dünyanın bazı bölgelerinde avcı-toplayıcı toplumlar varlığını sürdürmektedir.

Tarım toplumuna geçiş o dönemde bölgesel bir gelişme iken daha sonra geniş kitlelerin tercih ettiği bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Bu gelişme ile birlikte insanların bir eve sahip olma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi göçebe kavimlerden evrilmiş ve yerleşik hayata geçmiştir. Bu durum özel mülkiyet ve arazi mülkiyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte günümüz gayrimenkul sisteminin temelini oluşturmuştur.

Tarım toplumu hızla ilerledi. Verimli toprakları işleme ve yönetme ihtiyacıyla birlikte kabile liderleri sistemi gelişti. Bu sistemde kabile lideri anlaşmazlıkları çözebilir, toprakları dağıtabilir ve tüm kabile üyelerinden ödeme talep edebilir. Yavaş yavaş, daha sistematik bir yaşam tarzına geçiş oldu. Büyük kaleler inşa edildi. Sulama kanalları inşa edildi. Yüksek verimli tarım yöntemleri geliştirildi ve tapınaklar kuruldu.

Avcı-toplayıcı sistemle ilerleyen gruplar, mevcut düzenlerini korudu ancak kıtlık ve yaşam koşulları, nüfuslarının aşırı kalabalıklaşmasını engelledi.

Yerleşimcilerin oluşturduğu çiftçi köyleri büyüdükçe önde gelen aileler soylarını ve mülklerini sürdürdüler. Böylece firavunlar, krallar ve diğer feodal hanedanların liderleri tarih sahnesine çıktılar.

Bu durum çoğu ülkede kendini iki farklı şekilde gösterdi: kira ve vergiler. Buna göre hükümdarın krallığının sınırları içinde yaşayan tüm insanların vergi ödemesi gerekiyordu. Ancak krallıkta yaşayan insanlar askerlik gibi daha birçok sorumluluğu yerine getirmek zorunda kaldılar. Bu ve benzeri taleplerde bulunan yöneticiler hem doğuştan hem de askeri güçle toprağa sahip oldular. Zamanla genel zenginlik seviyesi diğer krallıklarla yapılan ticaretle arttı ve bu da tüccar sınıfının oluşumuna yol açtı.

Bu, satın alınan, satılan ve kiralanan tarım dışı dükkanların ve evlerin yaratılmasıyla sonuçlandı. Böylece tüccarlar, halk arasında zenginlik ve statü kazanan ilk kişiler oldular. Tüccarlar bulundukları arazinin sahibi olmasalar da üzerinde bulunan gayrimenkulün sahibi oldular.

Aristokrasi kavramı zamanla ortadan kalkmış ve yerini siyaset kavramına bırakmıştır. Mevcut araziler daha küçük parsellere bölündü ve serbest piyasada satıldı. Bu süreçte tapu alacak parası olanlar ya tüccarlar ya da eski aristokratlardı. Toplumun köylü kesimi, 30.000 yıl öncesinin çiftçi kabilelerinden çok fazla ilerleme kaydetmedi.

İnsanlar gelir durumlarına ve mesleklerine göre orta sınıf, mavi yakalı, beyaz yakalı gibi çeşitli kategorilere ayrıldı. Değişen dünyayla birlikte insanların artık evleri ve arabaları vardı.

Gayrimenkul sektörünün ortaya çıkması ve bugünkü halini alması uzun zaman aldı. 1900’lü yılların başına kadar sektör bildiğimiz anlamda hizmet vermiyordu. Sektör bugünkü şeklini 19. yüzyılın sonlarında almıştır. Ulusal Emlakçılar Birliği’nin yaptığı çalışmalar doğrultusunda Ulusal Emlak Borsaları Birliği kuruldu. Sonuç olarak gayrimenkul sektörü, satış ve diğer tüm detayları içeren bir dizi evrimsel değişime uğrayarak bugünkü halini aldı.

Gayrimenkul Nasıl İşler?

Gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız gayrimenkul kavramının ne olduğunu, neleri kapsadığını ve tüm detaylarını anlamalısınız. Gayrimenkul kavramının sözlük anlamı, taşınmazın değerine dahil edilen arazi parçası ve o bölgede şekillenen yapının bütünüdür. Bir eviniz varsa, evin içindeki garaj gayrimenkulün bir parçası olarak kabul edilir. Bu aynı zamanda size sahip olduğunuz gayrimenkulü satmak veya kiralamak da dahil olmak üzere dilediğiniz gibi kullanma hakkı verir. Bu sürecin işleyiş şekli şu şekilde ifade edilebilir:

 • Yapı Planı ve Yapım Süreci: Konut ve ofis binalarından apartmanlara ve alışveriş merkezlerine kadar her imar planı ve yapım aşaması ile yeni yapılar başlar. Süreç, belediye yetkilileri, inşaat şirketleri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler ve inşaat personelinin bir gayrimenkul projesi oluşturmak için birlikte çalışması sonucu şekilleniyor. Proje oluşturma süreci binanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, müstakil bir ev inşa etmek için yalnızca bir genel müteahhit, bir mimar ve birkaç inşaat işçisi yeterli olabilir. Apartman, ofis, alışveriş merkezi, otel gibi daha karmaşık yapıların planını oluşturmak ve inşasını tamamlamak daha fazla personel ile gerçekleştirilebilecek uzun bir süreçtir. Bir ev sahibi olmak istiyorsanız tamamlanmış bir ev satın almak genellikle daha kolaydır. Ancak arsa alıp üzerine ev yapmanın avantajı tüm istek ve beklentilerinizi karşılayan bir yapıya sahip olmanız demektir.
 • Emlakçılar ve Aracı Kurumlar: Aracı olmadan kendiniz gayrimenkul alıp satabilirsiniz. Ancak en uygun gayrimenkulü bulmak, potansiyel alıcıları belirlemek, resmi evrakları hazırlamak ve pazarlık yapmak yorucu ve zaman alıcı olabilir. Bu noktada emlak komisyonculuğu ve emlak acenteleri yardımcı olmaktadır. Emlakçılar portföyleri ile hem alıcı hem de satıcı ile birlikte çalışırlar. Bu nedenle emlakçılar müşterilerinin zevklerine ve ihtiyaçlarına en uygun konutları bulmalarına yardımcı olur. Bu süreçte emlakçılar, alıcılar ve satıcılar arasındaki müzakerelerin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sağladıkları bu hizmet karşılığında mülkün satış fiyatının bir yüzdesini alırlar.
 • Mülk yönetimi: Yatırım amaçlı gayrimenkul almayı düşünüyorsanız, mülk yönetimi hizmetinden yararlanmanız sizin için avantajlı olacaktır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu hizmet yatırım amaçlı satın aldığınız gayrimenkullerin yönetimi içindir. Konuyla ilgili çalışacağınız firma, gayrimenkulün bakımı ve kira bedelinin tahsili ile kiracılardan gelen acil çağrı ve şikayetler ile ilgilenir. Mülk yönetimi şirketleri, kiralama sürecinde potansiyel kiracıları bulmak için detaylı araştırmalar yapar. Kiracılar aylık kira ödemelerini yapmazlarsa, mülk yöneticisi de tahliye sürecine dahil olur.

Gayrimenkul Çeşitleri Nelerdir?

Gayrimenkul kavramı denilince toplumun çoğunluğunda akla gelen ilk mülk konut olsa da gayrimenkul türleri genel olarak 5 ana başlıkta incelenebilir. Bu başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Barınma: Bireylerin barınma için temel ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler olarak ifade edilebilir. Müstakil, daire, yalı gibi çeşitleri vardır. Özellikleri yapıdan yapıya farklılık gösterebilir.
 • Tarım Amaçlı Gayrimenkul: Tarım amaçlı kullanılan gayrimenkul türüdür. Tarla ve arazi gibi çeşitliliğe sahiptir.
 • Ticari Amaçlı Gayrimenkul: Ticari kazanç amaçlı kullanılan gayrimenkul türüdür. Başka bir deyişle ticari faaliyetlerin yürütüldüğü gayrimenkul olarak da ifade edilebilir. Oteller, ofisler, alışveriş merkezleri, mağazalar ve dükkanlar ticari gayrimenkul olarak ifade edilmektedir.
 • Sanayi Amaçlı Gayrimenkuller: Sanayi piyasasında üretim faaliyetlerinin gerçekleştiği her türlü gayrimenkuller bu başlık altında yer alır. Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri gibi gayrimenkuller bu başlığa örnek olarak verilmiştir.
 • Özel Amaçlı Gayrimenkul: Özel bir amaç için tahsis edilen gayrimenkul türüdür. Okullar, hastaneler ve benzeri kurumlar bu başlığa örnek olarak verilebilir.

Konut Gayrimenkulü Nedir?

Konut, adından da anlaşılacağı gibi insanların hayatlarını sürdürmek için kullandıkları her türlü gayrimenkulü içerir. Müstakil evler, apartmanlar, yalılar gibi birçok gayrimenkul konut gayrimenkulü olarak ifade edilmektedir.

Konut tipi gayrimenkuller temelde iki amaçla bireyler tarafından satın alınmaktadır. Bunlardan ilki, insanların hayatlarını sürdürmek için konut satın almalarıdır. İkinci amaç ise konut amaçlı gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesidir. Yatırım amaçlı bir ev satın alabilir, evi yenileyebilir ve daha sonra daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz. Yatırım amaçlı kullanılan bir diğer yöntem ise ev satın alıp kiracılara kiralamaktır. Bu seçenek ev sahibine aylık gelir sağlar.

Ticari Gayrimenkul Nedir?

Ticari gayrimenkul, ticari amaçla tercih edilen ve yaşam alanı olarak kullanılmayan gayrimenkul türüdür. Ofisler, alışveriş merkezleri, restoranlar, mağazalar, sinema salonları ve spor salonlarından ticari amaçlı kullanılan her şeye kadar birçok mülk bu başlık altında yer alabilir.

Bu tür gayrimenkullerle, değeri artana kadar mülkü elinde tuttuktan sonra satarak veya işletme kiracılarına kiralayarak kazanç elde edebilirsiniz. Örneğin, bir ofisiniz varsa o alanı kiralamak için şirketlerden ücret alabilirsiniz.

Ticari gayrimenkulleri kendi iş ve ticari faaliyetleriniz için de kullanabilirsiniz. Örneğin sigortacılıkla ilgileniyorsanız, şehirdeki ofisinizi işinizin merkez üssü olarak kullanabilirsiniz.

Endüstriyel Gayrimenkul Nedir?

Sanayi amaçlı kullanılan gayrimenkul, fabrika, üretim tesisi, depo, dağıtım merkezi gibi tesisleri kapsayan bir terimdir. Bu amaçla kullanılan her türlü yapı veya arsa bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kullanılan gayrimenkullerin satış veya kiralama ücretleri pahalı olabilir. Bu tip gayrimenkuller pahalı fiyatları ile oldukça değerli gayrimenkullerdir.

Son zamanlarda insanlar internetten alışveriş yaparak oldukça popüler hale geldi. Bu gelişme ile birlikte insanların satın aldıkları ürünlerin kendilerine daha kısa sürede ulaşma isteği ortaya çıkmıştır. Günümüzde endüstriyel gayrimenkule olan talep bu sebeplerden dolayı artmıştır. Bu gelişmeler sınai mülkiyet türünü günümüzde değerli kılmaktadır.

Arazi nedir?

Gayrimenkul kapsamında değerlendirebileceğiniz bir diğer seçenek ise üzerinde herhangi bir  yapı bulunmayan adalardır. Arsa satın almanız durumunda, arsanın bulunduğu bölgede uygulanan yerel imar kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak arsa üzerinde imar planı geliştirebilir ve inşa edebilirsiniz. Bu sayede satın aldığınız mülkü ilk aldığınız zamandan daha değerli bir noktaya getirmiş olacaksınız.

Kamu Amaçlı Gayrimenkuller Nelerdir?

Kamuya tahsis edilen gayrimenkuller çok çeşitlidir. Bu gayrimenkuller kamuya hizmet etmektedir. Okullar, hastaneler, karakollar, belediye binaları, ibadethaneler ve benzeri kurumlar bu unvana örnek olarak verilebilir.

Gayrimenkul Örnekleri Nelerdir?

Gayrimenkulün genel tanımı, mülkün değerinin belirlenmesinde etkili olan arsa ve üzerine inşa edilen yapıdır. Gayrimenkul sahibi olmak aynı zamanda size o mülk üzerinde oturmak, satmak ve kiralamak da dahil olmak üzere çeşitli haklar verir. Bu tanım doğrultusunda gayrimenkul türleri yukarıdaki başlıklarda da belirtildiği gibi 5 ana kategoride değerlendirilmektedir. Yukarıda bahsedilen 5 ana kategoriye ilişkin örnekler şu şekilde açıklanabilir:

Apartman Nedir?

Apartman kavramı, birkaç kattan oluşan ve her katında bir veya daha fazla daire bulunan bir bina olarak ifade edilmektedir. Sanayileşmenin etkisiyle apartman tipi konutların ortaya çıkmasında ekonomik, demografik ve kültürel alanlardaki değişimler etkili olmuştur. Belli bir büyüklükteki arsa üzerinde daha fazla kişinin barınmasını sağladığı için bu yapı tipi her geçen gün daha da önem kazanmıştır. Günümüze baktığımızda apartman en çok üretilen yapı türü olarak dikkat çekmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak konut kavramı dünya genelinde apartman kavramı ile bir bütün haline gelmiştir. Birçok çeşidi olduğu için en bilinen örnekleri; konut, az katlı, çok katlı vb.

İlişik Nedir?

Bankadan alınan kredi borcunun ödenmesini garanti altına almak için yapılan bir işlem olarak ifade edilmektedir. Alınan borç karşılığında belirli bir taşınmaz teminat olarak gösterilir. Kredi borcunuzu ödeyemezseniz, banka veya alacaklı ipotekli gayrimenkulünüzü satar ve alacaklarını tahsil eder. Satın aldığınız bir ev veya sahip olduğunuz başka bir ev üzerine ipotek yapılabilir. İpotek işlemini temsil eden sözleşme, resmi bir senettir. Bu sözleşme Tapu Dairesi tarafından düzenlenir ve resmi geçerliliği vardır.

Müstakil Ev Nedir?

Müstakil kelimesi sözlük anlamı olarak başka hiçbir yapıyla bağlantısı olmayan bağımsız olarak tanımlanır. Bu bağlamda müstakil evler, altında, üstünde veya yanında başka bir konut veya yapı bulunmayan evler olarak ifade edilmektedir.

Tüm mülkün sadece sakinlerine ait olduğu bu tip evlerin en güzel örneği villalardır.

Müstakil evler, apartmanlara göre yapım maliyeti daha yüksek olan evlerdir. Öte yandan son dönemde yaygınlaşan prefabrik ve konteyner evler sayesinde müstakil ev maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilmektedir.

Müstakil evlere genel olarak bakıldığında merkezden uzak bir yerde bulundukları görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri şehrin gürültüsü ve kirliliği ile betondan uzak durma isteğidir.

Tek Aile Konutu Nedir?

Tek ailelik konut, binanın yalnızca bir aile tarafından kullanıldığı ve yalnızca bir süit veya konut biriminden oluştuğu anlamına gelir. Müstakil bir konut binasından oluşmaktadır. Çok aileli bir konutun aksine, tek ailelik bir ev olarak kullanılır.

Çok Aileli Konut Nedir?

Çok aileli konut birimi, aynı bina veya parsel üzerinde yer alan iki veya daha fazla konut biriminden oluşan, apartman ve müstakil evlerden oluşan bağlantılı konut kompleksi olarak ifade edilebilir.

Taşınabilir Ev Nedir?

Portatif evler, monte ve demonte olma özelliği ve buna bağlı olarak farklı yerlere mobilize edilebilme avantajına sahip ev yapıları olarak bilinmektedir. Portatif evlerin genel özellikleri prefabrik olmaları ve tekerlekli olarak hareket ettirilebilir olmalarıdır.

Mobil Ev Nedir?

Mobil ev, inşa edileceği araziye taşınmadan önce bir şasi üzerine fabrikada kalıcı olarak inşa edilen bir yapıdır. Rezidans olarak veya tatil amaçlı geçici konaklama için kullanılırlar. Tek bir yerde kalıcı veya yarı kalıcı olarak konumlandırılabilir. Ancak bu tür yapıların yasal nedenlerle de taşınması gerekebilir.

Şehir Evi Nedir?

Şehir evi genellikle birden fazla kattan oluşan ve az yer kaplayan konut tipine verilen isimdir. Çeşitli niteliklere sahip olmakla birlikte kullanıcılarına modern ve konforlu bir yaşam sunar. Şehir evleri için aynı arazi birkaç komşuyla paylaşılır. Tipik özelliklerinden biri olarak, kullanıcılar için ayrı bir erişimi olmayan bir arka bahçeleri vardır. Şehir evlerinin genellikle küçük bahçeleri vardır. Evler güneş ışığından daha az yararlanır.

İkiz Ev Nedir?

İkiz evler, bir arsa üzerinde bulunan ve bir duvar veya çitle ayrılmış iki ev olarak tanımlanabilir. Her iki evin de kendine ait bahçeleri vardır. Bu bahçelerin her biri, ev sahiplerine bahçeye ayrı erişim imkanı sunmaktadır. Mükemmel mimari planlara ve doğrudan güneş ışığı alan geniş bahçelere sahiptir. Genel bir değerlendirmeye göre, ikiz evler şehir evlerinden daha pahalı olma eğilimindedir.

Çatı Katı Nedir?

Çatı katı, apartman, müstakil bina veya otelin en üst katında bulunan apartman veya benzeri yapı birimlerine verilen isimdir. Bu yapı birimleri genellikle bulundukları binada lüks özellikleri ile diğer dairelerden ayrılmaktadır. Çatı katı daireleri binanın diğer katlarıyla aynı hizadadır. Ancak bu özellikler doğrultusunda büyüklük, lüks algısı ve fiyat açısından da farklılık gösterebilmektedir.

Otel Nedir?

Otel, ziyaretçilerine kısa süreliğine konaklama hizmeti sunan işletmelere verilen isimdir. Küçük ölçekli ve düşük fiyatlı oteller yalnızca temel misafir hizmetleri sunar. Daha büyük ve daha yüksek fiyatlı oteller, yüzme havuzu, çocuk bakımı, konferans ve etkinlik odaları, spor salonu, restoranlar ve spa gibi ek olanaklar sunmaktadır. Otel odaları genellikle belirli bir hiyerarşiye göre numaralandırılır. Bazı otel işletmelerinde özel olarak dekore edilmiş odalar da bulunmaktadır. Japonya’daki ve dünyanın bazı yerlerindeki kapsül oteller, ziyaretçilerine yalnızca uyku alanı ve ortak banyolu küçük bir oda sunuyor.

Alışveriş Merkezi Nedir?

Sözlükte alışveriş merkezinin genel tanımı, tek bir çatı altında inşa edilmiş mağazalar grubu olarak ifade edilir. Kapalı merkezler başta olmak üzere büyük markaların mağazaları ile büyük alışveriş alanları olarak ifade edilmektedir. Bu alandaki başarılı merkezler de ziyaretçilere eğlence ve deneyimsel özellikler gibi hizmetler sunuyor.

Eğitim ve Tıbbi Binalar Nelerdir?

Bu tür tesisler, eğitim ve sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan eğilimlere uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Sektörün ihtiyaçlarına göre detaylı olarak tasarlanan bu alanlar, öğrenciler, öğretmenler, sağlık personeli, profesyonel sağlık liderleri, danışmanlar ve toplum arasında bağ oluşturmada etkilidir.

Restoranlar ve Kafeler Nelerdir?

Kafeler içeceklerin ve yiyeceklerin servis edildiği rahat yerlerdir. Söz konusu kafe, küçük veya büyük ölçekli bir bina olabilir. Boyut kriteri, ne kadar iş sahibi olduklarına ve alan kavramına bağlıdır. Bir kafe menüsü ağırlıklı olarak içecekleri içerir.

Restoranlar ağırlıklı olarak yemek olarak tüketilebilecek ürünler sunmaktadır. Restoranların menü çeşitliliği oldukça geniştir. Restoranlar, kafelere kıyasla orta büyüklükteki mekanlar olarak ifade edilmektedir.

Ofis Birimleri Nedir?

Ofis, bir işletmeyi veya hizmeti yönetmek için planların ve faaliyetlerin yürütüldüğü bir alandır. Bu alanlar birkaç m² olabilir veya çok daha büyük alanlara sahip olabilir. Genel bir değerlendirme yapıldığında ofisler niteliklerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma şu şekildedir:

 • A Sınıfı: A Sınıfı ofisler çok prestijli yapılardır. Bölgedeki ofislerin ortalama kira ücretlerinin çok üzerinde bir fiyata sahipler. Bu ofislere ulaşım kolaydır ve yapıların inşası sırasında yüksek kaliteli malzeme ve son teknoloji kullanılmaktadır.
 • B Sınıfı: Bu ofisler ortalama ofis kiralama fiyatları ile kiralanmaktadır. Bu ofisler birçok sektör tarafından tercih edilmektedir. Bu ofislerdeki malzeme kaliteleri ve mimari özellikler bulundukları bölge için ortalama olarak kabul edilmektedir.
 • C Sınıfı: Bu ofisler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bölgedeki ortalama kira fiyatlarının altındadır.

Mağaza Nedir?

Giyim, gıda malzemeleri, mobilya, elektronik ürünler gibi çeşitli ürünlerin satıldığı büyük mağazalara verilen isimdir. Mağazanın tasarımı ve büyüklüğü, içinde satılan ürünlerin cinsine ve sahip olduğu özelliklere göre değişiklik göstermektedir.

Emlakçı Nedir?

Emlakçı, bir gayrimenkul ürününün satın alınması, satılması ve kiralanmasının pazarlama sürecini yönetir ve bu amaçlarla satış ve kiralama gibi resmi sözleşmeler yürütür. Mülkiyet beyannamesi verme yetkisine sahiptir. Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinden sonra acenteler bu alanda kendilerine bir portföy oluştururlar.

Bu profesyonel grup, geliştirdiği pazarlama teknikleri ile elindeki gayrimenkulün sunumunu gerçekleştirmektedir. Bu kişilerin sahip olması gereken en temel özellik tapu mevzuatına iyi derecede hakim olmalarıdır.

Kat irtifakı, ipotek, kat mülkiyeti kuruluşu, takas, taksim (paylaşım), redaksiyon (düzeltme), belediye uygulamalarının kullanılması, bölgenin imar planının yapılması, harita ve planın okunması, şehir planının detaylı incelenmesi bunlardan bazılarıdır.

Kadastro mevzuatından Mortgage konut kredisi sistemine ve gayrimenkul hukuku mevzuatına kadar her konuda bilgili olunmalıdır. Kısacası tüm gayrimenkul hizmetleri profesyonellik gerektirir.

Gayrimenkul Yatırımı Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul sektörü, yatırım yaparak kazanç elde etmek isteyenler için avantajlı seçenekler sunan bir sektör olarak dikkat çekiyor. Gayrimenkul genel anlamda konut, arsa ve ticari gayrimenkullere yatırım yapma imkanı sunan bir sektördür. Bu sektör, riski düşük ve getirisi yüksek bir yatırım türü olarak birçok kişinin tercih ettiği bir sektör haline gelmiştir. İyi bir araştırma ve değerlendirme ile yatırımlarda yüksek kazançlar elde edilebilir. Bu bir işletmeci düşünüldüğünde ticari gayrimenkul anlamına gelirken, kira ödeyenler için konut, tarımla uğraşan çiftçiler için tarla şeklinde şekilleniyor.

Yatırım sürecinden önce söz konusu evi satın almak için bir karar verilmelidir. Taşınmazın ikamet amaçlı mı yoksa yatırım amaçlı mı kullanılacağına karar verilmelidir. Bu aşamadan sonra diğer detaylarla ilerlemeye devam edebilirsiniz. Bundan sonraki en önemli adım ise gayrimenkulün nasıl finanse edileceğinin belirlenmesidir. Bu aşamada gayrimenkulün ödeme şekli ve fiyatı önemlidir.

Konut piyasasında fiyatı birçok faktör etkiler. Çevre, binanın durumu, konumu, sosyal donatıları, konutun bulunduğu kat, asansör, ısıtma sistemleri, kamu binalarına ve işyerlerine yakınlığı gibi faktörler fiyatı en çok etkileyen faktörlerdir.

Gayrimenkul Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Alınabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından uygulamaya konulan yeni program ile yabancı yatırımcılara vatandaşlık için birçok kolaylık sunuluyor. Bu noktada en önemli koşul, Türkiye’de 400.000$ değerinde bir gayrimenkul yatırımı yapmaktır. Aynı zamanda yabancılara 500.000 dolar sermayeli şirket kurarak veya satın alarak veya devlete ait yatırım araçlarına 500.000 dolar yatırarak vatandaşlık verilmektedir. Bu sayede yabancı uyruklu vatandaşlar gayrimenkul yatırımı yaparak Türkiye’de vatandaşlık kazanabilmektedir.

Gayrimenkul Yatırımının Avantajları Nelerdir?

Birikiminiz varsa bu birikimleri bankalar aracılığıyla, döviz hesaplarında, vadeli mevduatlarda veya altın gibi değerli madenlere yatırım yaparak kullanabilir veya gayrimenkul satın alabilirsiniz. Ekonomik dengeler düşünüldüğünde farklı alanlarda yaptığınız tasarruflar nispeten daha yüksek risk taşıyan bir konumdadır. Ekonomik yatırım araçlarının zaman içinde değer kaybetmesi normaldir. Gayrimenkul, yatırım için çok güvenli bir limandır. Bu alana yapacağınız yatırım ile riski ortadan kaldıracak ve bir varlık elde edeceksiniz. Gayrimenkul sahibi olmak, işler ters gitse bile satabileceğiniz bir yatırımınız olduğu anlamına gelir.

Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak uzun vadede birçok avantaj ve kazanç sağlayan bir seçenek olarak dikkat çekiyor. İleride bu gayrimenkulleri çeşitli şekillerde kullanmak mümkündür. Bunlara örnek olarak tasarruf etme, gelir elde etme ve onu yaşam alanınız ve barınma alanınız olarak kullanma gibi yöntemler verilebilir.

Gayrimenkul yatırımının avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Değerini Kaybetmeyen Yatırım: Tasarruflarınızı maddi olmayan duran varlıklarla değerlendirdiğinizde ekonomik risklerle karşılaşmanız olasıdır. Borsa çöküşü, iflaslar gibi durumlar bu riskleri yaratır. Gayrimenkul sahibi olmak, maddi varlıklara sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu risk faktörünü azaltır.
 • Ek Gelir Elde Etme: Bir ev veya ofis satın aldığınızda burada oturmasanız veya ofis olarak kullanmasanız bile bu mülkü kiralamanız mümkün olacaktır. Yatırım yapmak istediğiniz mülkün çevresel ve fiziksel özellikleri kiralamak istediğinizde fiyatı etkileyecek unsurlardır.
 • Kendi Evinizde Yaşamanın Rahatlığı: Kendi evinizde yaşamak, evinizde zevkinize göre çeşitli değişiklikler yapmanızı sağlayacaktır. Kendi evinizde yapacağınız bu tür iyileştirmeler mülkünüzün değerini artıracak yatırımlar olarak karşımıza çıkacaktır. Evinizi satmak istediğinizde bu iyileştirmeler mülkünüzün daha yüksek değerlere satılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca kendi evinizde yaşamak kira ödemek gibi masraflar olmayacağı için bütçeniz için faydalı bir durum olacaktır.
 • Değerlenecek Bölgelerdeki Arsalar: Profesyonel araştırmalar ile gayrimenkul yatırımı için önemli olan bir bölgeden arsa satın alarak kısa vadede yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bölgenin gelişmesiyle birlikte arazinizin değeri artacaktır. Bu bağlamda arazinize olan talep de artacaktır. Bu noktada arsanızın üzerine bir yapı inşa edebilir veya mülkü farklı değerlendirebilirsiniz.
 • Geleceğe Yatırım: Gayrimenkul yatırımları uzun vadeli yatırımlardır. Satmak istediğinizde yıllar önce aldığınız evi çok daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz. Bu özelliği ile çocuklarınıza bırakabileceğiniz gayrimenkul alanında yapılan bu yatırımlar onlara daha iyi bir geleceğin kapılarını açmaktadır.

Gayrimenkul Yatırımının Dezavantajları Nelerdir?

Gayrimenkul sektöründeki yatırımlar güvenli ve uzun vadeli yatırımlardır. Doğru adımlar atıldığı sürece çok karlı sonuçlar elde etmek mümkündür. Ancak yüksek maliyetli bir yatırım yapmayı planlıyorsanız bu yüksek maliyetli yatırımdan önce sürecin tüm avantaj ve dezavantajlarını dikkatlice incelemeniz gerekir.

Gayrimenkul yatırımı söz konusu olduğunda bazı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar; gerekli izinlerin alınması, tapuların doğruluğunun teyidi, taşınmazın imar kayıtlarının kontrol edilmesi, taşınmaz üzerindeki borç durumunun sorgulanması, vergi borcunun ve piyasadaki ciro değerinin sorgulanması. Bu resmi unsurlara dikkat etmezseniz ileride sorunlarla karşılaşmanız olasıdır.

Gayrimenkul sektörüne yatırım yapma kararı hafife alınmamalıdır. Yatırım yaparken avantajlı ve mantıklı adımlar atmak riskinizi azaltırken kazancınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

Gayrimenkul Sektörünün Ekonomik Durumu Nedir?

İnşaat Sektörü, ülkelere sağladığı katma değer ve istihdam ile ekonomiyi güçlendirme görevini üstlenmektedir. ‘İnşaat’ günümüz koşullarında çevrenin inşası ile sınırlı kalmayıp bakım-onarım ve yönetim gibi konuları da kapsayan bir sektör haline gelmiştir. İnşaat kavramı günümüzde yapı üretimi ile sınırlı değildir. Yapının çevre dostu, sosyal hayata uygun, şeffaf ve sürdürülebilir olması da inşaat sektörünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Türk İnşaat Sektörü, çok çeşitli meslekler üzerindeki etkisi ile istihdam ve üretim süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Büyük bir potansiyele sahip olan bu sektör, kendi dışında 200’ün üzerinde alt sektörü harekete geçirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile ‘lokomotif sektörü’ olarak da anılmaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu büyük istihdam olanağı ile bir ‘sünger sektörü’ olma özelliğini taşımaktadır. İnşaat sektöründe üretilen hemen hemen tüm ürünler ‘yatırım malı’ olarak tanımlanabilir. İnşaat sektörüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren diğer sektörlerin katkısı dikkate alındığında inşaat sektörü GSMH’nın yaklaşık %30’luk bir paya sahiptir. Sektörün doğrudan etkileşimde bulunduğu alt sektörlere örnek olarak; finans, gayrimenkul, iş ve inşaat makineleri, inşaat malzemeleri sektörü, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, müşavirlik hizmetleri gibi sektörler sayılabilir. Özellikle inşaat malzemeleri sektörünü inceleyecek olursak; Çimento, hazır beton, demir-çelik, tuğla-kiremit, seramik, sıva, kireç, cam, alüminyum, plastik, ahşap, boya, yalıtım, çatı aydınlatması, asansör, mutfak ve banyo malzemeleri bu kapsamda incelenebilir.

Türk İnşaat Sektörünü mercek altına alacak olursak Cumhuriyetin ilk yıllarında şekillenmeye başlayan sektör, büyük su projeleri ve demiryolu hatları ile başlamıştır. Bu başlangıç, dünyada liberalleşme rüzgarlarının başladığı 1950’lere kadar gelişimini sürdürmüştür. Türkiye’de inşaat sektörü, kamu altyapı yatırımlarının da etkisiyle 50’li ve 60’lı yıllarda büyük bir atılım gösterdi. İnşaat sektöründeki ilerleme bu dönemde ivme kazanmıştır. Türkiye’nin NATO’ya girişi 1952 yılında gerçekleşti. Bu durum inşaat şirketlerine altyapı yatırımlarını artırma ve düşük maliyetlerle teknolojiye ayak uydurma şansı verdi. Bu dönemde sanayi yatırımları ağırlıklı olarak özel sektör tarafından yapılmıştır. Ülkede yapılan yatırımların yarısını oluşturan kamu yatırımları ağırlıklı olarak altyapı alanına yöneliktir. Gerçekleştirdikleri kamu ihaleleri ile tecrübe kazanan Türk firmaları, yıllar içinde yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışlardır.

Türkiye’de baraj, otoyol, hidroelektrik santral gibi projelerle başlayan Taahhüt Sektörü, bugüne kadar büyük bir tecrübe ve atılımla gelişimini sürdürmüştür. Türkiye’de İnşaat Sektörü 1980’lerden itibaren ciddi bir gelişme göstermiştir. Bu büyüme ve gelişme eğilimi 1988’den sonra yavaşladı. Ancak aynı yıl yaşanan serbestleşme süreci ve artan faiz oranları sektöre zarar verdi. Artan yatırım maliyetleri inşaat sektörüne olan ilgiyi azalttı. 1993-2003 yılları arasında Türkiye ekonomisi %26,13 oranında büyümüştür. Bu dönemde inşaat sektörü yatırımların azalmasına bağlı olarak %22,4 daraldı.

2004 yılından itibaren konut sektörü canlanmaya başlamıştır. 2005 yılının ilk yarısına bakıldığında yapı ruhsatlarındaki artış oranı bir önceki yıla göre %40 olmuştur.

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde emlak piyasası büyük bir düşüş gösterdi. Bunun nedenini anlamak için olayın önüne bakmak gerekir. ABD’de konut fiyatları 2000 yılı itibari ile büyük bir artış göstermiştir. Bu artışın nedeni ipotek olarak da bilinen kolay elde edilebilen sürdürülebilir satışlardır. Sürekli artan konut fiyatları sektörel piyasada iyimser bir hava yarattı. Bu süreçte bankalar dar gelirli ailelere konut satın almaları için kolaylıkla kredi vermeye başladı. Sonraki süreçte konut fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş, yüksek faizli ipotek denilen kredi piyasasında bir çöküşe neden oldu. Sonuç olarak, kredi faizlerini ödeyemeyen dar gelirliler iflas etti. Evlerine el konuldu ve bir kriz ortamı oluştu. Bu durum Türkiye’yi de bir ölçüde etkilemiştir.

Türk menşeili müteahhitlik firmaları 1970’lerden bu yana 70 ülkede 5000’den fazla projeye imza atmıştır. Bu projelerin ortalama maliyetleri 130 milyar doların üzerinde olarak ifade edilmektedir.

Gayrimenkul Sektörü Nasıl İşler?

Gayrimenkul sektörü, ilk bakışta konut, ofis, arsa gibi gayrimenkullerin alım satımını belirli bir sistemle organize eden bir sektör olarak görülmektedir. Ancak tüm gayrimenkul sektörü düşünüldüğünde işler daha kapsamlı ve karmaşık hale geliyor.

Geçmişten günümüze gayrimenkul sektörünün klasik sözü olan gayrimenkul kavramının “masa, sandalye” olarak bugün sona ermek üzere olduğu söylenebilir.

Günümüzde gayrimenkul sektörü işleyişine yeni bir şekil vermiştir. Sektör, kendisiyle ilgili çeşitli alanları bir araya getirerek geniş bir hizmet ağı oluşturmuştur. Bu kapsamda gayrimenkul sektörü oluşturan diğer paydaşlar birlikte çok daha sistemli bir hizmet oluşturmaktadır. Bu paydaşlara verilecek örnekler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gayrimenkul Geliştirme: En iyi kullanım modellerinin oluşturulması, nihai ürünün tasarlanması ve konsept çalışmalarının yapılması, iş planlarının hazırlanması; nakit akışı planlaması, finansal risk analizi ve lisanslama işlemleri bu aşamada gerçekleştirilir.
 • Emlak Komisyonculuğu: Gayrimenkul yatırımında fırsatların belirlenmesi için stratejik danışmanlık ve sektör araştırması büyük önem taşımaktadır. Bu hizmet ile gayrimenkul yatırım fırsatlarının detaylı olarak taranması, doğru değerlendirilmesi ve en uygun seçeneğin belirlenmesi sağlanmaktadır.
 • Gayrimenkul Satış ve Pazarlama: Gayrimenkul işlemlerinin yapılandırılmasının ardından aracılık hizmetleri desteği ile ortak girişim yapıları kurulur. Süreç sonunda hukuki ve mali durumun tespiti ile birlikte alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
 • Gayrimenkul Kredileri: Kararlaştırılan gayrimenkulün finansman modellerinin oluşturulması, borçların yeniden yapılandırılması ve sermayeye ulaşma imkanının yaratılması bu başlık altında incelenmektedir.
 • Gayrimenkulün Profesyonel Hizmetleri: Gayrimenkul ile ilgili bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını ve istendiğinde bu bilgilere hızlı erişimi ifade eden bir hizmettir. Bilgilerin güncel tutulması olası hukuki ve maddi kayıpların önüne geçer. Bu bağlamda sorunların tespiti ve zamanında müdahale ile büyük fayda sağlayan bir hizmettir.
 • Mülk yönetimi: Mülke özel kiralama süreç yönetimi, tahsilat yönetimi, kira ve ek giderlerin bütçelenmesi, bina bakım, güvenlik, temizlik gibi süreçlerin yönetimi gibi alanlarda profesyonel hizmetler verilmektedir.

Gayrimenkul Geliştirme Nedir?

Gayrimenkul geliştirme bir yatırım türüdür. Süreç, arazinin tasarımının ve finansal değerlemesinin tamamlanmasıyla başlar. Arsanın proje çalışmalarının tamamlanması ve finansman sağlanması sonucunda süreç tamamlanır. Türkiye’de gayrimenkul geliştirme kavramına ve yatırım aşamalarına baktığımızda özellikle 2000 yılından sonra bu sürecin hızlı gelişimi dikkatleri bu sisteme çekmiştir.

Gayrimenkul Geliştirme’de süreç, herhangi bir yapısı ve altyapı sistemi olmayan boş arazilerin satın alınması veya kiralanması ile başlar. Yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra bir sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada yol ve altyapı hizmetlerinin tamamlanması ile  araziye dönüştürülür. Bu sürece “arazi geliştirme” denir. Arsa arsa haline getirildikten sonra parselasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra söz konusu parseller inşaat şirketlerine, emlak şirketlerine veya kar marjı yüksek kişilere satılarak değerlendirilir.

Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Nedir?

Son yıllarda gelişen piyasa koşulları ile gayrimenkul sektörü de dahil olmak üzere her sektörde önemli bir değişim meydana gelmiştir. Toplumun deprem riskine karşı farkındalığı, pandemi döneminde insanların konut kavramına bakış açısının değişmesi ve küresel ölçekte rekabetin artması: Gayrimenkulde modern pazarlama tekniklerine geçişi zorunlu hale getirdi.

Çeşitli değişimlerden etkilenen gayrimenkul sektörü, sahip olduğu niteliklerle her zaman dinamik bir sektör olarak dikkat çekiyor. Bu önemli sektör müşteri odaklı pazarlama stratejileri ile satışlarda büyük kazanç sağlamaktadır.

Günümüz ve geçmiş arasındaki değişim, gayrimenkul alıcılarını çeşitli gayrimenkul siteleri, mobil uygulamalar, emlak ofislerinin web siteleri gibi kanallar üzerinden hizmet almaya yöneltmiştir. Bu kanallardan hizmet alan potansiyel alıcılar, istedikleri gayrimenkulü bulma konusunda daha kolay bir sürece sahip olurlar.

Emlak Komisyonculuğu Nedir?

Emlak komisyonculuğu ağırlıklı olarak konut-arsa alım satımına ve bu gayrimenkul türlerinin kiralanmasına aracılık eden meslek türü olarak bilinmektedir.

Emlakçı, mülkün sahibi ile iletişim kurmak için aracı görevi görür. Bu süreçte mesleklerini icra ederken bağımsız çalışamazlar. Görevlerini yerine getirebilmeleri için resmi bir kuruma bağlı olmaları gerekir. Bu resmi şartı yerine getirmek için hizmet verdiği ildeki emlakçılar odasına veya ticaret odasına kayıt yaptırmak zorunludur. Bu şekilde devlet gözetimi sağlanır. Sonuç olarak daha güvenli ve sistemli bir çalışma sektörü ortaya çıkıyor.

Emlakçıların görevleri günümüzde çok çeşitli hale geldi. Emlakçılar, belediyelerden alım-satım, kiralama, ipotek, kat irtifakı, takas, hibe, doğaçlama, redaksiyon, emlak beyannamesi hazırlama, haritalama, bölge kalkınma planı, belediyelerden satış vaadi sözleşmeleri yapma gibi birçok alanda hizmet vermektedir.

Mülk Yönetimi Nedir?

Mülk Yöneticisi, mülk sahiplerine kiralama sürecinde ve yönettiği mülklerin kiralanması da dahil olmak üzere bu süre boyunca mülkün günlük işleyişinde bir ücret karşılığında hizmet vermektedir.

Mülk yönetimi kapsamında verilen hizmet; yasal alanda (kira), mali alanda (vergi ve sigorta), idari alanda (güvenlik, işletme, temizlik, bütçe) ve sosyal alanda (pazar araştırması, pazarlama) olmak üzere dört ana başlık altında yer almaktadır. Sunulan hizmet, profesyonel, şeffaf ve analitik raporlarla mülk sahibine aktarılmalıdır. Bu hizmet gayrimenkul piyasasında katma değer olarak gayrimenkulün değerinde gözle görülür bir artış olarak kendini göstermektedir.

Emlak Kredisi Nedir?

Konut kredisi, bankalar tarafından tüketicilere sunulan bir kredi türüdür. Bankalar müşterilerinin sahip olmak istedikleri evi güvence altına alarak bireylere finansman sağlamaktadır. Bu kredi türünden yararlanmak için hayallerinizi süsleyen, satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi alacağınız bankaya başvurmalısınız. Başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sizden bazı belgeler istenecektir.

Gayrimenkulün Profesyonel Hizmetleri Nelerdir?

Gayrimenkul alanında verilen profesyonel hizmetler oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu hizmetler mülk sahibi için büyük bir avantaj sağlar. Bu kapsamda verilen hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Mülkün günlük rutin işleyişinin sorunsuz bir şekilde sağlanması,
 • Gayrimenkule uygun doğru kiracıyı bulmak,
 • Pazarlama becerisi ile mülkün kısa sürede kiralanmasını sağlamak,
 • Mal sahibi ve kiracının haklarını dikkate alan bir kira sözleşmesinin hazırlanması ve ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun önlenmesi için yasal zeminin hazırlanması,
 • Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkileri düzenlemek,
 • Mülkle ilgili bakım ve onarım gerektiren durumlarda; tamirci, tesisatçı, boyacı gibi kişileri organize etmek, bu masrafları mal sahibine bildirmek,
 • Mülkün vergi ve sigorta gibi resmi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili dönemin kira artışını takiben, kira bedelinin profesyonel bir analizi ile mülkün değerinin belirlenmesi,
 • Kiracı tarafından yapılan ödemelerin takip edilmesini ve ödemelerinin düzenli olmasını sağlar ve bu ödemelerin düzenli bir şekilde kaydını tutar.
 • Olası bir tahliye durumunda tahliye sürecini yönetir.

Gayrimenkul Sektöründe Hangi Kariyerler Yaygındır?

Gayrimenkul sektörü özellikle son dönemde gelişme göstermiş ve oldukça kapsamlı hale gelmiştir. Geniş kapsamı ile birçok meslek grubunu biraraya getirmiştir. Bu doğrultuda; hukuktan finansa; İnşaattan projelendirmeye kadar birçok meslek gayrimenkul sektörü çatısı altında bir araya geldi. Bu mesleklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • İnşaat-Proje Yöneticileri,
 • Pazarlama / Satış uzmanları,
 • Danışmanlık / Koçluk servis personeli,
 • Hukuk birimi personeli,
 • Finans uzmanları,
 • Yatırım planlama uzmanları gibi daha birçok profesyonel bu alanda hizmet vermektedir.

Yorum yapın