Türkiye’de Eğitim Sistemi

Türkiye, dünyanın en iyi destinasyonları arasında altıncı sıradadır. Yeni bir eğitim sistemi ile eğitim alanında ilk sırada yer almakta ve Türkiye’nin yükseköğretim sistemi, lise ve sonrası aşamalar için eğitim ve öğretim veren tüm kurumları, en az iki yıllık örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, zorunlu ilköğretim için herkesin ücretsiz ve kaliteli eğitim alma hakkı vardır. Türkçe, özellikle lisanslı ve yabancı kurumlar dışında, ana dil olarak öğretilmektedir. 2012’den beri Türkiye’de yeni bir eğitim sistemi vardır. Erkek ve kız çocukların 4+4+4 yıllık eğitime ayrılabilecek on iki yıllık eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ülkenin eğitim yönetiminden sorumludur ve müfredat gibi öğretim materyalleri vb. ve Türkiye’deki eğitim sisteminin kurulmasından, devlet, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerinin koordinasyonundan, okulların inşasından ve inşa edilmesinden, okulların inşasından ve yetiştirilmesinden sorumludur.

Milli Eğitim Yüksek Kurulunun görüşüp kararlaştırdığı müfredat ve kuralları Millî Eğitim Bakanlığı hazırlamaktadır. Bakan tarafından atanan ancak valiye bağlı olan Milli Eğitim Müdürlükleri, illerde eğitim konularını düzenlemektedir. Federal hükümet, tüm kamu eğitim maliyetlerinden sorumludur. Genel bütçenin yaklaşık %10’u milli eğitime ayrılmaktadır.

Akademik yıl tipik olarak Eylül ortasında başlamakta ve kentsel ve kırsal yerler arasındaki küçük farklılıklarla haziran ortasında sona ermektedir. Okulda gün boyunca bir sabah ve bir öğleden sonra oturumu vardır. Ancak kalabalık okullarda bölünmüş bir oturum söz konusudur. Okullar haftanın beş günü (Pazartesi’den Cuma’ya) toplam 35-40 saat açıktır.

Ocak ve şubat ayları arasında iki haftalık bir kış tatili vardır. Üniversiteler, akademik yılı genellikle Ekim-Ocak-Şubat ve Mart-Haziran-Temmuz ayları arasında süren iki döneme ayırmaktadır. Türk Milli Eğitim Sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1. Örgün Eğitim: Örgün eğitim, okullarda verilen belirli bir yaş grubundaki kişilerin düzenli eğitimidir. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının tümü buna dahildir.

2. Okul öncesi eğitim, henüz zorunlu ilkokul çağına gelmemiş olan 3-5 yaş grubundaki çocuklara yönelik seçmeli bir eğitimdir. Bu eğitim sonucunda çocuklar ilkokula daha iyi hazırlanırken, aynı zamanda mükemmel alışkanlıklar edinecek ve zor koşullarda yaşayanlar için ortak bir büyüme ortamı elde edeceklerdir. Türkçe de öğretilecek, bu yüzden doğru ve akıcı konuşulacaktır. Okul öncesi eğitim, anaokullarında, kreşlerde, ilkokullardaki ana sınıflarında ve Bakanlık kontrolünde özel anaokullarında verilmektedir. Büyük şehirlerde ve kasabalarda daha sık görülmektedirler.

3. İlköğretim: 2012’de yeni bir yasanın kabul edilmesiyle, artık dört yıl ilkokul artı dört yıl ortaokul, ardından dört yıl zorunlu lise eğitimi (toplam 12 yıl zorunlu eğitim) gerekmektedir.

Beş yaşından itibaren, tüm erkek ve kız çocukların, genellikle kamu kurumlarında ücretsiz olarak verilen ilkokula devam etmeleri gerekmektedir. Bu kurumlar toplam sekiz (4+4) yıllık eğitim sunmaktadır. Devlet kontrolündeki özel (ve ücretli) okullar da vardır. Yabancı dil dersleri çoğu ilkokulda dördüncü sınıfta başlamaktadır. Varlıklı ve yoksul öğrenciler arasındaki sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmak için, çoğu ilkokul çocuğu bir tür üniforma içinde aynı şekilde giyinmektedir. Bir öğrenci sınıfta başarısız olursa, ertesi yıl tekrarlamak zorundadır.

Dört yıl sonra, başarılı öğrenciler ortaokulda dört yıl daha öğrenimlerine devam etmektedirler. İlköğretimin amacı, her çocuğun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmasını, milli ahlak kavramlarıyla yetişmesini, hayata ve ilgi ve becerilerine karşılık gelen bir sonraki eğitim düzeyi için hazırlanmasını sağlamaktır.

4. Ortaöğretim: Ortaöğretim dört yıl sürmekte ve dört yıllık genel, mesleki ve teknik liselerden oluşmaktadır. (Lise 2005 yılına kadar 3 yıldı). Normal liselerdeki öğrenciler kolejlere ve üniversitelere gitmeye hazırlanmaktadır. Bazı ortaokullar ve özel ortaokullar yabancı dil hazırlık programları sunmaktadır. Bu özel liseler iki dilli eğitim vermektedir (İtalyan Lisesi, Alman Lisesi, Avusturya Lisesi, Fransız Lisesi vb.). Mesleki ve teknik liseler, vasıflı işçiler için özel eğitim sağlamaktadır.

Teknik liseler elektrik, elektronik, kimya, makine, motor ve binayı içermektedir. Endüstri meslek liseleri, Kız meslek liseleri (ev ekonomisi vb.), Halk Sağlığı Meslek Liseleri, Ticaret Meslek Liseleri, Tarım Meslek Liseleri, Meteoroloji Meslek Liseleri, Hayvancılık Meslek Liseleri, Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri, Tapu ve Kadastro Vokal Ortaöğretiminin amacı, öğrencilere temel bir kültür anlayışı kazandırmak, bireysel ve toplumsal sorunları tespit etmek, çözüm aramak, farkındalık yaratmak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencileri  ilgi ve becerilerine göre yüksek öğrenim, meslekler, yaşam ve iş için hazırlamaktır.

Akşam liseleri, geleneksel liselere ek olarak, genellikle farklı okul binasında bulunmaktadır. Bunlar, insanların ilk (veya orta) okuldan mezun olduktan sonra örgün eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Liselerin çoğu devlet tarafından yönetilmekte ve ücretli eğitim sağlamaktadır.

Tabii ki veliler tarafından desteklenen birkaç özel lise de vardır. Lise mezunları, giriş sınavlarını geçerlerse kolejlere girebilmektedirler.

5. Yüksek Öğrenim: Türk üniversiteleri, Atatürk’ün inançlarına adanmış Cumhuriyet kurumlarıdır. Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları, polis ve askeri akademiler ve kolejler ile uygulama-araştırma merkezleri yükseköğretim kurumlarına örnektir. Kanun, üniversite, fakülte ve enstitü gibi dört yıllık yükseköğretim okulları kurarken, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iki yıllık meslek okulları, bölümler ve departmanları kurmaktadır. Üniversiteler bu Konsey tarafından denetlenmekte ve programları düzenli olarak akredite edilmelidir. Yüksek Öğretim Kurulu, siyasi ve hükümetten bağımsız ulusal bir mütevelli heyetidir.

Üniversitelerde öğrenci konseylerinin yanı sıra rektörler, dekanlar, senatolar ve yönetim kurulları bulunmaktadır. Türkçe, üniversite derslerinin çoğunda eğitim dilidir. Bazı üniversiteler İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde kurslar ve gerekirse bir yıllık hazırlık yılı sunmaktadır. Lise mezunlarının ortaöğretim sonrası okullara kabul edilmeleri için TYT ve AYT (eski adıyla YGS- LYS, Öğrenci Seçme Sınavı) olmak üzere iki sınavı geçmeleri gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her üniversite ve fakülteye kayıt yaptıracak adayları ilgili konulardaki puanlarına, lise ortalama sonuçlarına ve her fakültenin öğrenci kapasitesine ve tercihlerine göre belirlemek için her yıl ülke çapında merkezi sınavlar düzenlemektedir. Notları iyi olanlar dört yıllık lisans programlarına kaydolup lisans eğitimi alabilirken, notları düşük olanlar iki yıllık yüksek öğretim programlarına kaydolarak ön lisans eğitimi alabilmektedirler.

Diş Hekimliği ve Veterinerlik beş yıllık okullar iken Tıp altı yıllık bir programdır. Dört yıllık bir lisans programını tamamlayan öğrenciler, iki yıl süren ve hem tezli hem de tezsiz seçenekler sunan bir yüksek lisans derecesi alabilmektedirler. Doktora programları bir yüksek lisans derecesine ihtiyaç duymakta ve en az dört yıl sürmekte ve doktora tezi ile sonuçlanmaktadır Tıp, veterinerlik ve diş hekimliği mezunları doğrudan Doktora programlarına başvurabilmektedirler.

Yükseköğretimin amacı, ülkenin bilim politikasını takip ederek, bilim ve teknolojinin ilerlemesini kolaylaştırmak ve hükümetin gerektirdiği araştırma ve incelemeleri tamamlamak ve sonuç almak, toplumun çeşitli düzeylerdeki nitelikli insan gücü ihtiyacını dikkate alarak, ilgi ve becerileri doğrultusunda öğrenci yetiştirmektir. Mevzuata göre, yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının yetiştirilmesinden sorumludur. İlkokul ve ortaokul öğretmenleri ise üniversitelerde dört yıl eğitim görmekte ve lisans diploması almaktadır. Yıllık Devlet bütçesi, devlet okulları için en büyük gelir kaynağıdır ve toplam üniversite gelirinin %60’ından fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca bir üniversite, üniversite hastanelerinde hasta bakımı gibi hizmetler sunarak nakit üretebilmektedir. Devlet üniversitelerine öğrenci ücretleri, toplam üniversite giderlerinin sadece %4’ünü oluşturmaktadır.

Özel vakıf kurumları ise çok daha fazla ücret almaktadır. Şu anda, özel üniversite kayıtları toplam kayıtların %5’inden daha azını oluşturmaktadır. Türkiye’de yükseköğretimin maliyetinde aslan payını kamu kurumları taşımaktadır.

 • Yaygın Eğitim (NFE): Bir yaygın eğitim türüdür Türkiye’nin Millî Eğitim Bakanlığı, yaygın eğitim sağlayan bir eğitim kurumları ağını denetlemektedir. Yaygın eğitim hizmetleri, okuma-yazma eğitimi vermeyi, öğrencilere yarım kalan eğitimlerini tamamlamalarını desteklemeyi, dengeli beslenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını öğretmeyi, farklı mesleklerden bireylere kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri öğretmeyi vb. amaçlamaktadır. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi de uzaktan yüksek öğretim sunmaktadır. Bu program iki ila dört yıl sürmektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrenci kabulü: Türk yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler doğrudan üniversitelere başvurabilmektedirler; ortaöğrenimini Türk lisesine eşdeğer bir lisede tamamlamış olmaları, ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’ne onaylatmaları ve öğrenci vizesine başvurmaları gerekmektedir: Kurumlar, yabancı öğrenci başvurularını, tahsis edilen yabancı öğrenci kontenjanları dahilinde değerlendirecektir. Öğrencilerin ayrıca Türkçe dil seviyelerini belirlemek için en az 40 puanla “temel öğrenme becerileri sınavı” ve “Türkçe dil yeterlilik testi” olmak üzere iki testten oluşan Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı’nı (YÖS) da geçmeleri gerekmektedir. Türkçe bilmeyenler için dil programlarına erişilebilir ve çok sayıda Türk koleji İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde kurslar sunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, her kurumun gerektirdiği ve eşdeğeri ilgili üniversite senatosu tarafından tanınan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavına (GRE, GMAT, SAT vb.) veya uluslararası bir sınava (GRE, GMAT, SAT vb.) girmek zorundadır. Bu sınavların sonuçları, onları yöneten üniversiteler tarafından incelenmektedir.

Türkiye’de Eğitimin Avantajları Nelerdir?

Türkiye, 109 devlet üniversitesi ve ihtisas enstitüleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarına ev sahipliği yapan birçok özel üniversite de dahil olmak üzere toplam 200’e yakın üniversite ile mevcut prestijli üniversiteler nedeniyle en popüler eğitim destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Türkiye, bilimsel araştırmalarda dünya genelinde 18. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin bilimsel ortamını, araştırma ilerlemesini değerlendirmek için kullanılan bilimsel çalışmalara ve standartlara göre geliştirmiştir.

Öğrencilerin Türkiye’yi okumak için tercih etme nedenlerinden biri de siyasi ve ekonomik istikrarıdır. Türkiye’nin yeni eğitim sisteminin kalitesi ve etkinliği, muhtemelen Türkiye’nin eğitim gelişimine en fazla katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, Türk kurumlarında ve dil okullarında ucuz yaşam maliyeti ve eğitim masraflarının avantajı vardır. Türkiye, eğitim için kapıları açmaya odaklanarak çok sayıda uluslararası öğrenciyi çekmede başarılı olmuştur. Türkiye’deki yeni eğitim sistemi birçok ülke ile bilimsel ve kültürel iş birliğine olanak sağlamaktadır. Türk hükümeti, Türkiye’de okumak için resmi burslar ve koltukların tahsisi de dahil olmak üzere yabancı öğrencileri çekmek için gerekli tüm koşulları sağlamanın yanı sıra vize ve ikamet prosedürlerini basitleştirmeye özen göstermiştir.

Türkiye’deki üniversite ve yüksekokul sayısı 170’e yükselmiştir. 2023 yılına kadar 500’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu kurul yükseköğretimi izlemekte ve yönetmektedir. Her yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yabancı öğrenciler Türkiye’ye çift eğitim almak için gelmektedir. Eğitim dili açısından, çoğu kurum Türkçe eğitim vermektedir, ancak Türkiye’deki iki dilli eğitim sistemine dayalı olarak, birçok devlet üniversitesi İngilizce ‘de özel dersler vermektedir ve özel üniversiteler çoğunlukla İngilizce olarak eğitim vermektedir.

Yardım ve derneklerin öğretim deneyimini desteklemeyi amaçlayan katılımı, okul ve üniversiteleri inşa ettikçe, burs sağladıkça, bilimsel yayınların baskısına katkıda bulunmalarına yardımcı olarak, öğrenci konutları inşa etmede en önemli faktör olmuştur.

Yabancı dilleri öğreten özel okullar da yardım yoluyla inşa edilmiştir. Bu, bilimsel faaliyetlere katılan bilimsel araştırmalara ve bilim insanlarına kaynak sağlamanın yanı sıra, gerçek bir bilimsel ortam oluşturulmasına yardımcı olmak için Türkiye içinde ve dışında bilimsel seminerler ve konferanslar da gerçekleştirilmesine ek bir kaynaktır.

Türkiye’nin yeni eğitim sisteminin avantajları aşağıda listelenmektedir.

 • Türk üniversiteleri: Öğrencinin seçtiği ana dalın çalışmasında yüksek düzeyde mükemmellik sunmaktadır. Türkiye’de eğitim gören öğrencilere uluslararası üne sahip sertifikalar verilmektedir. Türk üniversiteleri, dünya çapında tanınan dereceler ve sertifikalar sunmaktadır.
 • Modern üniversite şehirleri ve benzersiz özellikler: Türkiye’de bilginin çeşitli yönlerine ulaşmak için araştırma ve çalışma yapabileceğiniz sofistike kütüphaneler ve laboratuvarların yanı sıra, öğrenci olmanın tadını çıkarabileceğiniz spor ve kültürel tesisler, kulüpler ve öğrenci yurtları bulacaksınız.
 • Düşük yaşam maliyeti ile güvenli bir ortamda eğitim: Türkiye’de, üniversite eğitimi ve yaşam maliyeti çoğu Avrupa ülkesinden daha düşük olduğu için düşük maliyetli bir eğitim alma seçeneğine sahip olacaksınız.
 • Çok kültürlü ve iki dillidir: Türkiye’nin kara parçası hem Avrupa’yı hem de Asya’yı bağlamakta ve bu da onu Doğu ile Batı arasında bir köprü yapmaktadır. Aynı zamanda, Afrika’ya yakınlığı ile birçok etnik kökene ve inanca sahip bireylerin kendilerini rahat hissedebilecekleri bir kültürel eritme potasıdır. Gerçekten de burada 30.000’den fazla yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Avrupa, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’dan gelmektedirler.
 • Türk insanı samimiyeti ve misafirperverliği ile ünlüdür. Yakında yerlilerle çay içip tavla oynayacak ve komşularınız sizi kahvaltıya davet edecektir. Türklerin çoğu yeni insanlarla tanışmayı ve İngilizce pratiği yapmayı sevmektedir.
 • Doğa harikalarıyla doludur: Türkiye’nin kıyı şeridi 5.000 milden fazladır ve güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi, kuzeyde Karadeniz ve İstanbul’un hemen altında Marmara Denizi ile çevrilidir. Kuzeydoğudaki Kaçkar Dağları, saklı vadileri, nefes kesici manzaraları ve sıra dışı faunası ile yürüyüşçülerin hayalidir.
 • Devlet Bursu: Her yıl, lisans ve lisansüstü derece başvuruları bir ay boyunca mevcuttur. Lise diplomasının Türkiye’deki karşılığı olan “Elios” sertifikasına ya da “SAT” sertifikasına (Amerika’daki her ülkede eşdeğer ve geçerli olan bir Amerikan lise sertifikası) sahip olanlar gibi 21 yaşından küçük öğrenciler de kabul edilmektedir.)
 • Özel üniversite: Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmanın avantajına sahiptirler. Öğrenim süreci İngilizce olarak yürütülmekte ve eğitiminizi kendi hızınızda tamamlayabilirsiniz (istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz). Sunulan dönem sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Konaklama: Çoğu Türk kurumu çeşitli konaklama türleri sağlayabilmektedir. Her kurum kendi öğrenci konutlarından sorumludur. Özellikle büyük şehirlerde konaklama için başka bir seçenek de diğer öğrencilerle iş birliği içinde daire ve ev kiralamaktır. Öğrenciler, oda tarzına ve içindeki kişi sayısına ve ayrıca yemeğe bağlı olarak değişen maliyetlerle kampüste yaşayabilmektedirler.

Türk Eğitim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Türkiye, yüzde 94,2 okullaşma oranı ile yükseköğretime erişim açısından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Sonuç olarak, bir Türk kurumundan alınan diploma Avrupa çapında tanınmaktadır! Avrupa normlarına göre AKTS, ders kredi sistemi olarak kullanılmakta ve tüm öğrenciler Diploma Eki almaktadır. Türkiye aynı zamanda en başarılı Erasmus+ değişim programı katılımcılarından biridir. Erasmus’a ek olarak, Türkiye’de Mevlâna ve Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini teşvik eden başka değişim programları da bulunmaktadır.

 • Üniversitelerde ve Programlarda Çeşitlilik: Türkiye’nin 207 üniversitesi ve 82 milyonluk bir nüfusu vardır. Ülkenin öğrenci nüfusunun 8 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye, yükseköğretimde bu büyüklükte öğrenci nüfusuna sahip ilk ülkedir. 207 kurumda 60.000’den fazla farklı program mevcuttur. Mevcut birçok alternatif arasından sizin için ideal üniversiteyi ve programı bulmanız olasıdır.
 • Kaliteli Eğitim: Türk üniversiteleri kaliteli eğitim için dünyanın her yerindeki üniversitelerle rekabet etmektedir. Üniversiteler, öğrencilerin çalışmalarından keyif almaları için mükemmel ve rekabetçi olanaklar sağlamaktadır. Kurumlardaki iki dilli eğitim sistemi hem Türk hem de uluslararası akademisyenleri ve öğretim görevlilerini de bünyesinde barındırmakta ve öğrencilere çeşitli bakış açıları ve deneyimler sunmaktadır.
 • Yaşam Maliyetleri: Türkiye, yabancı öğrencilere makul bir yaşam maliyetiyle yüksek bir yaşam kalitesi sunmaktadır. Türkiye, öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için ulaşım, müze girişleri, sinema biletleri ve diğer çeşitli etkinliklerde indirimler sunmaktadır.
 • Stratejik Konum: Türkiye, doğunun batıyla buluştuğu ülke olarak bilinmektedir ve herkesin istediği yere hızlıca gidebileceği stratejik bir yerdir. Öğrenciler kariyer ve staj olanaklarını da keşfetmektedirler. Bu, üniversiteden mezun olduğunuzda hem doğuda hem de batıda alternatifleri araştırmanızı kolaylaştırmaktadır.
 • Tarih ve zengin kültür: Türkiye tarih meraklıları için doğru ülkedir. Türkiye, ziyaret edilebilecek birçok müze ve tarihi mekânın yanı sıra, klasik orkestralar, caz festivalleri ve Mevlâna festivalleri de dahil olmak üzere, tüm yıl boyunca uygun fiyatlarla gerçekleşen ve çok çeşitli tercihlere hitap eden çeşitli kültürel etkinlikler sunmaktadır.
 • Çok Kültürlü Bir Ortam: Türkiye’de okuyan uluslararası bir öğrenci olarak kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz çünkü sizin gibi birçok yabancı öğrenci orada okumaktadır Bu, kişinin çeşitli medeniyetler hakkında bilgi edinebileceği, ufkunu genişletebileceği ve yaşam boyu bağlantılar kurabileceği kültürlerin entegrasyonundan kaynaklanmaktadır.
 • Erasmus Öğrenciliği: Bir Türk kurumunda öğrenci olarak, Türkiye bir ortak olduğu için bir veya iki yıl sonra Erasmus değişimine hak kazanma şansınız vardır. Bu, bir Avrupa ülkesinde ve diğer Erasmus ortak ülkelerinde bir veya iki sömestr okumanıza ve seyahat etmenize izin vermektedir. Bu olasılık sayesinde öğrenciler tek bir üniversite derecesi içinde farklı kurumları, kampüsleri ve ulusları keşfedebileceklerdir.
 • Eğitim dili İngilizcedir: Türkçe eğitim almanız gerektiği konusunda yaygın bir yanlış anlama olmasına rağmen, Türkiye’de birçok Türk kurumu İngilizce eğitim vermekte ve Türkiye’de iki dilli bir eğitim sisteminde yabancı öğrencilere İngilizce ortamı sunmaktadır.
 • Daha büyük bir topluluğun üyesi olabilirsiniz: Türkiye’de uluslararası öğrenci olmak birçok fırsat sunmaktadır. En ödüllendirici yönlerinden biri, dalış kulüpleri, uluslararası öğrenci kulüpleri, vegan kulüpleri ve yardım kulüpleri dahil olmak üzere çok çeşitli ilgi alanlarına hitap eden son derece aktif öğrenci kulüpleridir. Bu, ortak ilgi alanlarını paylaşan birçok kültürden ve ülkeden öğrencilerle bağlantı kurmaya ve bağ kurmaya yardımcı olmakta ve kendilerini daha büyük bir topluluğun parçası gibi hissetmelerini sağlamaktadır.
 • Yeni bir dil konuşmayı öğrenebilirsiniz: Türkçe öğrenme fırsatına sahip olacaksınız. İkinci bir dil bilmek genellikle avantajlıdır ve eğitiminizi tamamladığınızda ve işinize başlamaya hazır olduğunuzda yeteneklerinize ve referanslarınıza değer katmaktadır.
 • Turistik Destinasyon: Yeni şeyler denemeyi, seyahat etmeyi ve maceralara atılmayı seven bir öğrenciyseniz, Türkiye ziyaret etmek için harika bir ülke çünkü öğrenci bütçenize uygun ziyaret edebileceğiniz çeşitli turistik yerler vardır.

Türkiye’de Eğitim Sistemi İyi mi?

Türkiye’de eğitim Avrupa eğitim standartlarına uygun bir formüle sahiptir. Bu ülkede bulunan bir üniversiteden aldığınız diploma tüm Avrupa ülkelerinde tanınır. Ayrıca ilkokul ve ortaokul dönemlerinde müfredat güncellemeleri ve teknolojik değişikliklere dayalı olarak gençlerin sağlıklı bireyler olmaları için gerekli eğitimler verilmektedir. Ülkede iki tür eğitim vardır. Birincisi devlet tarafından sağlanan ücretsiz üniversitelerdir. Buraya girmek için sınava girmeniz ve iyi bir not almanız gerekir. Ancak daha lüks bir eğitim seçeneği olan ücretli eğitim sunan ücretli üniversitelerde de eğitim alabilirsiniz. Bu özel üniversiteler, devletin koyduğu kurallara bağlı olarak bazı vakıflar ve varlıklı kişiler tarafından yönetilmektedir.

Türkiye Eğitimde Nasıl Bir Sırada?

Türkiye %94,2’lik kayıt oranı ile dünyada yükseköğretime en fazla erişim sağlayan ikinci ülkedir. Bu ülke Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına dahildir ve Bologna Sürecini mükemmel bir şekilde uygulamaktadır. Bu anlamda eğitim kalitesi ve programları sayesinde mükemmel bir okuma fırsatı sunmaktadır.

Türkiye’de Eğitim Ücretli mi?

Uluslararası öğrencilerin eğitim hedefi olarak Türkiye’yi seçmelerine şaşmamalıyız. Birçok kurum, uluslararası akademik sıralamada iyi bir sıralamaya sahiptir ve öğrenim ve yaşam giderleri nispeten düşüktür.

Türkiye’deki devlet üniversiteleri, Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki benzer okullarla karşılaştırıldığında oldukça ekonomiktir. Uluslararası öğrenciler genellikle her okul yılı için 100 ila 4.000 Euro arasında ödeme yapmaktadır. Örneğin tıp ve mühendislik muhtemelen pahalıdır.

Özel Türk kurumlarının devlet üniversitelerinden daha maliyetli olmasına şaşmamalıyız. Makul öğrenim ücretine sahip akademik kurslar hala bulunabilir, ancak bazı derecelerin maliyeti her yıl 20.000 Euro’dan fazladır. Avrupa Birliği’nden (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) gelen uluslararası öğrenciler, Türkiye’deki hem devlet hem de özel kolejlerde daha ucuz öğrenim ücretlerinden yararlanabilmektedirler. Bu nedenle, ne kadar harcamanız gerektiğini anlamanın en kolay yolu üniversitenin resmî web sitesini ziyaret etmektir.

Uluslararası bir öğrenci olarak, aylık 400-650 Euro’luk bir bütçeyle Türkiye’de iyi bir şekilde yaşayabilirsiniz. Dünyadaki diğer çalışma yerleriyle karşılaştırıldığında, bu çok daha ucuzdur. Yaşam tarzınıza ve harcama alışkanlıklarınıza bağlı olarak, tipik yaşam maliyetleriniz değişecektir.

Türkiye’de okurken, konaklama için çeşitli seçenekler vardır. Bazıları daha uygun maliyetliyken, diğerleri daha fazla konfor ve rahatlık sunmaktadır. Türkiye’deki en yaygın öğrenci konut alternatifleri şunlardır:

 • Üniversitelerdeki Yurtlar: Maliyet, üniversiteye ve mevcut olanaklara göre değişmektedir.
 • Devlet tarafından işletilen pansiyonlar: Aylık maliyetler 24 ila 38 Euro arasında değişmektedir.
 • Özel yurtlar: Çok daha fazla olanak sunmaktadırlar, ancak yüksek bir fiyata sunmaktadırlar.
 • Yaşanacak bir yer bulmak: Çevreye bağlı olarak aylık 68–283 Euro.
 • Bir daire kiralamak en iyi seçimdir, ekstra hizmetler aylık yaşam harcamalarına 50-75 Euro ekleyecektir.

Aylık toplu taşıma kartı (otobüs veya metro) yaklaşık 27 Euro’dur. Bu, düzenli olarak seyahat eden veya yakın bölgeleri ziyaret etmeyi ve şehri tanımayı seven öğrenciler için faydalı olacaktır. Aksi takdirde, tek bir yolculuk için şunları harcayabilirsiniz: 5 km’lik bir yolculuk için taksi 2,85 Euro, otobüs veya metro bileti 0,20-0,40 Euro’dur.

Uluslararası öğrenciler Türkiye’de çeşitli burs ve ödüllere başvurabilmektedirler. Devlet, kolejler, eğitim kurumları ve uluslararası kuruluşlar gibi çeşitli kuruluşlar bu tür mali yardımları sağlamaktadırlar. Burs başvurusu koşulları ve alacağınız burs miktarı değişmektedir.

Türkiye’de Öğrenci Olmak Nasıl Bir Şeydir?

Farklı bir kültüre sahip farklı bir ulusta yabancı öğrenci olmak, bireyin büyümesine ve yeni bir dünya yaşamasına izin vererek üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. Türkiye’de öğrenci olmak, kişinin hayatını değiştirebilecek yepyeni deneyimler sağlayacaktır. Yabancı bir ismin Türkçe karşılığını aramak çok eğlencelidir. Öğrenciler ve öğretmenlerle etkileşime gireceksiniz. Türkiye’de yabancı öğrenci olmanın en güzel yanı, kampüste karşılaşabileceğiniz sınırsız sayıda bireydir. Türk öğrenciler misafirperverdir ve diğer milletler ve kültürler hakkında bilgi edinmekle ilgilenmektedirler. Çeşitli gruplardan ve geçmişlerden birçok insanla tanışacaksınız. Bu sevimli ulusla inanılmaz bir deneyim yaşayacak ve bir ilişki kuracaksınız ve hayatınıza devam etme zamanı geldiğinde ister başka bir ülkede ister evde olsun, tüm o kaygısız üniversite günlerini, hatta zorunda olduğunuz günleri bile özleyeceksiniz. Yurt arkadaşlarınızla bütün gece çalışın. Ve ironi şu ki, yurt dışında seyahat ederken Türkiye hakkında olumsuz bir açıklama duyarsanız, onu kendi ülkenizmiş gibi savunacaksınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türkiye’de Burs Alabilir mi?

Türkiye, ülkeyi ziyaret eden uluslararası öğrencilere önemli burs olanakları sağlamaktadır. Bu şekilde, yüksek öğrenim arayan uluslararası öğrenciler için en iyi eğitim kurumlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye, sayısız eğitim olanakları nedeniyle uluslararası öğrenciler için en popüler yerlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’yi canlı sosyal hayatı, çeşitli toplumları ve zengin tarihi mirası ile burs ve eğitim için seçtiler.

Türk Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) göre, şu anda Türk kurumlarına kayıtlı yaklaşık 115.000 uluslararası öğrenci, ülkeyi dünyadaki uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan ilk on ülke arasına yerleştirmektedir. Her yıl dünyanın her yerinden yaklaşık 5.000 yabancı burs programlarına katılmaktadır. Tamamen finanse edilen burslu öğrenciler, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almak için Türk kurumlarına kabul edilmektedir.

 • Türkiye Burslar Programı (Türk Bursları Programı) (Türkiye Burs Programı): Hükümetin de yardımıyla Yabancı Türkler ve Akraba Topluluklar tarafından 2020 yılında başlatılan bu girişim ilk yıl 40.000 başvuru aldı. Türkiye, 2019 yılında Burs Programına hak kazanan uluslararası öğrencilerin burslarına, üniversite eğitimi için 150 bin civarında başvuru toplamasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. Türkiye Burs Programı, maddi desteğin yanı sıra, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite programlarına kaydolmalarını şart koşmaktadır. Bu, bu burs programını diğerlerinden ayırmaktadır. Programdaki öğrenciler, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca kurum dışında kültürel ve entelektüel etkinliklere katılma seçeneğine sahiptir. Türkiye Burs Programı, uluslararası bursiyerlere çeşitli araştırma bursları ve Türkçe dil eğitim programlarının yanı sıra araştırmacılara ve kamu çalışanlarına yardımcı olmaktadır. Yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yılı tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilere, Türkiye’deki kriterler dahilinde birincilikle mezun olmaları halinde burs verilmektedir. Geçerli standartları karşılayan başarılı uluslararası öğrencilere bir akademik yıl için bir yıllık burs verilmektedir. Türkiye Burs Programı, Almanya, İzlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden öğrencileri çekmektedir. Başvuru sahiplerinin yalnızca lisansüstü programlara başvurabilecekleri başka ülkeler de vardır. Burs için uygunluk şartları şunlardır:
 • Lisans programları için 21 yaşından küçük olmanız gerekmektedir.
 • Yüksek lisans programları için 30 yaşından küçük olmanız gerekmektedir.
 • Doktora derecesi için 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranmaktadır.

Asgari akademik başarı, lisans programları için %70, yüksek lisans programları için %75, tıp bilimleri programları için %90’dır. Türkiye vatandaşları veya Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar başvuruda bulunamazlar. Halihazırda Türkiye’de okuyan öğrenciler başvuru yapamamaktadır.

 • Uluslararası Araştırmacılar Burs Programı: Yukarıda detayları verilen Türkiye Burs Programına ek olarak, uluslararası öğrenciler ve akademik çalışmalarına Türkiye’de devam etmek isteyen araştırmacılar, TÜBİTAK uluslararası araştırmacı burslarına başvurabilmektedirler. TÜBİTAK, Türkiye’de yapmak istediğiniz araştırmaların bir kısmı veya tamamı için, ister doktora için olsun, veya Türk üniversitelerinde veya araştırma kuruluşlarında doktora programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler için burs vermektedir.
 • Uluslararası Öğrenciler YÖK Bursu almaya hak kazanmaktadır: YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ile protokol imzalamış ülkelerden gelen yabancı lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir. Bir Türk yükseköğretim programına kabul edilen ancak Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan bir öğrenciye bir yıl dil eğitimi verilmektedir.

Diğer Vakıflardan Uluslararası Öğrenciler için Burslar aşağıda listelenmiştir.

 • Türk Bilim ve Mühendisliği Yüksek Lisans Bursu
 • Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri (AGÜ) Lisans Bursu
 • Yunus Emre Enstitüsü Bursunda Yaz Değişim Programı
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisans Bursları
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Lisansüstü Burslar
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursu
 • Ankara Üniversitesi’nde Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) bursları mevcuttur.
 • Veysel Karani Türk Yemen Said Vakfı

Türkiye’de Kaç Üniversite Var?

Türkiye’de çoğu devlet tarafından yönetilen yaklaşık 200 üniversite vardır. Bu okulların çoğu yeni kurulmuştur. 1970 yılında sadece sekiz devlet üniversitesi vardı ve ilk özel üniversite (Bilkent Üniversitesi) 1984 yılına kadar açılmadı. Antalya Uluslararası Üniversitesi (AIU), 2012/13 akademik yılında ilk öğrencilerini ağırlayan Türkiye’nin en yeni kurumlarından biridir. Öğrencilerinin yarısından fazlasını ülke dışından çekmeyi hedeflemektedir. Uluslararası öğrenci değişimlerini teşvik eden Erasmus+ programına birçok Türk koleji katılmaktadır. Türkiye’deki hem kamu hem de özel üniversiteler, Avrupa çapında lisans programlarını standartlaştıran Bologna Anlaşmasına bağlıdır. QS Higher Education System Strength Rankings’in güncel sayısında Türkiye’nin yükseköğretim sistemi dünyada 43. sırada yer almaktadır.

Türkiye’deki en iyi üniversiteler şunlardır: On Türk üniversitesi QS Üniversite Sıralamasında yer almaktadır: EECA 2019, Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya’daki en iyi kurumların derecelendirmesi, 45 Türk üniversitesi ise 2019 QS Dünya Üniversite Sıralamasında belirtilmiştir. Türkiye’nin en iyi üniversiteleri, ülkenin en büyük iki şehri olan Ankara veya İstanbul’dadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara’daki en iyi 50 üniversite arasında yer alırken, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul’daki en iyi 50 üniversite arasındadır.

Türkiye’de Kaç Devlet Üniversitesi Var?

Türk üniversiteleri yüksek kaliteli eğitim vermekte ve araştırmaya kendini adamış durumdadır. Sonuç olarak, yabancı öğrenciler yüksek öğrenimleri için özellikle de ucuz öğrenim fiyatları nedeniyle Türk üniversitelerini tercih etmektedirler. Türkiye’de 85 devlet üniversitesi vardır.

Türkiye Devlet Üniversitelerine Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Ediliyor mu?

Evet, Türk üniversiteleri, akademik nitelikleri ve eğitim kursuna uygunlukları göz önünde bulundurularak tüm ülkelerden uluslararası öğrencileri kabul etmektedir. Öğrencilerin sertifikaları ve transkriptleri, lisans ve lisansüstü kabul kararlarında önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye’de Kaç Vakıf Üniversitesi Var?

63 vakıf üniversitesi vardır. Akademisyenler, kamu yükseköğretim sistemine önemli bir alternatif olan vakıf üniversitelerinin, Türk üniversitelerinin dünya sıralamasında yükselmesi ve dünyanın her yerinden öğrenci çekmeyi amaçlaması nedeniyle Türk eğitiminin kalitesini artırmaya yardımcı olduğuna inanmaktadır. Üniversiteler varlıklı iş adamları tarafından kurulmuştur ve eğitim kurumlarının sayısı son 30 yılda çarpıcı bir şekilde artmıştır. Akademisyenler, Arap dünyasında yüksek öğrenim için rol modelleri olarak hizmet edebileceklerine inanmaktadırlar.

Vakıf kurumlarının çoğu da kamu arazi katkılarından yararlanmıştır. Akademik bir araştırmaya göre, Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından yönetilirken, aynı zamanda benzersiz yasalarla da yönetilmektedirler. Türkiye’nin yüksek öğrenimi ile ilgili çevrimiçi bir kaynak olan Study in Turkey’e göre, vakıf üniversitesi öğrencilerinin %40’ından fazlası bir tür yardım almaktadırlar. Koç Üniversitesi’ndeki bazı tam zamanlı öğrenciler, diğer şeylerin yanı sıra, derslerin çoğu Türkçe yerine İngilizce olarak verildiğinden ve kurumların kamu sisteminden daha az geleneksel bir müfredat sunduğundan, eğitimin değerli olduğunu savunmaktadırlar.

Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerine Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Ediliyor mu?

YÖK tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, ülkedeki vakıf üniversitelerinin ilk kapsamlı değerlendirmesine göre şubat ayı itibarıyla 63 Türk vakıf kurumunda toplam 525.473 öğrenci kayıt yaptırdı. Uluslararası öğrenciler Türkiye’de okumak için sınav gerektirmeyen vakıf üniversitelerine kayıt yaptırabilmektedirler. Vakıf üniversiteleri her yıl belirli bir oranda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları açmaktadır.

Üç kıta arasında bir kavşak noktası olarak jeopolitik konumu, mükemmel eğitim kalitesi ve dünya çapında tanınan bir yeterlilik belgesinin faydası ile Türkiye, son zamanlarda üniversite eğitimi için en çok tercih edilen ülkeler listesinin zirvesine yükseldi. Her yıl özellikle Körfez ve Orta Asya ülkelerinden binlerce öğrenci Türk kurumlarını tercih etmektedir. Türkiye’de 2021 yılı itibariyle 81 ilde 200’den fazla devlet ve vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu kurumlar yüzlerce farklı lisans programı sunmaktadır ve her programın sonunda verilen dereceler dünya çapında tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TED Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 70’e yakın Türk üniversitesi, yabancı uyruklu öğrencileri sınavsız kabul etmektedir. Ayrıca, çoğu kurum yurtdışındaki öğrencilere belirli alanlarda sınavsız izin vermektedir. En güncel ve doğru bilgilerin başvuracağınız kolejlerin resmî web sitelerinde bulunabileceğini hatırlatmak isteriz. Türkiye’deki üniversiteler genellikle YÖS Testini (Uluslararası Öğrenci Testi) geçen uluslararası öğrencileri kabul etmektedir. Ancak bazı kurumlar YÖS sınavına girmeden öğrencilerin lisans programlarına alınmasına izin vermekte ve bunun üniversitelerin inisiyatifinde olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca YÖS ile öğrenci kabul eden kurumlardaki programlara başvurular açık kontenjan olması durumunda sınavsız olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de bir yabancı olarak, sınavsız lisans eğitimine başvurmak için aşağıdaki koşullardan birini sağlamanız gerekmektedir:

 • Tamamı yabancı uyruklu olanlar ile doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığının muvafakati ile Türk vatandaşlığından ayrılanlar.
 • Daha sonra Türkiye vatandaşı olanlar,
 • Lise öğrenimini henüz Türkiye’de tamamlayanlar yabancı uyruklu olanlar,
 • Türk uyruklu ve yabancı bir ülkeden lise diplomasına sahip olmak
 • KKTC öğrencileri için GCE AL test sonuçları

En önemlisi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kriterleri başvuru yapacağınız kolejlerin resmî web sitelerinde aranabilmektedir. Türkiye’de sınavsız üniversite başvurusu için gerekli temel belgeler aşağıdadır. Kurumlar sizden ek evrak isteyebilmektedirler. Noter tasdikli ibraz edilmesi gereken evrak listesi aşağıdadır.

 • Lise diplomasının aslı ve noter tasdikli tercümesi.
 • Liseden alınan transkriptler ve noter onaylı tercümesi
 • Pasaportunuzun bir kopyası ve noter onaylı tercümesi
 • Denklik belgesi
 • Biyometrik fotoğraf.

Türkiye’de Öğrenci Yurdu Var mı?

Türkiye’de eğitim görmek, özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye’deki eğitim düzeyi ve kalitesine ilgi duyanlar ile Suriye ve Irak’tan gelen öğrenciler için bir hayal haline geldi. Bu nedenle Türkiye’de her öğrencinin maddi durumuna uygun öğrenci yurdu aramak ve öğrencilere sunulan hizmetleri Türkiye’deki her öğrenci yurdunda karşılaştırmak gerekli hale gelmiştir. Türkiye’de her biri farklı hizmetler sunan çeşitli öğrenci yurtları vardır. Türkiye’deki öğrenci yurtları şu şekilde sınıflandırılabilmektedir:

 • Devlet Destekli Yurtlar (KYK): Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK Vakfı tarafından yönetilen Türk devlet destekli öğrenci yurtlarıdır. Devlet öğrenci yurdunun aylık maliyeti 200 ile 350 TL (21 -36 dolar) arasında olup, tüm öğrenciler için uygun hale gelmektedir. Yıl boyunca bazı devlet evlerinde yaz kursları ve öğrenci etkinlikleri düzenlenmektedir. Yaz tatilinde bu evlerde kalabilmek için yaz kurslarına önceden kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bir devlet öğrenci yurdu, öğrenciler için aşağıdaki özelliklerle ayırt edilmektedir: Tüm devlet öğrenci evlerinde makul bir fiyata sembolik yemekler servis edilmektedir. Ücretsiz internet bağlantısı mevcuttur. Özel çamaşırhanelerde temizlik ve çamaşırhane hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrenciler profesyonellerden psikolojik ve sosyal yardım almaktadırlar. Başka bir devlet öğrenci yurdunda on gün kalma imkânı vardır. Türkiye’de devlet öğrenci yurdunun dezavantajları: Oda başına düşen öğrenci sayısının belirli durumlarda sekize çıkmasıdır.
 • Vakıf Kurumları Tarafından Desteklenen Yurtlar: Türkiye’de tanınmış bir dini ve hayır kurumu olan ve Türk ve uluslararası öğrencilere yardımcı olan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından işletilen bir öğrenci evidir. Öğrencilere küçük bir maliyetle uygun fiyatlı, güvenli ve çağdaş konutların yanı sıra bazen tam muafiyete eşit olabilen önemli indirimler sunmaktadır. Vakıf Öğrenci Yurdu Avantajları: Bu tür yurtlar katı kurallarıyla bilinmektedir. Organizasyonla yapılan bir görüşmenin ardından öğrenci kabul edilmektedir. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm öğrenciler bunu kullanabilmektedir. Vakıf öğrenci konutlarına Türkiye’nin üç ilinde erişilebilmektedir: İstanbul, Antalya ve İzmir.
 • Özel yurtlar: Öğrencilere normal kahvaltı, yemek ve akşam yemeğinin cüzi bir ücret karşılığında sunulduğu, Yemek gibi birçok olanağın yanı sıra lüks ve huzur sağlayan, Türkiye’de bulunan özel bir öğrenci evidir, Açık internet erişimi, çamaşırhane ve temizlik hizmetleri verilmektedir. Çalışma alanlarının mevcudiyeti, mahremiyetin mevcudiyeti, Türkiye’de özel öğrenci yurdu olarak en iyi öğrenci konaklamasına izin vermektedir. Öğrencinin özel dairesinin içinde bulunan Özel yurtlar, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine yakınlıkları ile de öne çıkmaktadır. Bir Türk kurumuna kabul edildiğinize dair resmî belgeleri göstermeniz ve Türkiye’nin herhangi bir ilinde öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunmanız yeterli olacaktır.
 • Öğrenci konutları: Öğrenci ya da genel olarak yabancı olsun, Türkiye’de eğitim gören gençlerin konaklayacağı konutlardır. İstanbul’da oldukça yaygındır ve bu konut tarzı Arap öğrenciler arasında çok popülerdir. Türkiye’de Genç Konutlarının Pek Çok Faydası Vardır: Türkiye’de bir mülk kiralamanın maliyeti ile karşılaştırıldığında, paylaşıldığı için daha ucuzdur ve Türkiye’deki özel konut sigortasına kıyasla masraflar sakinler arasında yayılmaktadır. Sigorta bedeli minimum aralıkta olup faturalar kiraya dahildir (su, elektrik, gaz, internet). Bu tür mülklere olan yüksek talep nedeniyle, daire ve kiralık daire fiyatları son derece rekabetçi kiralar Türkiye bölgesine göre değişiklik göstermektedir.

Aksaray, Fatih, Taksim, Esenyurt ve Avcılar gibi semtleriyle İstanbul’da konut, ulaşım bağlantılarına yakın elverişli konumdaki genç konutları ile İstanbul’un en yoğun nüfuslu semtleri arasındadır. Türkiye’de gençler için konut maliyeti Türkiye’de il ve mahalleye göre değişmektedir, ancak İstanbul’da bir oda için genç konut fiyatları şu şekildedir: Esenyurt bölgesinde 88,5 dolar, Avcılar bölgesinde 94 dolar Başakşehir’de 115 dolar, Beyoğlu semtinde 302 dolar, Trabzon ilinde 42-52 dolar, Eskişehir ilinde 57-73 dolar, Bursa ilinde fiyatlar 52-83 dolar, Kocaeli ilinde 52-63 dolar arasında değişmektedir. Genç evinde tek kişilik oda kiralama fiyatlarıdır, oda başka bir öğrenciyle paylaşılırsa maliyet daha az olabilmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türkiye’de Öğrenci Yurtlarında Kalabilir mi?

Türk kurumlarında okuyan yabancı öğrenciler, diğer tüm yabancılar gibi kiralık daire arayacaktır. Ancak üniversitelerdeki öğrencilerin Türkiye’deki öğrenci yurtlarında yaşama seçeneği vardır. Yurtlarda yaşayan öğrencilerin çeşitli avantajları vardır. En belirgin olanı kira bedelidir. Bir odanın aylık kirası 5 dolar kadar düşük olabilmektedir. Tek ve ortak odalar mevcuttur ve yurtların çoğunda öğrencilerin yemeklerini hazırlayabilecekleri mutfaklar bulunmaktadır. Yemek yapmayı sevmeyen öğrenciler, uygun fiyatlı ve geç saatlere kadar açık olan kafeteryalarda yemek yiyebilmektedirler.

Öğrenciler Türkiye’de Nerede Yaşamaktadır?

Türkiye’nin 81 şehri ve 201’den fazla üniversitesi vardır. Her yıl binlerce öğrenci Türkiye’de hangi şehirde okuyacağını seçmektedir. Türkiye’deki en popüler Öğrenci Şehirlerinin bir listesini hazırladık. Listemizdeki tüm konumlar, mükemmel eğitim standartları ve tanınmış üniversiteleri sayesinde uluslararası öğrencilere sunacak çok şeyi vardır. İstanbul, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, muhteşem köprüleri, tarihi yerleri ve nefes kesen Boğaz’ı ile çok daha fazlasını sunan tanınmış bir metropoldür.

İstanbul dünyanın en büyük öğrenci şehirlerinden biridir. Toplam 57 üniversiteye sahiptir. 57 üniversite arasında 44 özel üniversite ve 13 kamu kurumu bulunmaktadır. Bu büyük şehir, Türkiye’deki üniversitelerin %29’una ev sahipliği yapmakta ve bu da onu bir öğrenci metropolü yapmaktadır. İstanbul, uluslararası öğrencilerin neredeyse üçte birinin eğitim aldığı yerdir. İstanbul, çeşitli konaklama alternatifleri ve eğlence fırsatları sunduğu için bir öğrenci şehri olarak iyi çalışmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu, İstanbul’da birkaç yıl yaşadıktan sonra bile keşfedilecek yeni şeyler olduğunu belirtmektedir.

Türkiye’nin başkenti Ankara, yaklaşık 5,4 milyonluk nüfusu ile ülkenin en büyük şehirlerinden biridir. Ankara’da okumak heyecan verici bir deneyim olabilmektedir. Türkiye’de Ankara, özel üniversiteler için ikinci en popüler destinasyondur. Ankara, yedi devlet kurumu ve sekiz özel üniversitesi ile yüksek öğrenim yıllarınızı geçirmek için mükemmel yerlerden biridir. Ankara’nın öğrenci hayatı da listedeki diğer şehirlerden farklıdır.

İzmir ülkenin batı bölgesindedir. Nüfus bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir. İzmir, komşu şehirler kadar turistik olmayabilir. Bununla birlikte, bir turizm destinasyonunun özelliklerine sahiptir. Güzel kumsalları, hoş gezinti yerleri ve sakin bir ortamı ile İzmir kesinlikle hem ders çalışmak hem de eğlenmek için bir yerdir. İzmir’de dokuz üniversite vardır.

Antalya şüphesiz Türkiye’nin en bilinen şehirlerinden biridir. Listemizdeki şehirlerden biri olan Antalya, sadece harika bir tatil yeri değil, aynı zamanda yurtdışında eğitim almak için de harika bir destinasyondur. Parlak güneş ve muhteşem kumsallar sayesinde çalışmalarınızı her yerden daha çok seveceksiniz. Antalya’da üç özel kurum ve iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. Kampüs yaşamı ve eğitim nedeniyle, uluslararası öğrencilerin çoğunluğu Antalya’da özel kurumlarda eğitim almayı tercih etmektedir.

Marmara bölgesinin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olan Sakarya, Sakarya Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle oldukça yoğun olan şehir, yoğun ilgi görmektedir. Sakarya 953 bin kişilik nüfusu ile yoğun nüfuslu bir şehirdir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türkiye’de Ev Alabilir mi?

Türkiye, olağanüstü iklimi, manzarası, kültürü ve tarihi nedeniyle uzun zamandır yabancıların evim diyebileceği çekici bir yer olmuştur. Sonuç olarak, ülke iş adamları, profesyoneller, öğrenciler ve emeklilere ikinci vatandaşlık karşılığında gelip gayrimenkul yatırımı yapmaları için birçok seçenek sunmaktadır. Türkiye’de yaşamak isteyen yabancılar iki ay gibi kısa bir sürede yatırım yaparak Türk vatandaşlığı alabilirler. Realty Group projeleri uluslararası alıcılar için makul fiyatlıdır.

Türkiye’nin En Kaliteli Üniversiteleri Nelerdir?

Türkiye, Dünyanın Yedi Harikasından ikisinin yanı sıra dünyanın en iyi üniversite ve kuruluşlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. En parlak öğrencilerden bazılarını yetiştirdiği için dünya çapında tanınan bazı üst düzey, saygın üniversitelere sahiptir. Türkiye, Yüksek Lisans, Lisans veya Doktora derecesi alabileceğiniz çok sayıda üst düzey kurum ve üniversiteye sahiptir. Dünyanın en büyük hukuk okullarından, işletme okullarından, mühendislik okullarından ve tıp okullarından bazılarında okurken yüksek lisans, lisans veya doktora diploması alabileceğiniz çok sayıda üst düzey kurum ve üniversiteye sahiptir. Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi birçok Türk üniversitesi dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır.

Times yüksek öğrenim sıralaması aşağıda listelendiği gibidir. (2021)

 • Çankaya Üniversitesi 401
 • Koç Üniversitesi 401
 • Hacettepe Üniversitesi 501
 • Sabancı Üniversitesi 501
 • Bilkent Üniversitesi 601
 • Boğaziçi Üniversitesi 601
 • Özyeğin Üniversitesi 601
 • İstanbul Teknik Üniversitesi 801
 • İstanbul Üniversitesi 801
 • ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 801

Türkiye’de Dünyaca Ünlü Üniversiteler Var mı?

Bu Türk kurumları, Best Global Üniversiteleri listesindeki toplam sıralamalarına göre sayısal olarak derecelendirilmiştir. Okullar, dünya çapındaki ve Asya’daki akademik topluluk üyeleri tarafından araştırma performanslarına ve derecelendirmelerine göre derecelendirilmiştir. Bunlar Türkiye’nin en iyi uluslararası üniversiteleridir.

 • Boğaziçi Üniversitesi: KÜRESEL PUAN 62.6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: KÜRESEL PUAN 52.2
 • İstanbul Teknik Üniversitesi: KÜRESEL PUAN 50.7
 • Hacettepe Üniversitesi: KÜRESEL PUAN 49,9
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: KÜRESEL PUAN 48.6
 • Bilkent Üniversitesi: KÜRESEL PUAN 47.2

Türkler Yabancı Uyruklu Öğrencilere Nasıl Davranmaktadır?

Dil ve kültürel engeller, eğitim sistemlerindeki farklılıklar, finansal sorunlar, sosyal etkileşim sorunları, ırksal önyargı, farklı görüşler, yabancılaşma ve yurt özlemi, daha önce yapılan bir araştırmaya göre, yabancı öğrencilerin yeni bir toplumda karşılaştıkları zorluklar arasında yer almaktadır. Genel olarak, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki deneyimlerinden genel olarak memnun oldukları görülmektedir. Bazı olumsuz görüşler belirtilse de uluslararası öğrenciler genellikle kültür, çevre, yemek, dil ve insanlarla barışık olduklarını ve insanları iyi ve misafirperver bulduklarını belirtmektedirler.

Türkiye, iyi organize edilmiş bir polis teşkilatı ve ordusuyla güvenli bir ülkedir. Polis şehirlerde güvenliği sağlarken, ordu şehirlerin dışında ve sınırlarda güvenliği sağlamaktadır. Rüşvet, Türkiye’de modası geçmiş bir kavramdır. Ordusu, dünyanın en güçlü ordularından biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye, hukuk sisteminde İsviçre Borçlar Kanunu, Alman Ticaret Kanunu ve İtalyan Ceza Muhakemesi Kanunu’nu takip etmektedir. Türkiye’de insanlar birbirleriyle iyi geçinmekte ve ırkçılık hiçbir zaman olmamıştır. Bir Türk ve bir yabancı anlaşamadığında Türkler haklının ve yaralının yanında yer almaktadır.

Tam o anda bir sorununuz olduğunda İngilizce bilen birini bulamasanız bile size her şekilde yardımcı olmaya çalışan güzel insanlarla karşılaşacaksınız. Türk insanı dünyanın en misafirperver insanları arasındadır; yabancılara karşı çok kibar ve samimiler. Türk insanı ne olursa olsun haksızlığa karşı yabancıları savunacaktır.

Yorum yapın