Türkiye’de Oturma İzni Nasıl Alınır?

Gelişmiş iş ortamının yanı sıra sosyal ve kültürel hayatın canlılığı nedeniyle birçok yabancı Türkiye’yi tercih ediyor. Yabancılar, ülkeye geçerli bir vize ile girmedikleri sürece oturma izni başvurusunda bulunamazlar. Türkiye’de birçok oturma izni şekli vardır. Yabancılar sadece yasal şartları yerine getirdikleri ikamet vizesi türüne başvurabilirler. Başvurunun türü ve kalış amacı, ilk başvuruyu veya değişim başvurusunu etkiler.

Yer değiştirme, çalışma veya eğitim gibi nedenlerle bir buçuk yılda üç aydan fazla Türkiye’de kalmanıza izin verilir. Oturma izni, Türkiye’de yaşamanıza, okumanıza, evlenmenize, vergi numarası almanıza, banka hesabı açmanıza, mülk satın almanıza ve yatırım yapmanıza olanak tanır. Türkiye’de çalışmak için ihtiyacınız olan tek şey, oturma izni işlevi de gören bir çalışma iznidir.

Türkiye’de Oturma İzni Alma Şartları Nelerdir?

Randevu gününüzde size en yakın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ofisine birçok evrak ibraz etmeniz gerekecektir. Bir Türk oturma izni aşağıdaki belgeleri gerektirir:

 • Oturma izni alma formu.
 • Dört biyometrik fotoğraf.
 • Otantik pasaport.
 • Pasaportun veya diğer seyahat belgesinin noter tasdikli bir kopyası.
 • Kalış süresini kapsayacak yeterli ve uzun vadeli mali kaynakların kanıtı. Türkiye’de
 • geçirdiğiniz her ay için banka hesabınızda en az 580$ olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Ancak, bu tutarın size her ay ödeneceğini gösterebilirsiniz.
 • Tıbbi Kapsamın Kanıtı

Kimler Türkiye Oturma İzni Alabilir?

Vize türünüze, başvurunuzun amacına ve Türkiye’de kalmayı planladığınız süreye bağlı olarak aşağıdaki oturma izinlerinden birine başvurabilirsiniz:

Tüm oturma izinleri arasında Türkiye’de kısa dönem oturma izni en çok aranandır. Bu oturma izni çeşitli nedenlerle kullanılabilir:

 • Bilimsel araştırma için
 • Ticari bağlantılar veya iş kurmak için
 • Hizmet içi eğitim programına katılmak
 • Öğrenci değişim programları kapsamında eğitim veya benzeri amaçlar için.
 • Halk sağlığı tehdidi olarak kabul edilen hastalıklardan birine sahip değilseniz, turizmin tıbbi
 • Tedavi görmesi için
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılmak için
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşısınız
 • Türk uyruklu kişinin yurtdışındaki eşine, reşit olmayan çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğuna aile ikamet izni verilebilir. Oturma vizesinin verilebilmesi için, sponsorun başvuru sahibini desteklemek için yeterli kaynağa sahip olması gerekir.

Türkiye’de gönülsüz veya ortaokula gidiyorsanız, öğrenci oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Halihazırda bir aile ev izniniz varsa buna ihtiyacınız olmayacak. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, sağlıkta uzmanlık eğitimi (TUS) veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi (DUS) için eğitim almayı planlıyorsanız, buna başvurabileceksiniz. ikamet.

Türkiye’de en az sekiz yıldır ikamet eden yabancılar, ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne uzun dönem ikamet vizesi başvurusunda bulunmalıdır.

Geçerli bir vizeniz veya oturma izniniz olmadan Türkiye’de bulunuyorsanız ancak sınır dışı edilmediyseniz, sınır dışı edilmeyi bekliyorsanız veya acil bir durum nedeniyle ülkenize geri dönemezseniz, bu oturma iznine başvurabilirsiniz.

İnsan ticareti mağduru iseniz bu ikamet vizesine başvurabilirsiniz.

Yabancılar İçin Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Bir yabancı, vize veya vize muafiyet süresinin izin verdiğinden daha uzun süre kalmak isterse, kısa dönem ikamet izni gereklidir. Aşağıda belirtilen amaçlarla Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de kısa süreli ikamet eden yabancılar için “Kısa Süreli İkamet İzni” başvurusu yapılabilmektedir. Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin, planlanan ikamet izninin sona ermesinden sonra en az iki ay geçerliliği olan bir pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeye sahip olmaları gerekir.

 • Türkiye’ye araştırma yapmak için gelen yabancılar,
 • Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan yabancılar vergi indirimi hakkına sahiptir.
 • Ticari firma kurmayı veya ticari ilişki kurmayı planlayan yabancılar,
 • Hizmet içi eğitimlere katılacaklar yabancı uyruklulardır.
 • Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalar veya öğrenci değişim programları sonucunda Türkiye’ye
 • öğrenim amaçlı seyahat edecek olan yabancılar,
 • Kısa bir süre kalacak olan turistler
 • Tıbbi tedavi için Türkiye’ye gidecek olanlar,
 • Adli veya idari bir talep veya hüküm nedeniyle Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Aile ikamet iznini kısa dönem ikamet iznine çevirmek isteyen yabancılar, Türkçe dersi alacak yabancılar vb.
 • Türkiye’de kamu araştırmalarına, stajlara, kurslara ve eğitime katılacak yabancılar
 • Türkiye’de lisansüstü eğitimini bitirdikten sonra altı ay içinde başvuran yabancılar.
 • Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari bağlantı kurmak veya iş yapmak isteyen bir yabancı, üç aydan fazla ikamet vizesi alırsa, yabancının etkileşimde bulunacağı kişi veya firmalardan davet mektubu veya eşdeğeri belgeler istenebilir. Kısa Dönem İkamet İzinleri, yabancının uyruğuna ve ikamet nedenine bağlı olarak turizm bölgesinde yer alan illerde bir yıl, turizm bölgesinde yer almayan illerde iki yıl süreyle verilmektedir.

Yabancının gayrimenkul tapusu ve ayrıca konut niteliğine sahip olması kaydıyla turizm bölgesi dışında kalan diğer illerde bir veya iki yıl süreyle verilebilir. Ayrıca, Kısa Dönem İkamet İzninin yenilenmesi için yabancının, mevcut ikamet izninin son iki ayı ve mevcut ikamet izninin son günü içinde yenileme başvurusunda bulunmuş olması gerekir. Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin, başvuruda önerilen yenileme süresinden en az 2 ay daha uzun olması gerekir.

Kısa Dönem İkamet İçin Nereye Başvurulur?

Türkiye’de 90 günden fazla kalmak isteyen yabancıların, kalış sürelerini uzatmak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne “Kısa Dönem İkamet İzni” başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bir önceki yıl Türkiye dışında 120 günden fazla kalan yabancıların oturma izinleri iptal edilir.

Kısa Süreli İkamet Başvurusu İçin Hangi Evraklar Hazırlanmalıdır?

Türkiye’de Kısa Süreli İkamet başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Oturma izni için online başvuru
 • Pasaport (aslı ve fotokopisi) veya pasaport yerine geçen belge
 • Biyometrik verilerin dört fotoğrafı
 • Kiracı olarak, kira sözleşmesinin noter tasdikli bir kopyası gereklidir.
 • Bir Türk vatandaşı ile birlikte kalıyorsanız, birlikte kaldığınız kişinin adres kayıt kağıdı ve taahhütnamesinin bulunması gerekmektedir.
 • Türkiye’de bir taşınmazın tapusu varsa, tapu fotokopisinin sizde olması gerekir.
 • Talep edilen kalış süresi boyunca özel sağlık sigortası
 • İkamet ücretinin ödendiğini gösteren ödeme belgeleri

Yabancılar İçin Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Türk makamları tarafından verilen oturma izniyle Türkiye’de kesintisiz olarak en az sekiz yıl yaşadıysanız, süresiz bir Türk uzun dönem oturma iznine başvurabilirsiniz. Mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi, insani ikamet vizesi sahibi veya geçici koruma sahibi olarak Türkiye’de gerekli süre boyunca yaşadıysanız başvuru yapmaya uygun olmadığınızı unutmayın. Türkiye’de uzun süreli ikamet, en yaygın olanı Türkiye’de bir iş kurmak veya gayrimenkul satın almak olmak üzere çeşitli şekillerde kazanılabilir. Türk mevzuatında minimum yatırım tutarı belirtilmemiş; yine de bir mülkünüz olduğunu ve yeterli mali kaynağa sahip olduğunuzu göstermeniz yeterlidir.

Türkiye’de daimi ikamet başvurusu yapmadan önce aşağıdaki düzenlemeleri incelemek gerekir:

 • Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl ikamet eden yabancı uyruklu kişilere İçişleri Bakanlığı’nın mutabakatı ile Türkiye topraklarında daimi oturma izni verilmektedir.
 • Kanunun 38 inci maddesine göre, öğrenci ikamet izni süresinin yarısı ve kalan ikamet izinlerinin süreleri tam olarak dikkate alınarak, kesintisiz sekiz yıl sayılır.
 • Son üç yılda herhangi bir sosyal yardım almamışlardır.
 • Mukim, kendilerini ve ailesini düzenli olarak desteklemek için yeterli para kazanabilmelidir.
 • İkamet için geçerli bir sağlık sigortası kapsamı gereklidir.
 • Halkın güvenliği ve güvenliği etkilenmemelidir.
 • Uzun dönem oturma iznine sahip yabancılar, (adaylık, seçim, kamu görevi, araba ithalatı) gibi birkaç temel ayrıcalık dışında Türk vatandaşlarıyla aynı hakların çoğuna sahiptir.

Uzun Dönem İkamet İçin Nereye Başvurulur?

Ülkede uzun süre kalmak isteyen yabancılar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne “Uzun Dönem İkamet İzni” başvurusunda bulunabilirler.

Uzun Süreli İkamet Başvurusu İçin Hangi Evraklar Hazırlanmalıdır?

Türkiye’de Uzun Süreli İkamet başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Oturma izni alma formu.
 • Pasaportun veya seyahat belgesinin aslı ve fotokopisi.
 • oturma izni için önceki evrakların sunulması
 • İki adet vesikalık fotoğraf.
 • Başvurucunun son üç yıl içinde kurumlardan veya sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir
 • sosyal destek almadığını gösteren belge.
 • Türkiye’de ikamet süresi boyunca yeterli ve uzun vadeli mali kaynakları gösteren beyan.
 • Sağlık sigortası.
 • Daimi ikamet için başvuru yapılmıştır.
 • Konutun adresi.
 • TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yukarıdaki tüm evrakları tek bir dosyada alır.

Oturma İzni Başvuru Formu

Yabancı bir ülkede yaşamak için uzun süreli ikamet başvurusunda bulunurken, kendinizle ilgili gerekli bilgileri, yani o hükümetin neden ülkesinde kalmak istediğinizi anlamasını sağlayacak bilgileri içeren bir form doldurmanız gerekmektedir. Bu şekilde, sizin hakkınızda daha fazla şey öğrenirler ve ülkelerine faydalı mı yoksa zararlı mı olacağınızı düşünme fırsatına sahip olurlar.

Dört Biyometrik Fotoğraf

Gerekli işlem belgelerinde kullanılması istenen biyometrik fotoğraflar sayesinde; belgeleriniz benzer isimlere sahip diğer kişilerle karıştırılmadan saklanmaktadır.

Orijinal Pasaport

Kaçakçı, sahtekâr veya kimlik hırsızı olmadığınızı kanıtlamak için yanınızda bir kimlik kartınızın olması gerekmektedir. Ancak başka bir ülkede oturma izni almaya çalışıyorsanız geçerli kimliğiniz pasaportunuzdur. Bu nedenle tüm resmi işlemlerde mevcut ve orijinal pasaportunuzu kullanmanız gerekmektedir.

Pasaportun veya Seyahat Belgesinin Noter Onaylı Kopyası

Pasaportun veya seyahat belgesinin noter onaylı bir kopyası, belge kaybı durumunda çok faydalı bir kanıttır. Kişisel belgelerinizi kaybettiğinizi yetkililere bildirirseniz, bu kopya sayesinde yeni bir belge edinebilirsiniz.

Kalış Süresi boyunca Yeterli ve Sürdürülebilir Finansal Kaynakların Kanıtı

Uzun süreli vize almayı planlıyorsanız ve bu süre zarfında çalışma izniniz veya yabancı bir ülkede çalışma fırsatınız olmayacaksa, banka hesabınızdaki nakit parayla o ülkede yaşamak zorunda kalacaksınız. Elbette bu durumda o dönemde yeterli miktarda paranız olduğunu banka dekontları ile kanıtlayabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Kanıtı

Sağlık sigortasının kanıtı, bir bireyin o ülkede bir sigorta planı kapsamında olduğunu gösteren bir belgedir. Bu şekilde vizesi olan ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini gösterecektir.

Türkiye’de oturma izni almak ne kadar sürer?

Yabancıların nüfus cüzdanı başvurusunda bulunabilecekleri devlet göç dairelerinin bulunduğu 81 il bulunmaktadır ancak randevu için bekleme süresi ve işlem süresi değişiklik göstermektedir. Bekleme süresi İstanbul’da 3-4 ay, Ankara’da 2-3 ay, Antalya ve daha küçük şehirler ve plajlarda 1 ay veya daha azdır. Bu yıl binlerce yeni başvurunun yanı sıra İstanbul’da 1 milyona yakın yabancı oturma izni kimlik kartlarını yeniliyor.

Türkiye oturma izni ne kadar?

İngiliz uyruklular, Ocak ayından itibaren oturma izni kartı veya kitabı için 110 Türk Lirası (yaklaşık 80 $) ödemek zorunda kaldı. İkamet ücreti 605,46 TL (62 $), vize ücreti ise 695,00 TL (72 $). Oturma izni almanın maliyeti, başvuranın vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık gösterebilir. Resmi web sitesinde, izin almanın size ne kadara mal olacağını öğrenebilirsiniz.

Bunu başarmak için üç seçenek vardır. İlk yöntem, satın alma sırasında vergi dairesinde (Vergi Dairesi) şahsen ödeme yapmaktır: komisyonsuz nakit veya kredi kartı ile. Ödeme, tercih edilen yöntem bu ise, başvuru sahibinin hesabının bulunduğu bir Türk bankasında çevrimiçi olarak (ücretsiz olarak) da yapılabilir. Üçüncü seçenek ise Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine giderek banka operatörü aracılığıyla komisyonsuz ödeme yapmaktır.

Türkiye’de oturma izni aldıktan sonra, adınızı veya fiziksel konumunuzu değiştirirseniz, on beş gün içinde göçmenlik bürosuna bildirmeniz gerektiğini, aksi takdirde para cezasına çarptırılacağını ve başka bir ikametgah almakta zorlanabileceğinizi unutmamalısınız. iznin yenilenmesi.

Oturma İzni ile Türkiye’de Çalışabilir misiniz?

Oturma izni, Türkiye’de yaşamanıza, okumanıza, evlenmenize, ehliyetinizi Türkçe olarak değiştirmenize, vergi numarası almanıza, banka hesabı açmanıza, mülk satın almanıza, yatırım yapmanıza ve daha pek çok şeye olanak tanır. Ancak, Türkiye’ye çalışmak için taşınıyorsanız, oturma vizesi olarak da kabul edilen bir çalışma iznine ihtiyacınız olacak. Çalışma izni almak için ikamet ettiğiniz/vatandaş olduğunuz yerden aşağıdaki belgeleri sağlamanız gerekecektir:

 • Pasaport
 • Çalışma vizesi başvurusu
 • Bir fotoğraf
 • İş sözleşmesinin bir nüshası
 • İşveren ise potansiyel işçiyi Türkiye Çalışma Bakanlığı’na başvurmalıdır. İlgili evrakların tamamının sağlanması halinde çalışma izni süreci yaklaşık bir ay sürmektedir. Çalışma vizesi başvuru sahibi ayrıca Türkiye’de oturma izni talep ediyorsa, varış tarihinden itibaren 30 gün içinde Yerel Polis Dış Şube Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

Türkiye’de en az altı aydır bulunan ve geçerli oturma iznine sahip olan yabancı uyruklu kişiler, doğrudan Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Türkiye’de eğitim izinleri hariç en az 6 ay geçerli ikamet iznine sahip yabancılar, çalışma izni için doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilirler. Çalışma izinlerine istinaden Türkiye’de devam etmek isteyen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na vize yenileme başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru çevrimiçi olarak sunulmalıdır ve aşağıdaki belgeleri ek olarak içermelidir:

 • başvuranın mevcut çalışma izni.
 • İşveren Bilgileri.
 • başvuranın pasaportunun bir kopyası.
 • oturma vizesi kanıtı.
 • Yabancı çalışan meslek mensubu veya meslek örgütü üyesi ise ek belgeler istenebilir.
 • Ayrıca, 2015 yılından itibaren minimum geçerlilik süresi 6 ay olan pasaporta sahip uluslararası çalışanlar Türkiye çalışma vizelerini uzatabilecekler.

Türkiye’de Mülk Alırsanız Oturma İzni Alır mısınız?

2005 yılından bu yana, 400 bin yabancı vatandaş Türkiye’de yaklaşık 100 milyar dolar değerinde arazi ve emlak yatırımı satın aldı; bu, doğu AB aday ülkesi ve OECD üyesi olan Türkiye’nin piyasa fiyatları ve görünüm rakamlarıyla uluslararası emlak liginde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. ilgi bol olduğu için 2025 yılına kadar önümüzdeki birkaç yıl içinde ikiye katlanacak. Ayrıca yabancı alıcılar, pasaportlarını Noterde Türkçe’ye çevirterek, ardından Devlet Vergi Dairesi’nden ücretsiz Ulusal Vergi Kimlik Numarası alarak ve aynı gün devletin Tapu ve Kara Kadastro ofislerinde imza atarak sürece başlarlar.

Türkiye’ye turist vizesi ile giriş yaptıktan sonra, Türkiye’de herhangi bir değerde mülk satın almak için kısa süreli Emlak İkamet İzni Kimlik Kartı alınması gerekmektedir. Türkiye’de gayrimenkul sahipliği amacıyla kısa süreli Emlak İkamet İzni Kimlik Kartı alınması, bir sonraki dönem için oturma izninin yenilenmesini garanti eder ve Türkiye’de kalmaya devam etmeyi gerektirmez. Turist vizesi, mülkün 5 yıl satılmaması şartıyla, bir ila beş yıllık bir süre için Emlak Oturma İznine dönüştürülebilir.

Emlak İkamet İzni Kimlik Kartı Başvurusunun Türkiye’ye Aktarılması Vatandaşlık ve pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (Göç İdaresi) Türkiye genelinde 250 ilçe müdürlüğünde yapılır ve 5 yıllık bir bekleyişin ardından işleme alınır. Türk vatandaşlığına ihtiyaç duymayan çifte vatandaşların, Türkiye’de 8 yıl sürekli bulunduktan sonra kısa süreli oturma vizesinden ömür boyu çalışma iznine sahip süresiz uzun süreli oturma iznine geçebileceğini unutmayın. ‘Türkiye’de Daimi İkamet İzni’ bu Türk izni için başka bir isimdir.

Türkiye’de Gayrimenkul Nasıl Alınır?

Akdeniz yaşam tarzının tadını çıkarmak için milyarder olmanıza gerek yok. Türkiye çok çeşitli ucuz ev ve dairelere sahiptir. Yabancı alıcılar hala Türkiye’de makul fiyatlı mülk bulabilirler. Türkiye’nin turizm endüstrisini pazarlamak ve genişletmek konusunda baskı yapması, Türk mülkünün cazibesini daha da artırıyor ve ülkenin bazı bölgelerini özellikle emlak yatırımcıları ve spekülatörler arasında popüler hale getiriyor.

Hangi alanların, geliştiricilerin ve mülklerin paranızın karşılığı olduğuna karar verin. Türkiye, muhteşem bir manzara, mükemmel iklim, altyapı yatırımı, yükselen ekonomi ve güçlü bir gelişme arzusu dahil her şeye sahiptir. Araştırmak ve müzakere etmek için zaman ayırabilmeniz bir artıdır.

Geliştirici ve ajans baskısına direnmek için satın alma işleminize ticari bir tavırla yaklaşın. Bu kişisel bir karar olacaktır. Yurtdışında tatil evi satın almak, turistlere kiralamak için yatırım amaçlı bir gayrimenkul veya Türkiye’de ikamet etmek için bir ev almak seçiminizi etkileyebilir. Havaalanlarını, ana otoyolları, olanakları, tesisleri, turistik yerleri ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurun. Seçtiğiniz yer, sizin için önemli olan tüm kriterleri kontrol etmelidir. Mülk ziyaretçilere kiralanacaksa, uluslararası bir havaalanı, yüzme havuzları, restoranlar ve turistik yerler dikkate alınmalıdır.

Apartman daireleri, lokavt arayışında olan ve tatil evini veya basitçe kiralayabilecekleri bir yatırım mülkünü terk eden kişiler için popüler bir alternatiftir. Köy mülkleri ve daha geleneksel evler, onarım yapmak, değer katmak ve yeniden satmak isteyenler için uygun uzun vadeli projelerdir. Konum ve emlak tipine karar verdikten sonra sıra aramaya geliyor.

Bitmiş bir mülk, paralarının gayrimenkule gitmesini sağlamak isteyen yatırımcılar için anlamlıdır. Alternatif olarak, nihai ürüne bir miktar girdi sağlama fikrine ikna olabilir ve plan dışı satın almayı seçebilirsiniz. Hangi mülk türünü seçerseniz seçin, ilerlemeden önce mükemmel bir yasal desteğe sahip olmalısınız.

Türkiye’de bir mülk satın alırsanız , acenteniz, müteahhitiniz veya satıcınız çıkarlarınızı temsil edecek bir avukat önerebilir. Niteliklerini araştırmanız, referanslar aramanız, size yardımcı olmaları için neden onlara güvenmeniz gerektiğini anlamanız ve nihayetinde avukatınızı seçtikten sonra sizin için ne yapacaklarını bilmeniz gerekir. Satın alma haklarınızı doğrulamaları ve mülkün tapu evraklarını almaları gerekir. Dolayısıyla, tek bir satıcı varsa, mülk tartışmalı zeminde, askeri arazinin yakınında geliştirilemez veya birçok isme sahip olamaz.

Mülk üzerinde ipotek varsa, satıcıya ödediğiniz paranın borcu kapatmak için kullanılacağını, böylece miras bırakmadığınızı belirten bir sözleşmeniz olmalıdır. Yerliler Türkiye’de daha hızlı ve daha az evrak işi ile ev satın alabilirler. Tapuları hızlı bir şekilde alabilirler. Bir yabancı olarak, önce Ordudan izin almalısınız. Yabancıların askeri üslerin yakınında mülk satın almasına izin verilmiyor. Başvurular yerel olarak işlenir; ancak, 4 hafta kadar sürebilir. Plan dışı satın alıyorsanız, avukatınız yüklenicinin geçmişini kontrol etmeli ve size itibarları konusunda tavsiyede bulunmalıdır.

Önce pazarı ve neyin erişilebilir olduğunu araştırmak önemlidir. Bölgeyi tanıyın ve diğer eski babalardan tavsiye alın. Saygın bir emlakçı kiralamak ve hukuki yardım almak çok önemlidir.

Yorum yapın