Tapu Beyannamesi Nedir?

Tapu beyannamesi kişi ve kuruluşlara ait taşınmazların mülkiyet haklarının belediyelerin ilgili birimlerine beyan edilmesidir. Taşınmazın mülkiyet hakkı alındığında belediyeye tapu beyannamesi verilir. Konut, arsa veya bina fark etmeksizin herhangi bir gayrimenkul sahibi her kişi, kurum veya kuruluşun devlete bildirimde bulunmak zorunda olduğu gayrimenkul beyannamesi işlemleri tapu senedinin alınmasından sonra başlamaktadır.

Yeni gayrimenkul sahibi olanlar aynı yıl içinde yapılacak resmi işlemler listesine dahil edilmelidir. Bildirimde bulunmama veya gecikme gibi durumlarda bazı cezalar söz konusu olabilir. Beyannamenin içeriği, taşınmazın mülkiyetinin bulunduğu yılın sonuna kadar içermelidir. Bildirimin zamanında yapılmaması durumunda ikinci derece usulsüzlük cezası verilir. Tapu beyannamesinin verilmediği dönemde vergi ziyaı oluşursa vergi ziyaı cezası kesilir. Bildirimin geç yapılması ve aynı zamanda vergi kaybına neden olması halinde aralarında karşılaştırma yapılarak daha yüksek tutarda ceza uygulanır. Emlak beyannamesi ile ilgili dikkat çeken hatırlatmalardan biri de her taşınmaz için ayrı bir emlak beyanı yapılması zorunluluğudur.

Tapu Beyannamesi Nasıl Yapılır?

Taşınmazdan elde edilen kira gibi gelirlere ilişkin bildirimleri de içeren emlak beyanı her gayrimenkul için bir defa verilir. Taşınmazların vergilendirilmesi için zorunlu olan emlak beyannamesi verilmesi sürecinde herhangi bir harç ödenmez.

Peki emlak beyannamesi nereye verilir? Taşınmazın bulunduğu belediyelerin gayrimenkul ile ilgili birimlerine verilir. Diğer bir yöntem ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesine emlak beyanı vermektir.

Emlak beyanı internet üzerinden verilebilir. Emlak beyannamesi verecekler için belediyeye gidip ilgili işlemi yapmak dışında alternatif yollar var. Gayrimenkul beyanları online olarak gönderilebilir. Online emlak beyanları da e-devlet üzerinden işlenebilmektedir.

E-devlet üzerinden emlak beyanı nasıl yapılır? Emlak sistemine girildikten sonra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne ait bölüm seçilmelidir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sayfasındaki Tapu Taşınmaz Beyannamesi bölümüne giriş yaparak bağlı olduğunuz belediyenin hizmetleri üzerinden işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Tapu Beyannamesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Emlak beyanı gönderirken gerekli evrakların listesi açık olmasına rağmen yine de teyit için belediye ile iletişime geçebilirsiniz.

İşte emlak beyanı için gerekli belgeler:

 • Tapu fotokopisi
 • Gayrimenkul sahibinin kimlik fotokopisi
 • İnşaat ruhsatı
 • Binanın adresi
 • Binalar için yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
 • Beyan edenin ikamet adresi, vergi numarası, adresi ve telefon numarası.

Mülkiyet Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Gayrimenkul beyannamesi ile ilgili cezai bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız gayrimenkul alımından sonra tapuyu aldıktan sonraki süreçte işlem yapmalısınız. Tapu alındıktan sonra mal beyanının en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar verilmesi gerekir.

Emlak beyan değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi de emlak beyanı hakkında merak edilen konulardan biridir. Taşınmaz beyan değerini gösteren belgenin yani emlak beyanının tapu dairelerinde işlenebilmesi için taşınmazın satın alındığı yıla ait olması gerekmektedir. Kanun bu konuda çok nettir. Gayrimenkul beyannameleri yılın son gününe kadar verilebilir. Satın alınan gayrimenkul inşaat halinde yani bitmemiş konut kategorisinde ise gayrimenkul beyannamesi ibraz etmek için inşaatın tamamlanması ve ardından tapu senedinin alınması beklenmelidir. Henüz tapusu mevcut olmayan bir taşınmaz için beyanname verilmesi mümkün değildir.

Mülkiyet Beyannamesi Cezası Nedir?

Normal şartlarda beyan edilmeyen veya zaman aşımı nedeniyle geç verilen gayrimenkul beyannameleri için cezai işlem uygulanır. Öncelikle beyan edilecek taşınmazın gelir tutarı üzerinden bir hesaplama yapılır. Alınan vergi tutarının bir katı ceza mal sahibine verilir. Bu cezaya ek olarak aylık yüzde 1,4 gecikme faizi hesaplanarak ortaya çıkan tutara eklenir.

Emlak beyanı nedeniyle oluşabilecek cezai durumlarla ilgili küçük bir uyarı yapmakta fayda var. Emlak beyanında bulunurken evin değerini düşük gösterenlere cezai işlem uygulanır. Evin satışı sırasında düşük vergi ödemek için gayrimenkul değerini düşük gösteren kişiler emlak beyanında usulsüzlüklere neden olmaktadır. Evin değeri gerçek değerinin altında göründüğünde emlak gelir vergisi de düşüktür. Bu konuda ülkemizde ciddi denetimler ve yüksek cezalar uygulanmaktadır.

Tapu Beyannamesi Nedir?

Türkiye topraklarında herhangi bir mülkün sahibi olduğunuzu yasal olarak kanıtlamanızı sağlayan belge tapu olarak bilinen mülkiyet belgesidir. Bu belge, mülk sahibine bu mülkü kaydetme meşruiyetinin yanı sıra kiralama, satma ve diğer herhangi bir yatırım yoluyla tasarruf etme hakkı verir. Tapu Beyannamesi belgesini almak için yapmanız gerekenler aşağıda açıklanmıştır.

 • Tapu harcını kimin ödeyeceğini belirleyin.
 • Belediyeye başvurun ve emlak vergisini ödeyin.
 • Tapu Genel Müdürlüğü’ne başvurduktan sonra randevu alın.
 • Ücreti ödeyin.
 • Alıcılar ve satıcılar kararlaştırılan saatte Tapu Sicilinde hazır bulunmalıdır.
 • Alıcı, malı bir ücret karşılığında teslim aldığını ve satıcının malı sattığını beyan olarak tescil ettirmelidir.
 • Tapunun elden teslimi yapılmalıdır.

Yorum yapın