Türk Tapusu Nedir ve Nasıl Alınır?

Tapu, herhangi bir gayrimenkulün mülkiyet haklarının size ait olduğunu gösteren yasal belgedir. Bu belgede mal sahibinin adı-soyadı ve mal varlığına ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Özellikle gayrimenkul alım satım süreçlerinde tapu işlemleri hayati önem taşımaktadır. Tapu işlemleri hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendiren süreçlerden biridir.

Tapu işlemleri sırasında hata yapmamak için takip edilmesi gereken süreçleri bilmek, sürecin hızlanmasına ve başarıyla tamamlanmasına yardımcı olabilmektedir.

TAPU Nedir?

Tapu, Tapu Dairesi tarafından düzenlenen yazılı resmi bir belgedir. Arsa veya arsanın bir bölümü üzerine inşa edilen yapının mülkiyetini göstermekte ve herhangi bir usulsüzlük ispatlanana kadar y”asal alanda geçerli sayılmaktadır. Her gayrimenkulün tapu belgesi vardır. Gayrimenkul ile ilgili tüm bilgiler bu tapu belgesinde yer almaktadır.

Türk Tapu Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul için üç farklı tapu türü vardır. Bunlar Kat İrtifakı Tapusu, İrtifak Tapusu ve Kat Mülkiyeti Tapusudur. Mülk sahibi olmak isteyenlerin tapu renklerinin farkında olmasının yanı sıra bu tapu türlerini de bilmesi gerekmektedir. Bunlar mülkün mevcut yapısına veya mülkiyetine göre farklılık göstermektedir.

Tapu türleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Kat İrtifakı Tapusu: Henüz başlamamış veya yapım aşamasında olan binalar üzerinde kat irtifakı kurulmaktadır. İnşaat halindeki arazi Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Hak sahiplerinin arazideki paylarını göstermek üzere düzenlenen resmi tapu belgesine kat irtifakı ile tapu da denmektedir. Kat irtifakı ile tapusu bulunan bina Tapu Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlıdır. Bu nedenle resmi bir karaktere sahiptir. Binadaki kapı numaraları ve kat maliklerine ait alanlar tapu belgesinde belirlenmektedir. Yani kat irtifakı bulunan mülkte her hak sahibinin alanı bellidir. Bu nedenle mülk üzerinde hak sahibi olan kişilerin bazı yasal hakları da bulunmaktadır.
 • İrtifak Tapusu: Herhangi bir mülkün irtifak tapusu, herhangi bir mülkte payı olan ev sahiplerinin numara ve adlarının belirlendiği resmî belgedir. Hisse senedinde maliklerin payları toplam alanda görünmez. Yani bu tapu belgesinde kimin kime ait olduğu belgelenmez. Herkesin mülk üzerinde ortak bir paylaşım oranı vardır. İkamet yerlerinin ayrımlarını paylaşırlar, yani bölüştürme işlemi ile yaparlar. İrtifak tapulu mülklerin değeri diğer mülklere göre daha düşüktür. Bu tapuya sahip olan gayrimenkulün satışında zorluklar yaşanmaktadır. Mülk sahibi olmak isteyen kişi ipotekli konut kredisi ile konut satın almak istese de alamaz. Bankalar ortak tapusu olan bir mülke kredi vermezler.
 • Mülkiyet (Kat Mülkiyeti) Tapusu: Mülkiyet tapusu, katlar, kiler, mağazalar, depolar gibi kendi başına kullanıma uygun alanlar üzerinde kurulmuş tamamlanmış bir binanın ve sıradan şeyler ile ilişkili olan mal sahibinin özel mülkiyet hakkını tanımlamak için kullanılan terimdir. Kat tapu ise inşaatı tamamlanan bir binanın her bir bölümünün ayrı ayrı hak sahiplerine kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir tapu türüdür. Kat mülkiyeti tapusu, sahibinin mülkün bağımsız mülkiyetini belgelemektedir. Binanın özellikleri tapu kütüğünde yazılıdır. Binanın yüzölçümü, metrekaresi, kalitesi, bağımsız bölüm sayısı, ortak kullanım alanları gibi bilgiler tapu kütüğünde yer almaktadır. “Yasal olarak tamamlanmış ve ikametgâh belgesi bulunan yapıların kat irtifakı tapuları tapuya çevrilmektedir.” Konut kredisi ile mülk almak isteyenler için en uygun tapu senedidir.

Gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız öncelikle satın almak istediğiniz gayrimenkulün tapu tipini öğrenmeli, gelecek planlarınızı ve yatırımlarınızı buna göre yapmalısınız.

Senet çeşitlerine ek olarak bir tapunun 2 rengi vardır ve her rengin bir anlamı vardır. Mavi ve kırmızı renkli tapu belgeleri, tasarım ve içerik olarak aynı olmakla birlikte, aşağıda belirtildiği gibi nitelikleri bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir.

1. Mavi TAPU

Mavi tapu, tapu belgesi olarak bilinmektedir. Taşınmazın arsa olduğunu, üzerinde henüz yapı bulunmadığını veya binanın inşaatına yeni başlandığını sembolize etmektedir. Üzerinde mavi tapu bulunan araziler, mülkün henüz kat mülkiyetine devredilmediğini göstermektedir.

Aşağıdaki gibi daha fazla açıklanabilmektedir.

 • Arazi mülkiyeti: Bu tür başlıklar, yerleşim yeri veya canlı olmayan bir toprak parçası için belirlenmektedir.
 • Ortak mülkiyet: Tapuda birden fazla yaşam alanı varsa, tapu genel mülkün önemli bir mülkiyet payını ifade etmektedir.

Paylaşılan tapu sahiplerinin genellikle mülk üzerindeki bağımsızlığının azaldığını unutmayın. Ayrıca, sahibinin mülkün satışı, bakımı ve onarımı konusunda karar verme hakkını da sınırlamaktadır. Müşterek mülkiyet haklarına sahip ev sahiplerinin, müşterek mülkiyetteki gayrimenkullere ipotek koymalarına izin verilmez.

2. Kırmızı TAPU

Tapu belgesi ise mülkün geliştirilmesi tamamlandıktan sonra proje içerisinde onaylı bağımsız bölümlerin, taşınmazın kullanım alanlarının ve belirli payların bulunduğunu göstermektedir. Kat mülkiyeti alınan mülklere pembe renkli tapu verilmektedir.

 • Mülkiyet (Kat Mülkiyeti): Etkinlik aşaması bittiğinde, yerel belediye yetkilileri inşaatın tamamlandığını doğrulamak için mülkü incelemektedir. Oturma izni (İskân) verirler ve ayrıca bir tapunun bir sonraki aşamaya veya tam mülkiyete dönüştürülmesini sağlamaktadırlar.
 • Kat İrtifakı : Kat irtifakı olarak da anılmaktadır. Başlık, mülk üzerindeki olay veya inşaat işinin geliştirme aşamasında olduğunu belirtmektedir. Kaynak onayına göre, bir kat irtifak hakkı başlığı, yapım aşamasındaki birimlerin tahsisini göstermektedir.
 • İrtifak (Devre Mülk): Bu unvan, kısmi veya devre mülk sahipliği sunmaktadır. Mülk belirli bir süre için sahip olduğunda sunulmaktadır.

Türkiye’de En İyi Tapu Türü Hangisidir?

Türkiye’de mülk satın alan kişilerin bu işlemi yasal hale getirmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden tapu almaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu işlem birçok belge gerektirmektedir. Ancak her tapu işlemi farklı olduğu için yapılacak işlemler değişiklik gösterebilir. Türkiye’de yürürlükte olan 3 farklı tapu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kat Mülkiyeti Tapusudur. Bu tip tapu, kişinin satın alacağı gayrimenkulün inşaatı tamamlandığında hazırlanır. Bu tip tapu, kişinin satın alacağı gayrimenkulün inşaatı henüz yapım aşamasındayken hazırlanır. Son seçenek ortak bir tapudur. Bu tür tapu, taşınmaz malın ortaklarını gösteren tapu türü olarak tanımlanabilir.

Bu tapu çeşitlerine ek olarak iki farklı rengin kullanım ve anlamlarını içermektedir. Bunlardan ilki olan Mavi Tapu, iskân edilmeyen topraklar için hazırlanmıştır. Bir kişi boş arazi satın aldığında mavi tapu verilir. Bir bina bittiğinde kırmızı hazırlanır. Tapu; daire, villa veya ticari üniteler için olabilir. En iyi tapu, kat mülkiyeti ile kırmızı Tapudur.

Türk Tapusu Nasıl Alınır?

Tapu belgesi mülkün ve sahibinin bilgilerini içeren bir belge iken, Türkiye’de ev satın alırken en önemli şeylerden biridir. Nihai Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Mülkün size ait olduğunu doğrulamaktadır. Satın almak istediğiniz gayrimenkulün tapusu hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün büroları sabit randevu sistemine göre çalışmaktadır. Zorunlu belgeler hazırlandıktan sonra bir doğrulama oturumu planlanabilir ve böylece işlemler tamamlanmış olur.

Tapu alma adımları aşağıda listelendiği gibidir.

 1. Yerel tapu müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir. Zorunlu belgeler beraberinde getirilmelidir.
 2. Gelir artırımına başvurmak için, her iki tarafın da işlem için beyan edilen bir değer üzerinde anlaşmaya varması gerekmektedir. Bu müşteri tarafından ödenebilmektedir.
 3. Damga vergisi havale yoluyla ödenmelidir.
 4. Planlanan zamanda, alıcılar ve satıcılar Tapu Sicilini ziyaret etmelidir.
 5. Satıcı, sözleşmeyi imzalayacak ve bu nedenle alıcı, satın alma fiyatının bir onayını alacaktır. Mülkün hiçbir zorlama olmaksızın devredildiğine dair bir onay dahil edilmelidir.
 6. Alıcı, Türkçe tapuyu imzalamalı ve beraberindeki masraflarla birlikte tapuyu teyit etmelidir.
 7. Orijinal tapu veya unvan yeni sahibine verilir.

Tapu süreci hayati öneme sahiptir ve aynı zamanda ev alıcıları için ana noktadır. Danışmanlarımızdan veya vekaletnamemizden destek alabilirsiniz.

Tapu Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Mülkiyet sahibi olmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaportunuz tercüme edilecek ve bir kopyası noter tarafından onaylanacaktır.
 • Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınan vergi numarası.
 • Yabancılar tarafından doldurulması gereken bir form olabilecek bir kimlik formu.
 • DASK sigortası, zorunlu deprem sigortası belgesi.
 • Satıcının bir kişisel fotoğrafı ve müşterinin iki fotoğrafı. Fotoğraflar düz beyaz arka planda olmalıdır.
 • Mülkün satışına ilişkin eski devir belgesi.
 • Tüm belgelerin tercümesi ve noter tasdikli hali.

Ek olarak gayrimenkul değerleme raporu istenmektedir. Gayrimenkul değerleme raporu düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir. Hatta mülkün satın alınacak dönem içindeki değerini gösteren ekspertiz raporunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün online TAKBIS sistemine de kaydedilmesi gerekmektedir. Vekaletname işlenecekse, yurtdışında düzenlenmiş vekâletnamenin ilk ve yetkili nüshası gereklidir. Taraflardan biri Türkçe konuşamıyorsa, işlemlerin yeminli tercüman ile yapılması zorunludur.

Türk Tapusu Nasıl Kontrol Edilir?

Evlerin tapu kayıtlarını kontrol etmenin iki yöntemi vardır: İlgili kurumlara başvurmak veya yöntemi online olarak gerçekleştirmektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları doğrultusunda geliştirilen uygulamalar ile tahakkuk bilgileri web‘den kolaylıkla öğrenilebilecektir.

Adınızı Tapu’ya Nasıl Eklersiniz?

TAPU’ya bir kişinin adını eklemek için o mülkün bir payına sahip olmanız gerekir. Bu, mülkün sahibi olan eşiniz için bile geçerlidir. Peki bu süreç için ne yapmalısınız? Öncelikle yerel tapu müdürlüğüne (Tapu Müdürlüklerine) gitmeniz ve Tapu’da adınızın olmasını istediğiniz bir mülkün hissesini satın alacağınızı bildirmeniz gerekir. Bu durumda, %4’lük bir satış ciro ücreti artı bazı ek idari vergiler ödemeniz gerekecektir. Tüm bu işlemler için Pasaport Kimliğiniz ve Türk Vergi Numaranızın (Vergi Numarası) yanınızda olması gerekmektedir.

Tapu’dan Adınızı Nasıl Kaldırabilirsiniz?

Mülkiyetiniz devam ederken adınızı Tapu’dan çıkarmanız mümkün değildir. Bu belgeler ileride karıştırılabilir ve ev veya mülkün size ait olduğunu ispat edememenize neden olabilir. Bu nedenle adınızı tapudan silemezsiniz. Ancak ev veya mülk başka bir kişiye satıldığında bu sorunu çözebilirsiniz.

Türk Tapusu Maliyeti Nedir?

Ev sahibinin, Türkiye’de mülk alıp satması durumunda tapu işlemlerine ilişkin belirli ücret ödemesi gerekecektir.

 • Tapu devir ücreti (damga vergisi) maliyet bedelinin %4’ü kadardır.
 • Bir Türk tapu değişimi tamamlandıktan sonra devir ücreti ödenebilmektedir. Genellikle satıcı satış değerini beyan etmekte ve alıcı ücreti ödemektedir.

Türkiye’de Gayrimenkul Almak İçin Diğer Maliyetler Nelerdir?

Mülkün gerçek fiyatının yanı sıra avukat, noter, vergiler ve ilgili ücretler dahil olmak üzere satın alma maliyetleri için bir bütçe ayarlayabilirsiniz. Avukat ve tercüman gibi hizmetler için ücretler seçtiğiniz kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Diğer resmi masraflar da Türk lirası olarak belirlenmekte olup, bulunduğunuz ülkenin para birimindeki tutar cari döviz kurlarına göre değişecektir. Bu nedenle, aşağıdakiler yalnızca yaklaşık maliyetlerdir, ancak genel olarak, tüm ücretleri ve ücretleri karşılamak için yaklaşık %8,5’iniz olmalıdır.

Türkiye’de mülk satın almanın diğer tüm maliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Emlakçı ücreti
 • Avukat
 • Noter ücretleri
 • Çeviri hizmetleri
 • Tapu kaydı (Tapu)
 • DASK sigortası

Tapu Size Türk Vatandaşlığı Sağlar mı?

Evet, Türkiye’de 400.000 dolar veya daha fazla değere sahip bir mülk satın alırsanız tapu Türk vatandaşlığı sağlamaktadır. Bu durumda bir gayrimenkul alıcısı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvurduğunda, tapuya en az üç yıl boyunca herhangi bir Türk tapu satış devrini engelleyen bir tutar konulmaktadır. Ancak, vatandaşlık almak isteyen yatırımcılara tapunun temiz ve herhangi bir tasarruf veya ipotek içermediğinden emin olmalarını tavsiye ederiz.

Türkiye’de Müşterek Mülkiyet Tapusu Nasıldır?

Müşterek Tapu, gayrimenkulün aynı anda birden fazla kişi adına tescil edildiği ve satış açısından farklılık gösterdiği modern bir işlemdir. Satış öncesi ortaklar için mülkiyet yüzdesi belirlenir böylece Tapu sürecinde herhangi bir karışıklık olmaz. Satın alma için konut kredisi kullanılacaksa, iki veya daha fazla kişinin ipotek etmesi gerekebilir. Ancak, tüm ortaklar satışı nakit ile yapsalar bile, müşterek mülkiyet sicilindeki pay sahibi, diğer ortakların muvafakati olmaksızın payını satamaz.

Yorum yapın