Gayrimenkulde Adil Piyasa Değeri (FMV) Nedir?

Adil piyasa değeri kavramı, bir taşınmazın piyasa kriterleri hesaplanarak tahmini ve ortalama belirlenen değeridir (fiyatıdır). Bu değer ne satıcının belirleyebileceği kadar yüksek ne de alıcının azaltabileceği kadar düşüktür. Adil piyasa değeri, sektörün ve piyasanın o günkü koşulları ve gerçekleri dikkate alınarak belirlenen değerdir. Adil piyasa değeri, uzun vadeli bir değerleme (fiyatlandırma) değildir. Gayrimenkulün özelliklerinde meydana gelen değişiklikler ve çevresindeki gelişmeler değişmekte, o günün piyasasına göre yeniden değerleme yapılabilmektedir. Adil piyasa değeri belirlenirken gayrimenkulün tüm özellikleri, iç ve dış etkenler dikkatlice araştırılmalıdır. Tüm faktörlerin değerlemeyi değiştirebileceği dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmeler resmi süreçlerde gerekli ve kullanılmaktadır. Bu nedenle, değerlendirme tam olarak ve doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. Aksi takdirde, büyük ölçüde yanlış değerlendirmeler cezai yaptırımlara neden olabilir.

Adil Piyasa Değerinin Amacı Nedir?

Adil piyasa değerinin amacı, gayrimenkul, yani mal varlıkları için resmi ve ortalama bir değer çıkarmaktır. Bu değerleme raporları, devlet kurumlarına, sigorta şirketleri gibi kurumlara bildirilen gayrimenkulün gerçek değeridir. Bu sayede gayrimenkulün değerinin düşürülmesi veya haksız yere yüksek fiyatlandırmanın önüne geçilmiş olur. Vergi gibi ödemeler yine bu değerleme raporları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bankalar, bireysel kurumlar ve resmi kurumlar bu tür değerlemeleri gayrimenkul sahibinin malvarlığı olarak kabul etmektedir. Yani, gayrimenkul, sahibinin maddi bir varlığı olarak kabul edilebilmektedir.

Bir Evin Adil Piyasa Değerini Bulmanın Yolları Nelerdir?

Adil piyasa değerleme yöntemleri aşağıda sıralanmış ve açıklanmıştır.

  • Alıcı ve satıcı: Adil piyasa değeri genellikle alıcı ile satıcı arasındaki bir teklifle hesaplanır. İstisnai durumlarda, bu değer piyasa dinamikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.
  • Lisanslı varlık değerleme uzmanları: Bazı lisanslı kişiler, değerleme konusunda kendi alanlarında uzmandır.
  • Emlak acenteleri ve inşaat şirketleri: Sektördeki uzman ve kurumlar bu değerlemelerde yetkin kişilerdir.

Bir Evin Adil Piyasa Değeri Nasıl Hesaplanır?

Benzer büyüklükteki konutlar için emlakçılar, inşaat şirketleri ve piyasadaki diğer satıcılar tarafından yapılan değerleme ve fiyatlandırma, bir evin gerçeğe uygun piyasa değeri hesaplanırken dikkate alınabilmektedir. Yani veriler değerlendirilmeli, veriler doğrulanmalı, karşılaştırılacak özellikler seçilmeli, karşılaştırılacak özelliklerin satış değeri incelenmelidir. Genel olarak, değerden yüzde on beş sapma normaldir. Bu değerleme, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarına danışılarak yapılabilmektedir.

Ev Almadan Önce Adil Piyasa Değeri Hesaplanmalı mı?

Burada esas olan, değerlemenin alıcı ve satıcının tekliflerine göre belirlenmesidir. Böylece sapma değeri ile en avantajlı fiyat belirlenmektedir. Bu nedenle, ev satın almadan önce değerlemenin yapılması daha doğrudur olmaktadır.

Adil Piyasa Değeri Başka Nerede Geçerlidir?

Adil piyasa değerlemeleri konut alım satımında, devlet kurumlarında, vergi tespitinde, banka kredisi hesaplamalarında, emlakçılarda ve sigorta şirketlerinde kullanılmaktadır.

Adil Piyasa Değerini Değerlendirmenin Zorlukları Nelerdir?

Adil piyasa değerlemesinde en büyük zorluk, sektörün ve fiyatların sürekli değişmesidir. İç ve dış faktörler adil piyasa değerlemelerini sürekli ve ciddi şekilde etki etmektedir. Bu nedenle yapılan değerleme ve fiyatlama raporları uzun süre geçerli değildir. Ayrıca fiyat aralığı çok geniş olan piyasalarda değerleme yapmak da oldukça zordur.

Gerçeğe Uygun Piyasa Değeri, Değer Biçilen Değerle Aynı mıdır?

Hayır, bunlar aynı şey değildir.

Gerçeğe uygun piyasa değeri, her iki tarafı da tatmin edebilecek bir mülkün mevcut piyasa koşullarında alıcı ve satıcı arasında yapılan bir anlaşma ile belirlenen bir fiyattır. Öte yandan,

Değer Biçilen Değer, mülk sahibi tarafından eve eklenen değerler dikkate alınmadan, belediyedeki taşınmazın tapu ve proje dosyasında, sadece projedeki resmi alana ve yasal verilere dayanılarak oluşturulan rapordur.

Piyasa Değeri Neden Değerlendirilen Değerden Daha Yüksektir?

Piyasa değeri, gayrimenkulün mevcut durumu değerlendirilerek, gayrimenkulün tadilat, bakım ve onarımı dikkate alınarak hazırlanan ve mevcut değerleme ile belirlenen gayrimenkulün tahmini satış fiyatının gösterildiği değerleme raporunda yer alan fiyatlandırmadır. Örneğin tapuda yer alan bilgilere göre sitede bir daire 100m2 büyüklüğünde ise ev sahibinin yaptığı tadilat, daire için sahibinin satın aldığı lüks bir mutfak veya kapalı olan ve daireye dahil olan balkon gibi masraflar resmi değerlendirme raporlarında dikkate alınmaz. Bankaların ve resmî kurumların öncelikli olarak dikkate aldığı taşınmazın değerleme raporu konutun resmi değeri olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, mal sahibi ve alıcı tarafından kararlaştırılan satış fiyatı genellikle değerleme değerinden fazladır.

Yorum yapın