Türkiye’de Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Türkiye’deki kişiler yaşadıkları adresi devlete resmi olarak bildirmek zorundadır. Türkçe‘de buna ikametgâh denir. Bu adrese bağlı olarak resmi süreçler devam ettiği için bu durumu bildirmek önemlidir. Yani bu adreste yaşadığınız düşünülürse Türkiye’deki resmî belge ve işlemler buna göre devam edecektir. Bu adres değişikliği bildirisi kanunen zorunludur ve bir cezası vardır. Bu nedenle herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ikamet değişikliği yapmalısınız. Adres değişikliği yapmak kolay ve hızlı bir işlemdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde kişiler aynı anda iki adrese kayıt yaptıramazlar ve adres kaydı geçerli adreste bulunmalıdır.

Yabancılar Adres Değişikliğini Nasıl Yapar?

Yabancı uyruklu vatandaşların nüfus müdürlüklerine giderek yeni adreslerini kaydettirmeleri ve adres yerleşim belgesi almaları gerekmektedir. Daha sonra bu belgeyi Göç İdaresi Başkanlığına bildirmelidir. Türkiye’de oturma izni alındıktan sonra değiştirilen tüm adresler Göç İdaresi Başkanlığına bildirilmelidir. Bu yasal bir zorunluluktur. Bu bildirim en geç yirmi iş günü içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde cezası vardır. Adres kaydının değiştirilmesi ve bildirilmesi işlemi kolay ve hızlıdır. İkamet izninin iptali gibi sonuçlarla karşılaşmamak için adres değişikliğini yirmi gün içinde bildiriniz.

E-Devlet’te Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adres değişikliği bildirimi E-Devlet’ten nüfus kütüğü seçilerek yapılmalıdır. Daha sonra buradan alınan belgenin fotokopisi alınmalı ve göç idaresi başkanlığına bildiri yapılmalıdır. Bu sayede daha sonraki adres değişikliklerinde yabancı uyruklu kişilerin elinde bir belge bulunabilir.

Türkiye’deki Yabancılardan Adres Değişikliği için Hangi Evraklar İstenir?

Yabancı uyruklu vatandaşların adres değişikliği yapacağı zaman yanlarında getirmeleri gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • Kira sözleşmesi/tapu
  • Oturma izni
  • Pasaport
  • Adres yerleşim belgesi

Türkiye’de Adresi Ne Zaman Değiştirmelisiniz?

Adres değişikliği en geç 20 iş günü içinde yapılmalıdır. Yeni bir eve taşındıktan sonra, öncelikle bu beyanı vermelisiniz.

Ev Aldıktan Sonra Adres Değiştirilmeli mi?

Adres değişikliği ev satın alındıktan veya kiralandıktan sonra yapılmalıdır çünkü satış işlemleri tamamlandıktan sonra kira sözleşmesi veya tapu, tapu siciline başvurulur. Bir ev satın almadan veya kiralamadan önce adres değişikliği beyanı vermek mümkün değildir.

Türkiye Adresinizi Nasıl Doğru Yazarsınız?

Adres yazımı şu şekilde yapılmaktadır:-  Öncelikle , mahalle, cadde, sokak, bölge, apartman numarası / daire numarası, ve en son İlçe / İl şeklinde yazılmalıdır.

Türkiye Adreslerinin Kısaltmaları

Adres yazımında bazı kısaltmalar yapılabilir; örneğin, mahalle için (Mah.), sokak için (Sok.), numara için (Nu. No.), apartman için (Apt.) ve telefon için ise (tel.) kısaltmaları kullanılmaktadır.

Yorum yapın