Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı ticari gayrimenkullere uygulanan bir vergilendirme sistemi türüdür. Bu itibarla kira geliri gayrimenkul sahibine ulaşmadan önce ödenmesi gereken vergi olarak da ifade edilebilir. Böylece vergiler daha kolay ve düzenli ödenir.

Kira Stopajı Ne Zaman Kullanılır?

Birimin yaşam koşulları karşılanmadığında, birim onarılana kadar kira stopajı kullanılabilir. Kirayı alıkoymak için durumun önemli olması ve misafirlerden kaynaklanmaması gerekir. Kira stopajı her eyalette yasal değildir bu nedenle yasal olup olmadığını önceden kontrol etmeniz gerekir.

Kira Stopajı Nasıl Çalışır?

Kira stopajı konusunda en çok merak edilen konulardan biri de bunun nasıl hesaplanacağıdır. Hesaplama, kira sözleşmesinde yer alan brüt kira bedeli üzerinden yapılır. Yani brüt kira bedelinin %20’si kira stopajı olarak ödenir. Kira stopajı kira sözleşmesinde açıkça belirtilmemişse aşağıdaki hesaplama yapılır;

Brüt kira bedeli, net kira bedeli 1,25 ile çarpılarak veya 0,80 ile bölünerek hesaplanır. Daha sonra brüt kira bedelinin %20’si hesaplanarak kira stopajının ne kadar olduğu anlaşılır.

Örneğin brüt kirası 2000 TL (126,36 USD) olan bir işyerinin kira bedelinin %20’si olan 400 TL’nin (25,27 USD) vergi dairesine stopaj, kalan 1600 TL’nin ise vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Sahibine net kira bedeli olarak ödenecektir.

Kira stopajı, ticari gayrimenkuller üzerinden ödenmesi gereken bir vergidir. Bu ödeme 1 yıl içinde Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. Bu nedenle kira stopajının Mart ayında beyan edilmesi gerekmektedir. İki eşit taksitte tahsil edilir ve Mart ve Temmuz aylarında ödeme yapılır.

Kiracı her ay kira stopajını yatırmak zorundadır. İşyerinin kiracısı vergi daireleri aracılığıyla gayrimenkul sahibi adına kira stopajını yatırır. Emlak sahibi, e-Devlet’te Benim Adıma Yapılan Kesintiler (Tevkifat) sayfasından kira stopajını takip edebilir. Mülk sahibi kira stopajını ödemediği takdirde kiracının tahliyesini talep etme hakkına sahiptir.

Kira stopajı, Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne tabi gelirler üzerinden ödenen vergidir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 95. maddesine göre bazı kimseler kira stopajı ödemek zorunda değildir. İlgili kanun maddesinde belirtilen kişiler aşağıda sıralanmıştır:

  • Maaşını yurt dışından alanlar
  • Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memurlar ve hizmetliler
  • Yıllık beyanname gerektiren ödemeleri yapacak kişiler

Ticari gayrimenkullerin kiralanmasından doğan vergi borcunun yerine getirilmesi için kira stopajı ödenir. Emlak sahibi işyeri kirasından elde ettiği geliri almadan önce kira stopajı kesilir. Kiracının kira stopajı ödemesi ile gayrimenkul sahibinin vergi ödemesi kolaylaşmakta ve kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Ortak Kira Stopaj Süreci

Stopaj işleminin listesi aşağıdadır:

  1. Mülk sahibinden yazılı olarak talep edilmesi
  2. Gerekli onarımların kanıtını toplayın
  3. Geri bildirim almak için 30 gün bekleyin
  4. Kira emanette tutulabilir veya tevkif edilebilir.

Kira stopajı devlet mevzuatına tabidir. Kira parası, birkaç eyalette üçüncü bir şahıs tarafından tutulan bir emanet hesabına ödenmelidir. Bu, kira sözleşmesinin yürürlükte kalmasını ve kira ödemesinin zamanında yapılmasını sağlar. Bazı eyaletlerde, onarım maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak için ödenmemiş kiranın bir yüzdesi ev sahibine ödenmelidir.

Devlet mevzuatı nedeniyle kira ödemelerini ertelemeyi düşünen kiracılar, bulundukları eyaletteki yasaları gözden geçirmeli ve gerekirse hukuk danışmanı almalıdır. Stopaj süreci karmaşık olabilir ve bazı durumlarda bir kira sözleşmesinin ihlalini teşkil edebilir.

Yorum yapın