Türk Kültürü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türk kültürü, Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşmasıyla başlayan ve bugün de devam eden Oğuz Türkü, Anadolu, Osmanlı (kendisi hem Greko-Romen hem de İslam medeniyetlerinin bir devamıydı) ve Batı kültür ve geleneklerinin bir karışımıdır.

Türkiye’de Öne Çıkan Kültürel Özellikler Nelerdir?

Burada Türkiye’nin öne çıkan kültürel özelliklerini görebilirsiniz.

 1. Türk Mutfağı Kültürü
 2. Hamam kültürü
 3. Türk İnanç Kültürü
 4. Spor Kültürü
 5. Türk Kilim ve Halı Kültürü
 6. Türk Ağırlama Kültürü
 7. Sünnet Kültürü
 8. Türk Mimarisi

1. Türk Mutfağı Kültürü

Ünü ülke sınırlarını aşan Türk kahvaltı kültürü belki de gurbetçilerin gözdesi olabilir. Çeşitlendirilmiş ve lezzetli Türk kahvaltı sofralarının yanı sıra samimi sohbetlerle dolup taşmaktadır. Türk insanı kahvaltı yapmayı çok sevmektedir. En önemlisi ise neredeyse öğlene kadar süren pazar kahvaltılarıdır.

Geleneksel Türk kültüründe çayın yeri çok büyüktür ve kahvaltının vazgeçilmez bir parçasıdır ve sınırı yoktur. Her yerde servis edilebilir; Türkiye’de bir şeyler içmek isterseniz akla ilk gelen şeydir. Bunu her yerde duymak mümkündür.

Türk kahvesi kültürü, Türk kültürü ve geleneği ile ilgili diğer dikkat çekici bilgileri içermektedir. Çay gibi kahve de sohbetlere eşlik etmektedir. Kahvaltıdan sonra, öğleden sonra, akşam yemeğinden sonra. Ne zaman içildiği önemli değildir. Kahve falcısı da size eğlenceli dakikalar sunabilir; Kahve fincanını bir tabağa ters çevirip soğumasını bekliyorsunuz ve gelecekte sizi neler beklediğini öğreniyorsunuz!

Türk mutfak kültüründen bahsedecek olursak Türk rakı kültürünü atlayamayız. Rakı bir alkollü içecek türüdür, Türkiye’de yaygın ana maddesi üzümdür ve genellikle anasonla tatlandırılmaktadır. Rakı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde üretilmeye başlanmıştır ve o zamanla en popüler içki türü haline gelmiştir.

 2. Türk Hamamı Kültürü

Hamamlar Türk insanının hayatında sadece temizlik ve yıkanma yeri değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yaparken sağlıklı olmak için gidilmesi gereken yerlerdir. Su kullanımı yaşam ve sağlık için kaçınılmazdır. Bu da insanları hamam, kaplıca gibi merkezler kurmaya yöneltmiştir.

Aslında bu Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelen bir gelenektir. Finlilerin saunası olduğu gibi bizim de hamamlarımız vardır. Ayrıca misafirleri kaba bir banyo eldiveni ile ovmak için hamam görevlileri ( tellak) vardır. Peştamalı olarak girilen hamam, tıpkı saunalar gibi oldukça sıcaktır. Kaselere su doldurarak sıcacık bir sohbet eşliğinde yıkanabilirsiniz.

3. Türk İnanç Kültürü

Türkler, İslam’ın toplu olarak kabulünden önce Budizm, Manihaizm, Zerdüştlük ve Hıristiyanlık gibi çeşitli dinleri kabul etmişlerdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti laik ve Müslüman bir ülkedir. Türk Anayasası resmi olarak Sünniliği, İslam’ı, Hristiyanlığı (bazı Katolik ve Ortodoks mezhepleri) ve Yahudiliği tanır.

4. Türk Spor Kültürü

Türk insanı tarih boyunca yiğit ve savaşçı bir millettir. Savaşların kazanılmasındaki en büyük etken kuşkusuz savaşlara hazırlanılması için yapılan sporlardır. Bu sporlar Türklerin hem bedenen hem de ruhen savaşa hazırlanmalarına yardımcı olmuştur.

Türkler arasında en popüler sporların başında güreş gelmektedir. Türk ata sporu olarak bilinmekte ve kökenleri Türklere dayanmaktadır. Güreşin yanı sıra okçuluk ve binicilik Türk kültür ve gelenekleri için en popüler sporlar arasındadır. Ayrıca Türkiye’de en popüler sporlardan biri de futboldur.

5. Türk Kilim ve Halı Kültürü

Türk ataları geçmişten günümüze Anadolu coğrafyasında tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Geçimlerinin büyük bir kısmını hayvancılıkla sağlamışlardır. Hayvan yününden, işlenmiş bitki liflerinden ve hayvan derilerinden çeşitli giysiler ve ipler yaparak kendilerini soğuktan korumuşlar, kilim ve halı dokumaya başlamışlardır. Zamanla kilim ve halı dokuma kültürü ilerlemiş, dokuma halı ve kilim ticareti hem ekonomiye katkı sağlamış hem de kültürü yaşatmıştır.

Anadolu kültüründe halı ve kilimlerin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü halı ve kilimlerin her motifi ve tasarımı bir anlam ifade etmektedir. Örneğin; nazar Türk kültürü halılarda da hakimdir. Bugün birçok müzede eski Türk kültürünün bir parçası olan çok sayıda halı ve kilim bulunmaktadır. Isparta ve çevre illerde el dokumacılığı mesleğini devam ettirmeye çalışan ustalarımız hala vardır.

6. Türk Ağırlama Kültürü

Türklerin misafirperver bir halk olduğu dünyaca bilinen bir gerçektir. Türkiye’ye gelen her yabancı, özellikle Anadolu’da bu kültürü güçlü bir şekilde hissetmektedir. Bir yabancıyı evinde ağırlamak, yedirmek, içirmek Türk insanı için büyük bir zevktir. Belki de en çok gurur duydukları kültürel özelliklerden biridir. Türkler için böyle şeyler çok sevindiricidir özellikle yabancı misafirler zaman zaman öğrendikleri Türkçe kelimelerle konuşmaya çalıştıklarında çok memnun olurlar.

7. Sünnet Kültürü

Bu devasa kültürel coğrafyanın diğer geleneklerinden biri de sünnettir. Sünnet törenleri Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde yapılmaktadır. Yeni doğan bebekler de sünnet edilebilir ancak genel olarak 7-11 yaş arası erkek çocuklar kliniklerde sünnet edilmektedir. Sünnetten önce çocuk beyaz bir takım elbise giyer ve eğer köydeyse ata bindirilir. Kutlamaya gelen misafirler, çocuğun ailesine altın vb. hediyeler vermektedirler. Ayrıca sünnet kutlaması sırasında danslar yapılmakta ve yemekler yenmektedir.

8. Türk Mimarisi

Türk mimarisi temel olarak üç tarihsel kategoriye ayrılır.

 • Erken Anadolu Türk mimarisi: Erken Anadolu Türk mimarisinde bölgede İslam mimarisinin hakimiyetinden kaynaklanan ana Türk mimarisinin karakteristik özelliklerini cami, mescit, türbe, medrese, kümbet, hamam, kervansaray gibi farklı yapılar belirlemiştir.
 • Osmanlı mimarisi: Osmanlı İmparatorluğu oldukça farklı kültürleri içinde barındıran bir imparatorluk olduğu için bu çok kültürlülük mimari formları da etkilemiştir. Osmanlı mimarisinin esasen Akdeniz ve Ortadoğu mimari geleneklerinin bir sentezi olduğu görüşü, mimarlık alanında baskın bir görüştür. Osmanlı mimarisinde iç avlulu formlar, kubbeli ve merkezi planlı yapılar, yüksek ve görkemli yapılar ön plandadır.
 • Cumhuriyet dönemi Türk mimarisi: 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlayan bu mimari süreç, günümüze kadar devam etmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan Türk mimarisinin en önemli özelliği simetriye önem vermesi ve anıtsal bir forma sahip olmasıdır.

Türk Kültüründe Hoşgörü Var mı?

Evet, Türk kültüründe hoşgörü vardır. Türk halkı, Türk kültürünün, gelenek ve göreneklerinin temel özelliklerinden biri olan hoşgörüye önemli ölçüde değer vermektedir. Farklı kültür ve inançlardan insanlarla birlikte hoşgörü çerçevesinde uyum ve işbirliği içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İslamiyet’i kabul edip Anadolu’yu vatan edindikten sonra hoşgörü, eşitlik, adalet ve insan sevgisi gibi temel değerlerini İslami inanç ve ilkelerle harmanlamışlar ve kısmen de yeni yerleşim yerlerinde bu sürece çeşitli kültür ve gelenekleri de ekleyerek eşsiz bir yorum ve anlayış oluşturmuşlardır.

Türk Kültürü Farklı İnançları Kabul Eder mi?

Evet, Türk kültürü farklı inançları kabul etmektedir. Tarihsel kökeni nedeniyle Türk toplumunun temel değerlerinden biri olan farklı inançların kabulü, çeşitli faktörlerin etkisiyle Türk insanına özgü bir özellik kazanmıştır. Her şeyden önce, çeşitli inançlara, kültürlere ve yaşam tarzlarına saygı gösterme anlamındaki hoşgörü anlayışı, toplumun bir varlık olarak varlığını sürdürmesinde de önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Türk Kültüründe İnsanlar Dost Canlısı mıdır?

Evet. Türk kimliğinin gelişmesinde Türklerin yaşadığı coğrafya, hafızalarını oluşturan engin tarihi ve yaşadıkları geniş sosyo-kültürel ortamın yeri büyüktür. Bu ortam tarih boyunca büyük güçlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur. Bu buluşma, Türklerin zamanla dostça davranmasını sağlamıştır.

Türk Kültüründe En Değerli Şey Nedir?

Türkiye, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer alan köklü bir tarihe sahip bir ülkedir. Kıtalar arasındaki coğrafi konumu ve Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa’dan Orta Asya ve Kafkasya’ya kadar Türk toplumunun yaşam tarzı hem Doğu hem de Batı kültürlerinin etkisiyle şekillenmelerine neden olmuştur. Sonuç olarak, Türk kültürü hem geleneksel hem de modern geleneklerin bir karışımını içeren etnik hale gelmiştir. Gerçek anlamda Türkler aileye en çok değer verenlerdir.

Tipik Bir Türk Ailesi Nasıldır?

Aile, Türkiye’nin en değerli kültürel değeridir. Geleneksel bir Türk hanesinde, iki ebeveyn genellikle çekirdek bir ailede evlenmemiş çocuklar olarak yaşamaktadır. Ancak bazen büyük aileleri olan evli oğullar olabilir. Evlenmemiş çocukların kendi başlarına hayatta kalabilene kadar ebeveynleriyle birlikte yaşamaları yaygındır. Geniş aileler bazen her katı farklı bir aile üyesine ait olan tek bir binada yaşayabilirler. Türkiye genelinde anneanneler veya diğer aile bireyleri çocuk yetiştirme yaşına gelene kadar çocuk yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Türk ailelerinin akşamları yemek masasında birlikte yemek yiyerek başlaması, ardından gün içindeki etkinlikleri birbirleriyle paylaşması, televizyon izlemesi ve birlikte çay içmesi de yaygındır. Arkadaşlar ve akrabalar sık sık kahve ve çay eşliğinde sohbet etmek için birbirlerini ziyaret ederler. Geleneksel olmalarına rağmen, modern yaşam tarzlarını bir şekilde göstermektedirler.

Yorum yapın